Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
spôsob a realizácia zberu jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
10.00 €
prenájom nebytových priestorov v budove TJ Odb.: Jozef Brugoš
Dod.: Obec Jovice
15.00 €
poskytnutie fin. prostriedkov na činnosť CVČ Odb.: Mesto Rožňava
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
úprava údajov Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská distribučná , a.s.
0.00 €
poskytovanie služieb v oblasti triedeného zberu z komunálneho odpadu Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Gérecz Gabriel
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd do ver. kanalizácie Odb.: Gérecz Gabriel
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd vo verejnej kanalizácie Odb.: Mgr. Elena Karkošová
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Mezei Radoslav
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Orosz František
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Doboš Štefan
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Petro Ladislav
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Lučko Peter
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Ing. Molnár Štefan
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Rácz Peter
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Lindák Karol
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Jakabová Katarína
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Zakhar Tibor st.
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Alexander Račko
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
40.45 €
poskytnutie fin. dotácie z rozpočtu obce Odb.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krh. Podhradie
Dod.: Obec Jovice
1000.00 €
zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská distribučná , a.s.
660.55 €
odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Róbert Ligárt
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Martina Kleinová
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Klamarčíková Katarína
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
Realizácia obecnej kanalizácie Jovice I. etapa II etapa Odb.: Obec Jovice
Dod.: ARPROG a.s.
19880.24 €
odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Brúgos Ladislav
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Sakalová Helena
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Baláž Ondrej ml
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Barci František
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Podracká Zuzana
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Barciová Júlia
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Andrašovský Vladimír
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
odvoz a zneškodňovanie odpadu Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
0.00 €
zabezpečenie združeného nakladania s odpadmi s obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Odb.: Obec Jovice
Dod.: E-cycling s.r.o.
0.00 €
poskytnutie fin. dotácie z rozpočtu obce Odb.: OZ Počítačová sieť JVC.NET
Dod.: Obec Jovice
500.00 €
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Občianske združenie Andreas Cházár Jovice - Ing. Tibor Zagiba
Dod.: Obec Jovice
500.00 €
tvorba webstránky, doména webhosting Odb.: Obec Jovice
Dod.: webex.digital s.r.o.
876.00 €
zámena parciel Odb.: Ing. Attila Dudás
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Žaneta Balážová
Dod.: Obec Jovice
2792.00 €
predstavenie na mikulása Odb.: Obec Jovice
Dod.: Takács Róbert Balázs
153000.00 HUF
verejná telónna služba Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
prenájom častí pozemkov Odb.: Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dod.: Obec Jovice
34.80 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Albert Arpád
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
užívanie nebytových priestorov v kultúrnom dome Odb.: Ing. Andrea Albertová
Dod.: Obec Jovice
70.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Roland Farkaš
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: BFZ TRIO s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Miroslav Šafár
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Katarína Farkaš - Hostinec Slniečko
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Žaneta Balážová
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Žaneta Balážová
Dod.: Obec Jovice
2792.00 €
ochranné bezpečnostné služby Odb.: Obec Jovice
Dod.: SBS BERKUT s.r.o.
0.00 €
koncert na deň obce Odb.: Obec Jovice
Dod.: Scholtz Attila
801.28 €
rekonštrukcia strechy na budove MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Jozef Boršodi - stavebné a tesárske práce
24946.31 €
vykonanie auditu Odb.: Obec Jovice
Dod.: GemerAudit, spol. s r.o.
816.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: MUDr. Banyko Jozef
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
výkon zdravotného dohľadu Odb.: Obec Jovice
Dod.: MG PZS s.r.o.
440.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Miroslav Šafár
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Agnesa Vodová
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odádzanie odpadových vôd Odb.: Tibor Zakhar
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Jozef Krajlik
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Krajliková Karolína
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Mgr. Andrea Szaniszlóová
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Ján Poťmák
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Ján Filčák
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Štefan Horváth
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Erika Sudimáková
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Korintuš Ladislav
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Roland Farkaš
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Alexander Doboš
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Štefan Vaško
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Marian Penger
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Vojtech Hlivák
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odádzanie odpadových vôd Odb.: Erika Szőllősová
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Zoltán Lendvai
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Marián Podracký
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Jozef Brugoš
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Judita Parada
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Csaba Görgei
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Alica Albertová
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Tibor Albert
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Iveta Icsóová
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Štefan Tóth
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Helena Mokóová
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Norbert Fodor
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd Odb.: Ondrej Baláž
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
zabezpečenie a výkon menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
24.75 €
nájom bytu Odb.: Ladislav Cinka
Dod.: Obec Jovice
30.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec Jovice
Dod.: TJ Mladosť Jovice
3000.00 €
dotácia z rozpočtu obce Odb.: Obec Jovice
Dod.: OZ Andreas Cházár
500.00 €
hudobné vystúpenie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Sós Ferenc
260000.00 HUF
rekonštrukcia oplotenia na cintoríne Odb.: Obec Jovice
Dod.: FLINTSTONES CENTRUM s.r.o.
