Menu
Obec Jovice
Jovice - Jólész
RSS
rozšírené vyhľadávanie

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

2023

VZN č. 1/2023 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

VZN o uliciach 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,44 kB
Vložené: 20. 7. 2023

VZN č. 3/2022 o dani za ubytovanie

VZN ubytovanie č.032022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,47 kB
Vložené: 2. 1. 2023

VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN-poplatok za KO č. 022022,.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,53 kB
Vložené: 2. 1. 2023

VZN č. 1/2022 o miestnych daniach

VZN miestne dane č. 012022,.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,25 kB
Vložené: 2. 1. 2023

2021

VZN č. 2/2020 o nakladaní s odpadom

2021-11-10-122503-VZNc._2-2020-o-nakladani-s-odpadom_Jovice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,18 kB
Vložené: 10. 11. 2021

2020

VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk

2020-05-20-095117-VZN___.12020__Cintor__n_Jovice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,12 kB
Vložené: 20. 5. 2020

Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebiska

2020-03-03-075846-VZN_Cintor__n_Jovice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,75 kB
Vložené: 3. 3. 2020

2019

VZN č. 3/2019 o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

2019-12-18-135616-VZN-poplatok_za_KO_32019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,41 kB
Vložené: 18. 12. 2019

Návrh VZN o miestnom poplatku za odpad

2019-11-19-114425-N__vrh_VZN-poplatok_za_KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,26 kB
Vložené: 19. 11. 2019

VZN č. 1/2019 o čiastočných úhradách v školách a šk. zariadeniach

čiastočné úhrady v MŠ č. 12019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,18 kB
Vložené: 14. 9. 2022

VZN č. 2/2019 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Jovice

2019-09-04-075323-pride__ovanie_bytov___._22019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,97 kB
Vložené: 4. 9. 2019

Návrh VZN o určení čiastočných úhrad v školách a šk. zariadeniach

2019-08-19-143027-__iasto__n_____hrady_v_M_____._32019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,49 kB
Vložené: 19. 8. 2019

Návrh VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Jovice

2019-07-01-111838-pride__ovanie_bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,95 kB
Vložené: 1. 7. 2019

2018

Komunitný plán sociálnych služieb obce

2018-06-28-132729-kom.pl__n.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,77 MB
Vložené: 28. 6. 2018

VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

2018-03-13-082930-VZN_el._komunik__cia_obce___.22017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,88 kB
Vložené: 13. 3. 2018

VZN č. 3/2017 o vylepovaní volebných plagátov

2018-03-13-082950-VZN_vylepov._volebn__ch_plag__tov___.32017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,7 kB
Vložené: 13. 3. 2018

2017

Návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

2017-10-03-142434-VZN_el._komunik__cia_obce___.22017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 84,17 kB
Vložené: 3. 10. 2017

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012

2017-09-20-121205-dodatok___._1_k_32012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,3 kB
Vložené: 20. 9. 2017

VZN odpad č. 1/2017

2017-09-20-121230-VZN_odpad_12017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,59 kB
Vložené: 20. 9. 2017

Smernica o používaní služobného motorového vozidla

2017-07-12-075310-Smernica_multikar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 91,76 kB
Vložené: 12. 7. 2017

VZN č. 1/2016 o určení dotácie na prevádzku a mzdy v MŠ a škol. zariadeniach

2017-07-12-075339-VZN_o_ur__en___dot__cie_pre_M___a___J_12016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,16 kB
Vložené: 12. 7. 2017

Poriadok pre pohrebiská

2017-07-11-134635-VZN___._27.2005_poriadok_pre_pohrebisk__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,62 kB
Vložené: 11. 7. 2017

Prevádzkový poriadok pre pohrebiská

2017-07-11-135002-Prev_poriadok_pre_pohrebisk__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 135,54 kB
Vložené: 11. 7. 2017

VZN č. 3/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

2017-07-11-135114-VZN_poskytnutie_dot__ci_____.3.2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,65 kB
Vložené: 11. 7. 2017

VZN č. 1/2009 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach

2017-07-11-135304-VZN_poplatok_za_m_____.1.2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,09 kB
Vložené: 11. 7. 2017

VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ a šk. zariadení ...

2017-07-11-135402-VZN_M_____.2.2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 72,07 kB
Vložené: 11. 7. 2017

VZN č.1/2010 o pravidlách času predaja v obchode ...

2017-07-11-135455-VZN___as_predaja___.1.2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,62 kB
Vložené: 11. 7. 2017

VZN č. 2/2010 o zverejňovaní a vylepovaní plagátov

2017-07-11-135533-VZN_plag__ty___.2.2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,01 kB
Vložené: 11. 7. 2017

VZN č. 4/2010 o udržiavaní všeobecnej čistoty a poriadku v obci ...

2017-07-11-135613-VZN___istota___.4.2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,29 kB
Vložené: 11. 7. 2017

VZN č. 5/2010 o podmienkach krátkodobého prenájmu zasadačky, kultúrneho domu, priestorov budovy TJ

2017-07-11-135707-VZN_pren__jom___.5.2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,9 kB
Vložené: 11. 7. 2017

VZN č. 1/2011 o prevádzke futbalového ihriska

2017-07-11-135842-VZN_Ihrisko___._1.2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,4 kB
Vložené: 11. 7. 2017

VZN č. 2/2011 o dome smútku

2017-07-11-140028-VZN__dom_sm__tku___.2.2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,22 kB
Vložené: 11. 7. 2017

VZN č. 1/2012 o prepojenosti nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu

2017-07-11-140701-VZN_kanaliz__cia___.1.2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,58 kB
Vložené: 11. 7. 2017

VZN č. 2/2012 o miestnych daniach

2017-07-11-140746-VZN_miestne_dane___.2.2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,29 kB
Vložené: 11. 7. 2017

VZN č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2017-07-11-140822-VZN_MP_TKO___._3.2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,39 kB
Vložené: 11. 7. 2017

VZN č. 1/2013 o dani za ubytovanie

2017-07-11-140941-VZN_ubytovanie___.1.2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,64 kB
Vložené: 11. 7. 2017

Štatút obce

2017-07-11-141038-__tat__t_obce_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,24 kB
Vložené: 11. 7. 2017

VZN č. 1/2014 o nakladní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi ...

2017-07-11-141116-VZN_o_nakladan___s_odpadom___._1.2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,25 kB
Vložené: 11. 7. 2017

VZN č. 2/2014 o spôsobe vykonania miestneho referenda

2017-07-11-141153-VZN_referendum.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,14 kB
Vložené: 11. 7. 2017

VZN č. 3/2014 o predaji na trhovisku

2017-07-11-141223-VZN_o_predaji_na_trhovisku___.3.2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,77 kB
Vložené: 11. 7. 2017

VZN č. 4/2014 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

2017-07-11-141323-VZN_z__sobovan___vodou___.4.2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,96 kB
Vložené: 11. 7. 2017

Zverejňovanie

Zvoz odpadu 2023

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď je v októbri mnoho sršňov a osí, bude dlhá zima.

Sviatok

Meniny má Levoslav, Leodegar, Levoslava, Dugo

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:6:38

Slnko zapadá:18:16


Erb

Jovice - Jólész

Obec Jovice leží na východe Slovenska v Rožňavskej kotline na nive Čremošnej, 6 km juhozápadne od mesta Rožňava, pod úpätím Silickej planiny. Je to malá obec so 714 obyvateľmi. Prvá písomná pamiatka o obci je datovaná rokom 1352 a pod dnešným menom sa objavuje od roku 1427. Usadlosť tu však existovala dávno predtým pod názvami Carulossy, alebo Pachapataka.