Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 289)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
27/2021 telekomunikačné služby Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
10/2021 výpožička koncového zariadenia a SIM karty Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
ITMS2014+:312051ARB1 podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
582/2020 prenájom časti plochy strechy Odb.: upc broadband slovakia s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
2021/17736 poľnohospodárske pozemky Odb.: CORPORA AGRO, spol.s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
157.04 €
2021/17736 poľnohospodárske pozemky Odb.: AGROSLUŽBY Rožňava, s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
83.35 €
23/2020 odvádzanie odpadových vôd pre domácnosti Odb.: Mešťan Pavel
Dod.: Obec Jovice
562/2020 prenájom rohože Odb.: Obec Jovice
Dod.: Lindström, s.r.o.
4.38 €
19/2020 odvádzanie odpadových vôd pre domácnosti Odb.: Klaudia Géreczová
Dod.: Obec Jovice
0 €
18/2020 odvádzanie odpadových vôd pre domácnosti Odb.: Klaudia Géreczová
Dod.: Obec Jovice
0 €
14/2020 zmluva o odvádzaní odpadových vôd pre domácnosti Odb.: Doboš Štefan
Dod.: Obec Jovice
0 €
37/2019 odvádzanie odpadových vôd pre domácnosti Odb.: Albert Arpád
Dod.: Obec Jovice
0 €
2/2020 spôsob a realizácia zberu jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
10 €
450/2020 prenájom nebytových priestorov v budove TJ Odb.: Jozef Brugoš
Dod.: Obec Jovice
15 €
386/2020 poskytnutie fin. prostriedkov na činnosť CVČ Odb.: Mesto Rožňava
Dod.: Obec Jovice
0 €
0956/VSD/2020 úprava údajov Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská distribučná , a.s.
0 €
373/2020 poskytovanie služieb v oblasti triedeného zberu z komunálneho odpadu Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
0 €
19/2020 odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Gérecz Gabriel
Dod.: Obec Jovice
0 €
18/2020 odvádzanie odpadových vôd do ver. kanalizácie Odb.: Gérecz Gabriel
Dod.: Obec Jovice
0 €
16/2020 odvádzanie odpadových vôd vo verejnej kanalizácie Odb.: Mgr. Elena Karkošová
Dod.: Obec Jovice
0 €