25790.24 €
vykonávanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok Odb.: Obec Jovice
Dod.: REVISPOL s.r.o.
0.00 €
kontrola detského ihriska v MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: EKOTEC s.r.o.
127.50 €
legislatívne zmeny Zákona o odpadoch Odb.: Obec Jovice
Dod.: Natur - Pack a.s.
0.00 €
pripojenie do dátovej siete Odb.: Obec Jovice
Dod.: VEGAsecurities s.r.o.
26.00 €
prenájom nebytových priestorov v budove TJ Odb.: Klub mladých Jovice
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
prenájom nebytových priestorov vkultúrnom dome Odb.: Kristián Albert
Dod.: Obec Jovice
70.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
balík biznis linka M Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
poskytnutie fin. prostriedkov na záujomové vzdelávanie detí Odb.: Obec Jovice
Dod.: Mesto Rožňava
0.00 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
23.04 €
odkúpenie pozemkov Odb.: Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dod.: Obec Jovice
72476.71 €
Vyhtovenie dokumentu - štúdia uskutočniteľnosti projektu Odb.: Obec Jovice
Dod.: Premier Consulting s.r.o.
0.00 €
poskytnutie podpory formou dotácie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Environmentálny fond
815342.98 €
zmena systému financovania Odb.: Obec Jovice
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Štefan Tóth, Margita Tóthová
Dod.: Obec Jovice
924.00 €
kultúrny program na večer dôchodcov Odb.: Obec Jovice
Dod.: Mistral Music Kft.
193675.00 HUF
hudobné predstavenie na deň obce Odb.: Obec Jovice
Dod.: Domotor Balázs
185500.00 HUF
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: TJ Mladosť Jovice - Martin Doboš
Dod.: Obec Jovice
1500.00 €
kúpa parcely v k.ú. Jovice Odb.: Ján Filčák
Dod.: Obec Jovice
684.00 €
biznis linka XL Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
17.20 €
zabezpečenie podkladov a návrh rozhodnutí pre výkon verejnej správy Odb.: Obec Jovice
Dod.: Waro real s.r.o.
0.00 €
poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Carulossy obč. združenie
300.00 €
Realizácia obecnej kanalizácie fJovice, I etapa, II. etapa Odb.: Obec Jovice
Dod.: ARPROG a.s.
157894.74 €
realizácia projektu "Rekonštukcia miestnych komunikácií v Joviciach" Odb.: Obec Jovice
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
97932.90 €
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obec Jovice
Dod.: OZ Andreas Cházár
500.00 €
zmeny v zmluve Odb.: Obec Jovice
Dod.: Natur - Pack a.s.
0.00 €
odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou do ČOV Jovice Odb.: Obec Krh. Dlhá Lúka
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
zmena v zmluve Odb.: Mesto Rožňava
Dod.: Obec Jovice
50.00 €
stanovenie podmienok pre vykonávanie súvislej odbornej praxe žiaka Odb.: Obec Jovice
Dod.: Obchodná akadémia
0.00 €
užívanie časti strechy na DS, DS, OU Odb.: OZ JVC.NET
Dod.: Obec Jovice
50.00 €
poskytnutie fin. prostriedkov na činnosť centier voľného času Odb.: Mesto Rožňava
Dod.: Obec Jovice
87.00 €
dočasné užívanie bytu Odb.: Ondrej Rusňák
Dod.: Obec Jovice
30.00 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
23.76 €
vykonanie auditu individuálnej účtovnej závierky a údajov vo výročnej správe obce, overenie hospodárenia obce Odb.: Obec Jovice
Dod.: GemerAudit, spol. s r.o.
768.00 €
ochranné bezpečnostné služby Odb.: Obec Jovice
Dod.: SBS BERKUT s.r.o.
0.00 €
poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Csemadok ZO Jovice
1100.00 €
odber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Odb.: Lesy SR š.p.
