Kontakty

Toto webové sídlo www.obecjovice.sk spravuje Obec Jovice je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Jovice

Adresa:
Obecný úrad Jovice
Hlavná 50
049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka

IČO: 00594784

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Rožňava
Región: Horný Gemer
Počet obyvateľov: 744
Rozloha: 1007 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1352

Všeobecné informácie: info@obecjovice.sk
Podateľňa: podatelna@obecjovice.sk
Starosta: starosta@obecjovice.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecjovice.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 58 732 65 29

E-mail: sekretariat@obecjovice.sk

Kompetencie:
Obec Jovice je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Jovice je zriadený na Miestnom úrade vObci Jovice 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk