Zber drobného stavebného odpadu

 23.05.2022

Drobný stavebný odpad z domácností môžu obyvatelia obce uložiť do kontajnera uloženého za kultúrnym domov v termíne od 16.5.2022 do 17.6.2022. 

Do kontajnera nepatrí triedený odpad pravidelne vyvážaný spred brán podľa harmonogramu,  ani pneumatiky!!!


Zoznam aktualít:

1 2 >