Menu
Obec Jovice
Jovice - Jólész
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie

Tlačivá

Trvalý a prechodný pobyt

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

2017-07-19-142925-N__vrh_na_zru__enie_TP_Textov___dokument_OpenDocument.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 17 kB
Vložené: 19. 7. 2017

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu

2017-07-19-142210-Odhlasovac___l__stok_z_trval__ho_pobytu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 293,2 kB
Vložené: 19. 7. 2017

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt

2017-07-19-142132-Prihlasovac___l__stok_na_prechodn___pobyt.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 432,26 kB
Vložené: 19. 7. 2017

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt

2017-07-19-142055-Prihlasovac___l__stok_na_trval___pobyt.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 425,66 kB
Vložené: 19. 7. 2017

Miestne dane

Editovateľné priznanie k miestnym daniam platné od 1.9.2023

Daňové príznanie od 01092023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,21 MB
Vložené: 4. 9. 2023

Editovateľné priznanie k miestnym daniam so všetkými prílohami do 31.8.2023

2020-05-05-104446-01_priznanie_komplet_tlacivo__1_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1023,64 kB
Vložené: 4. 9. 2023

Komunálny odpad - Žiadosť o zníženie poplatku

Žiadosť o zníženie poplatku.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 27,5 kB
Vložené: 31. 1. 2024

Ohlásenie zmien v poplatkovej povinnosti za komunálny odpad - podnikatelia resp. PO

2020-05-05-114114-Poplatok_za_KO_-_ohl__senie_zmien_u_podnikate__a.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 17 kB
Vložené: 5. 5. 2020

Komunálny odpad - ohlásenie vzniku poplatkovej povinnosti - podnikatelia resp. PO

2020-05-05-114045-Poplatok_za_KO_-_pr__loha_k_ohl__seniu_vzniku_pre_podnikate__ov__poskytuj__cich_ubytovanie__resp.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 21 kB
Vložené: 5. 5. 2020

Ohlásenie zmien v poplatkovej povinnosti za komunálny odpad FO

2020-05-05-113824-Poplatok_za_KO_-_ohl__senie_zmien_u_fyzickej_osoby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 17 kB
Vložené: 5. 5. 2020

Komunálny odpad - ohlásenie vzniku poplatkovej povinnosti FO

2020-05-05-113752-KO-__FO_ohl__senie_vzniku_poplatkovej_povinnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 293,95 kB
Vložené: 5. 5. 2020

Priznanie k dani za ubytovanie

2020-05-05-112741-priznanie_k_dani_za_ubytovanie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 6,29 kB
Vložené: 5. 5. 2020

Stavebníctvo

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

1_navrh-na-vydanie-rozhodnutia-o-umiestneni-stavby-mxB56Mx5gqfQ4oy2 (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,58 kB
Vložené: 14. 7. 2022

Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia

2_navrh-na-vydanie-rozhodnutia-o-vyuzivani-uzemia-ALpL17B3qVF5R18x.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,57 kB
Vložené: 14. 7. 2022

Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia spojené s umiestnením stavby

3_navrh-na-vydanie-rozhodnutia-o-vyuzivani-uzemia-spojeneho-s-umiestnenim-stavby-mP45x27g27fwqa3p.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,98 kB
Vložené: 14. 7. 2022

Žiadosť o stavebné povolenie

4_ziadost-o-stavebne-povolenie-YZ9N6xQDQBiqMqpp.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,64 kB
Vložené: 14. 7. 2022

Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

5_ziadost-o-stavebne-povolenie-v-spojenom-uzemnom-a-stavebnom-konani-mp8ojqbWqeiJ0e7z (2).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,02 kB
Vložené: 14. 7. 2022

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

6_ziadost-o-povolenie-zmeny-stavby-pred-dokoncenim-YX4LqaBB02C1DN9N.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,78 kB
Vložené: 14. 7. 2022

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

7_navrh-na-vydanie-kolaudacneho-rozhodnutia-dWx9z7qop8up9E3y.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,2 kB
Vložené: 14. 7. 2022

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

8_navrh-na-povolenie-zmeny-v-uzivani-stavby-YNqoa1En8rFyae2y.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,43 kB
Vložené: 14. 7. 2022

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

9_ziadost-o-dodatocne-povolenie-m6LMEnkjXVUgNoWk.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,83 kB
Vložené: 14. 7. 2022