Dod.: Obec Jovice
5.00 €
dočasné užívanie bytu Odb.: Lovasová Melinda
Dod.: Obec Jovice
30.00 €
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: OZ Počítačová sieť JVC.NET
Dod.: Obec Jovice
500.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zamezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
vystúpenie hudobnej skupiny na deň obce Odb.: Obec Jovice
Dod.: Mistral Music Kft.
279400.00 HUF
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Odb.: Carulossy občianske združenie - Ondrej Baláž
Dod.: Obec Jovice
300.00 €
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Odb.: TJ Mladosť Jovice - Martin Doboš
Dod.: Obec Jovice
3000.00 €
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Odb.: Občianske združenie Andreas Cházár Jovice - Ing. Tibor Zagiba
Dod.: Obec Jovice
400.00 €
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
1750.34 €
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
15.81 €
zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
1658.40 €
kúpa nehnuteľností Odb.: Obec Jovice
Dod.: Cirkevný zvor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Rožňava
35000.00 €
o poskytnutí fin.príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
7044.36 €
pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská distribučná , a.s.
0.00 €
úrazové poistenie nezamestnaných vykovávajúcich aktivačnú činnosť v obci k dohode č. 16/43/012/88 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
54.00 €
aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
zabezpečenie výkonu menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Jovice
Dod.: Mesto Rožňava
87.00 €
mobilná služba Happy XL NAJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie zaradených na aktivačnú činnosť Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
30.88 €
služba mobilný internet Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
3225.60 €
dodanie, montáž kamerovéo systému v obci Jovice Odb.: Obec Jovice
Dod.: VEGAsecurities s.r.o.
9015.00 €
zabezpečenie elektronických služieb samosprávy Odb.: Obec Jovice
Dod.: DEUS
0.00 €
ochranné bezpečnostné služby Odb.: Obec Jovice
Dod.: SBS BERKUT s.r.o.
168.00 €
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie zaradených na aktivačnú činnosť Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
169.84 €
o podmienkach vykonávania menších obecnýchf služieb pre obec Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
poskytnutie telefónnych služieb v MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: Obec Jovice
Dod.: EUROVIA SK a.s.
89029.92 €
kúpa nehnuteľnosti č. parcely 370/5 v celosti, 370/6 polovicu v k.ú. Jovice Odb.: Obec Jovice
Dod.: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Krásnohorksé Podhradie
332.00 €
úrazové poistenie nezamestnaných zapojených do aktivačnej činnosti Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
23.10 €
zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti v obci Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2993.40 €
kúpa parcely č. 507/3 v k.ú. Jovice Odb.: Obec Jovice
Dod.: Miroslav Šafár
1.00 €
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov as odpadmi z neobalových výrobkov v obci Odb.: Obec Jovice
Dod.: Natur - Pack a.s.
0.00 €
pripojenie do siete internet Odb.: Obec Jovice
Dod.: VEGAsecurities s.r.o.
16.00 €
prevod pozemkov Odb.: Jozef Olexák
Dod.: Obec Jovice
300.00 €
zmena podmienok poskytovania finančného príspevku Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
zmena podmienok poskytovania fin. príspevku a zmena doby udržania vytvoreného podporovaného pracovného miesta Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
1463.22 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
15.81 €
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Jovice
Dod.: Natur - Pack a.s.
0.00 €
vyhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Premier Consulting s.r.o.
120.00 €
vahotovenie štúdie uskutočniteľnosti Odb.: Obec Jovice
Dod.: Premier Consulting s.r.o.
896.00 €
poskytnutie fin.prost. na vytvorenie prac. miest Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
41066.25 €
bezplatné užívanie súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Jovice
Dod.: SR - Min. vnútra SR
0.00 €
zabezpečenie výkonu menších obecných služieb Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
0.00 €
aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
158.80 €
Vyhotovenie žiadosti o nenávratný fin. príspevok z Programu rozvoja vidielka SR 2014-2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Premier Consulting s.r.o.
120.00 €
Vyhovotenie štúdie uskutočniteľnosti projektu Odb.: Obec Jovice
Dod.: Premier Consulting s.r.o.
0.00 €
vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
3867.60 €
poskytnutie fin. príspevku a vytvorenie prac. miesta Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
4864.05 €
poskytovanie údajov pre register poistencov Odb.: Obec Jovice
Dod.: Sociálna poisťovňa pobočka Rožňava
0.00 €
poskytutie fin. príspevku na vytvorenie pracovného miesta Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
4864.05 €
vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Jovice miestne komunikácie" Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ing. Eva Walentinová
3592.80 €
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
34.74 €
zabezpečenie výkonu trestu povinnej práce Odb.: Obec Jovice
Dod.: Okresný súd Rožňava
0.00 €
zabezpečenie výkonu trestu povinnej práce Odb.: Obec Jovice
Dod.: Okresný súd Rožňava
0.00 €
Stavba pódia, osvetlenie a ozvučenie priestoru na koncert Odb.: Obec Jovice
Dod.: AA Production
1400.00 €
ochranné bezpečnostné služby počas koncertu Odb.: Obec Jovice
Dod.: SBS BERKUT s.r.o.
