Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 295)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
87/2021 zabezpečenie vykonávania odberu vzoriek biologického materiálu Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský Červený kríž, územný spolok Rožňava
KRHZ-KE-VO-698/2020 výpožička súpravy povodňovej záchrannej služby Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
56/2021 vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský Červený kríž, územný spolok Rožňava
39/2021 odber, preprava a zneškodnenie odpadov Odb.: Obec Jovice
Dod.: RAMEKO, s.r.o.
80 €
31/2021 uzavretie budúcej zmluvy o verejnom vystúpení Odb.: Obec Jovice
Dod.: Komorný folklórny súbor Szőttes
33/2021 Program služby Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
27/2021 telekomunikačné služby Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
10/2021 výpožička koncového zariadenia a SIM karty Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
ITMS2014+:312051ARB1 podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
582/2020 prenájom časti plochy strechy Odb.: upc broadband slovakia s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
2021/17736 poľnohospodárske pozemky Odb.: CORPORA AGRO, spol.s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
157.04 €
2021/17736 poľnohospodárske pozemky Odb.: AGROSLUŽBY Rožňava, s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
83.35 €
23/2020 odvádzanie odpadových vôd pre domácnosti Odb.: Mešťan Pavel
Dod.: Obec Jovice
562/2020 prenájom rohože Odb.: Obec Jovice
Dod.: Lindström, s.r.o.
4.38 €
19/2020 odvádzanie odpadových vôd pre domácnosti Odb.: Klaudia Géreczová
Dod.: Obec Jovice
0 €
18/2020 odvádzanie odpadových vôd pre domácnosti Odb.: Klaudia Géreczová
Dod.: Obec Jovice
0 €
14/2020 zmluva o odvádzaní odpadových vôd pre domácnosti Odb.: Doboš Štefan
Dod.: Obec Jovice
0 €
37/2019 odvádzanie odpadových vôd pre domácnosti Odb.: Albert Arpád
Dod.: Obec Jovice
0 €
2/2020 spôsob a realizácia zberu jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
10 €
450/2020 prenájom nebytových priestorov v budove TJ Odb.: Jozef Brugoš
Dod.: Obec Jovice
15 €