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudáciou

10_ziadost-o-dodatocne-povolenie-spojene-s-kolaudaciou-mp8ojZPrE5tr0Qgm.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,12 kB
Vložené: 14. 7. 2022

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

11_ziadost-o-povolenie-na-odstranenie-stavby-AR0BjxZ4P4i8WX7o.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,55 kB
Vložené: 14. 7. 2022

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

12_ziadost-o-povolenie-terennych-uprav-YanZlXW8kLfO9ejx.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,46 kB
Vložené: 14. 7. 2022

Ohlásenie drobnej stavby

13_ohlasenie-drobnej-stavby-YBg1Q0BM4JIBKnq3.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,61 kB
Vložené: 14. 7. 2022

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

14_ohlasenie-stavebnych-uprav-a-udrziavacich-prac-dWx9z7jgrGhe5VV3.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,92 kB
Vložené: 14. 7. 2022

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

15_ziadost_predlzenie_platnosti_stavebneho-povolenia-m5KD5q7oq6FPLrKr (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 10,58 kB
Vložené: 14. 7. 2022

Prehlásenie stavebného dozoru - k povoleniu jednoduchej stavby

16_prehlasenie_stavebneho-dozoru_k-povoleniu-ohlaseniu-mv0QnO04gDsyoDwM.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36 kB
Vložené: 14. 7. 2022

Vyhlásenie stavebného dozoru ku kolaudácii

17_vyhlasenie-stavebneho-dozoru-ku-kolaudacii-mnlExDlP0GcqOr7P.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 10,38 kB
Vložené: 14. 7. 2022

Protokol o skúške vodotesnosti žumpy

18_protokol-o-skuske-vodotesnosti-zumpy-mv0QnO5vZVIoKE4D.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 68 kB
Vložené: 14. 7. 2022

Žiadosť o zmenu lehoty na dokončenie stavby

19_ziadost-o-zmenu-lehoty-na-dokoncenie-stavby-YBg1Q0xOe7haDqyD.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,3 kB
Vložené: 14. 7. 2022

Životné prostredie

Žiadosť o výrub dreviny

2018-06-13-111052-__iados___o_v__rub_dreviny_Textov___dokument_OpenDocument.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 24 kB
Vložené: 13. 6. 2018

Žiadosť o udelenie súhlasu orgánu ochr. ovzdušia

2018-06-13-110548-__.o_udelenie_s__hlasu_org__nu_ochr.ovzdu__ia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 18,5 kB
Vložené: 13. 6. 2018

Ostatné

Žiadosť a zúčtovanie dotácie z rozpočtu obce

2021-11-22-150841-tla__iv__-dotacie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 63 kB
Vložené: 22. 11. 2021

Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla

2018-06-13-110701-__iados___o_ur__enie_s__pisn__ho_alebo_orienta__n__ho_____sla.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30 kB
Vložené: 13. 6. 2018

Žiadosť o povolenie informačného zariadenia

2018-06-13-110359-__._o_povolenie_informa__n__ho_zariadenia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 17 kB
Vložené: 13. 6. 2018

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd

2018-06-13-110305-x__iados___o_povolenie_na_odber_podzemn__ch_v__d_a_zriadenie_vodnej_stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 19,5 kB
Vložené: 13. 6. 2018

Návrh na vklad do katastra

2018-06-13-110022-N__vrh_na_vklad_do_katastra.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 12,5 kB
Vložené: 13. 6. 2018

Zverejňovanie

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30
31 1 2
3 4 5 6 7
8 9
10 11
12 13
14 15 16
17 18 19 20
21
22 23
24 25 26 27
28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Jasný deň na Tela Páne teší hospodára.

Pranostika na akt.deň

Svätý Ján popráva jariny a Duch oziminy.

Sviatok

Meniny má Ján, Janis, Jaško, Jens, Johan, Jovan, Nino, Sean

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:34

Slnko zapadá:20:46


Erb

Jovice - Jólész

Obec Jovice leží na východe Slovenska v Rožňavskej kotline na nive Čremošnej, 6 km juhozápadne od mesta Rožňava, pod úpätím Silickej planiny. Je to malá obec so 714 obyvateľmi. Prvá písomná pamiatka o obci je datovaná rokom 1352 a pod dnešným menom sa objavuje od roku 1427. Usadlosť tu však existovala dávno predtým pod názvami Carulossy, alebo Pachapataka.