180.00 €
KARTHAGO koncert Odb.: Obec Jovice
Dod.: KARTHAGO MEDIA Kft.
2870.00 €
audit účtovnej závierky a hospodárenia obce Odb.: Obec Jovice
Dod.: GemerAudit, spol. s r.o.
600.00 €
aktivácia nezamestnaných Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
úrazové poistenie osôb vykonávajúcich aktivačnú činnosť v obci Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
235.46 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
46.80 €
havasi Mulatós Mega-Parti Odb.: Obec Jovice
Dod.: Havasi Gyorgy
800.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Carulossy obč. združenie
400.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Csemadok ZO Jovice
600.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec Jovice
Dod.: TJ Mladosť Jovice
2900.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec Jovice
Dod.: OZ Andreas Cházár
400.00 €
realizácia aktivačnej činnosti v obci Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
7230.00 €
činnosti súvisiace so žiadosťou o nenávratný fin.príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka Odb.: Obec Jovice
Dod.: Premier Consulting s.r.o.
996.00 €
výkon funkcie technika požiarnej ochrany a autorizovaného bezpečnostného technika Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
6485.40 €
vykonanie činnosti pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
180.00 €
odstránenie stromov z brehu Majstrovského potoka Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
0.00 €
poskytnutie fifnančných prostriedkov na činnosť centier voľného času Odb.: Mesto Rožňava
Dod.: Obec Jovice
144.00 €
preprava a zneškodnenie rozložiteľného kuchynského odpadu Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
Stavebné úpravy na objekte Domu smútku v obci Jovice Odb.: Obec Jovice
Dod.: BEVANY s.r.o.
14651.86 €
Stavebné úpravy na objekte Kultúrneho domu v obci Jovice Odb.: Obec Jovice
Dod.: BEVANY s.r.o.
34312.75 €
úrazové poistenie UoZ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
219.60 €
úprava práv a poviností účastníkov dohody Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
ocenenie dodávky plynu Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
zmena telefónneho programu Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
organizovanie pracovnej činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
zmena a doplnenie niektorých bodov hlavnej dohody Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
zmena telefóneho programu Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
poistenie osôb Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
34.74 €
poskytnutie príspevku na podpru rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
4864.50 €
dodávka plynu Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
roztriedenie, usporiadanie, vyradenie písomností Odb.: Obec Jovice
Dod.: REGIST-SKART s.r.o.
3105.74 €
Realizácia menších obecných služieb Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
Realizácia aktivačnej činnosti pre obec Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
Realizácia aktivačnej činnosti pre obec Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
Telefónny prístroj Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
59.90 €
Vykonávanie aktivačnej činnosti Odb.: Obec Jovice
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
Realizácia aktivačnej činnosti pre obec Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
Realizácia aktivačnej činnosti pre obec Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
Úrazové poistenie osôb Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
69.48 €
Úrazové poistenie osôb Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
69.48 €
Ochranné bezpečnostné služby Odb.: Obec Jovice
Dod.: SBS BERKUT s.r.o.
0.00 €
audítorské služby Odb.: Obec Jovice
Dod.: GemerAudit, spol. s r.o.
0.00 €
zabezpečenie povinnej práce Odb.: Obec Jovice
Dod.: Okresný súd Rožňava
0.00 €
nálady na vystúpenia Odb.: Obec Jovice
Dod.: Carulossy obč. združenie
400.00 €
organizovanie fut. podujatí Odb.: Obec Jovice
Dod.: TJ Mladosť Jovice
2900.00 €
dotácia na realizáciu podujatí Odb.: Obec Jovice
Dod.: OZ Andreas Cházár
400.00 €
poskytnutie dotácie na realizáciu podujatí Odb.: Obec Jovice
Dod.: Csemadok ZO Jovice
1000.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou meších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Jovice
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce uloženého rozsudkom Okresného súdu v Rožňave Odb.: Okresný súd Rožňava
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných stán pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce uloženého rozsudkom Okresného súdu v Rožňava Odb.: Okresný súd Rožňava
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce uloženého rozsudkom Okresného súdu v Rožňave Odb.: Okresný súd Rožňava
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
Vystúpenie skupiny Bikini na obecnom dni Odb.: Obec Jovice
Dod.: ART-COLOR s.r.o.
