Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 350)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
OU Jov 369/2022 predaj pozemkov Odb.: Obec Jovice
Dod.: Mária Zagibová
456.72 €
dod. č. 1/2022 zmena a doplnenie ustanovení Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
0 €
OU Jov 223/2022 spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a externý manažment Odb.: Obec Jovice
Dod.: PROGRANT, s. r. o.
290 €
OU Jov 125/2022 predaj nehnuteľnosti Odb.: Obec Jovice
Dod.: Magdaléna Demjanová
428.57 €
OU Jov 110/2022 predaj nehnuteľnosti Odb.: Obec Jovice
Dod.: Šüttőövá Estera
2 534.40 €
OU Jov 109/2022 predaj nehnutľnosti Odb.: Obec Jovice
Dod.: Pavol Szabó
1 141.80 €
OU Jov 108/2022 predaj nehnuteľnosti Odb.: Obec Jovice
Dod.: Mária Albertová
914.33 €
OU Jov 111/2022 predaj nehnuteľnosti Odb.: Obec Jovice
Dod.: Rozália Farkašová
228.36 €
2408364611 úrazové poistenie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
66.94 €
OU Jov 552/2021 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Občianske združenie Andreas Cházár Jovice - Ing. Tibor Zagiba
Dod.: Obec Jovice
1 000 €
OU Jov 582/2021 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krh. Podhradie
Dod.: Obec Jovice
1 000 €
OU Jov44/2022 vykonávanie súvislej odbornej praxe Odb.: Obec Jovice
Dod.: Obchodná akadémia
0 €
OU Jov 620/2021 elektronické služby Odb.: Obec Jovice
Dod.: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
0 €
dodatok č. 2 Odb.: Obec Jovice
Dod.: E-cycling s.r.o.
0 €
573/2021 zmena cien Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
0 €
562/2021 rekonštrukcia fasády na budove MŠ Jovice Odb.: Obec Jovice
Dod.: DOBOŠ s.r.o.
23 889.60 €
560/2021 predaj nehnuteľnosti Odb.: Štefan Sanko. Katarína Sanková
Dod.: Obec Jovice
916 €
5/2021 odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Orosz František
Dod.: Obec Jovice
0 €
532/2021 audit individuálnej účtovnej závierky Odb.: Obec Jovice
Dod.: GemerAudit, spol. s r.o.
960 €
21-120-01613 dotácia Odb.: Obec Jovice
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
1 000 €
Generované portálom Uradne.sk