3184.00 €
Poskytnutie prijímateľovi na základe žiadosti finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území poskytovateľa v centre voľného času vo výške 62,- €/ za dieťa Odb.: Mesto Rožňava
Dod.: Obec Jovice
248.00 €
Prenájom kultúrneho domu Odb.: Carulossy občianske združenie - Ondrej Baláž
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
Prenájom budovy TJ Odb.: TJ Mladosť Jovice - Martin Doboš
Dod.: Obec Jovice
45.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce uloženého rozsudkom Okresného súdu v Rožňave Odb.: Obec Jovice
Dod.: Okresný súd Rožňava
0.00 €
Úrazové skupinové poistenie evidovaných nezamestnaných vykonávaných aktivačnú činnosť Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
82.80 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
4374.60 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov podľa špecifikácie odberateľa na základe písomnej, telefonickej alebo osobnej objednávky. Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
0.00 €
Zhotovenie práce na cyklickej údžbe tokoch v intraviláne obce Jovice na vodnom toku Majstrovský Odb.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Dod.: Obec Jovice
221.15 €
Komplexné spracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 z environmentálneho fondu pre obec Jovice v oblasti B: Ochrana a využívanie vôd - kanalizácia Odb.: Obec Jovice
Dod.: P4U, s.r.o.
999.00 €
Prevod práva k nehnuteľnostiam na parcele č. 194 a 195 - druh stavby 20, popis stavby SKLAD, a na parcele č. 198/5 - druh stavby 20, popis stavby RAMPA Odb.: František Vanyo
Dod.: Obec Jovice
1.00 €
Využávanie služby Nonstop Banking Odb.: Obec Jovice
Dod.: VÚB, a.s.
0.00 €
Prenájom kultúrneho domu Odb.: TJ Mladosť Jovice - Martin Doboš
Dod.: Obec Jovice
0.00 €
Prenájom budovy TJ Odb.: TJ Mladosť Jovice - Martin Doboš
Dod.: Obec Jovice
45.00 €
Obec Jovice v zmysle Uznesenia OZ č. 6/2013 zo dňa 14.3.2013 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu Odb.: Občianske združenie Andreas Cházár Jovice - Ing. Tibor Zagiba
Dod.: Obec Jovice
400.00 €
Obec Jovice v zmysle Uznesenie OZ č. 7/2013 zo dňa 14.3.2013 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu Odb.: Carulossy občianske združenie - Ondrej Baláž
Dod.: Obec Jovice
400.00 €
Obec Jovice v zmysle Uznesenia OZ č. 5/2013 zo dňa 14.3.2013 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu Odb.: TJ Mladosť Jovice - Martin Doboš
Dod.: Obec Jovice
2900.00 €
Obec Jovice na základe Uznesenia OZ č. 8/2013 zo dňa 14.3.2013 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu. Odb.: KST - Dievčenská skala Jovice - Július Lakomý
Dod.: Obec Jovice
300.00 €
Obec Jovice v zmysle Uznesenia OZ č.9/2013 zo dňa 14.3.2013 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu Odb.: Csemadok základná organizácia Jovice - Zoltán Račko
Dod.: Obec Jovice
1500.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Jovice v centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Odb.: Mesto Rožňava
Dod.: Obec Jovice
310.00 €
Vytvorenie webstránky obce Jovice Odb.: Obec Jovice
Dod.: webex media, s.r.o.
552.00 €
Pripojenie zariadenia žiadateľa do distibučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia dohodnuté pre odberné miesto "Čistička odpadových vô v Joviciach" na 40 kW Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská distribučná , a.s.
98.33 €
Zmena a doplnenie nasledovných ustanovení základnej zmluvy v znení ďalších dodatkov a príloh k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
0.96 €
Dodávka plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
1521.60 €
skupinové úrazové poistenie evidovaných nezamestnaných na aktivačnej činnosti Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
28.80 €
jednorázové poistenie evidovaných nezamestnaných na aktivačnej činnosti Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
255.30 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie s účinnosťou od 11.01.2013 do 31.05.2013 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
22.75 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Odb.: Obec Jovice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
1109.50 €
Prenájom budovy TJ v Joviciach Odb.: TJ Mladosť Jovice - Martin Doboš
Dod.: Obec Jovice
45.00 €
Prenájom miestneho kultúrneho domu Odb.: TJ Mladosť Jovice - Martin Doboš
Dod.: Obec Jovice
34.00 €