Szerződések


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 358)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
OÚ Jov 443/2022 Prevod práv k nehnuteľnosti Odb.: Gabriel Grecmacher
Dod.: Obec Jovice
1 241 €
419/2022 uplatnenie zľavy Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
0 €
2408524827 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
56.04 €
2408519531 úrazové poistenie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
45.62 €
404/2022 motorové vozidlo Odb.: Obec Jovice
Dod.: KSK firma s.r.o.
50 €
OÚ Jov 129/2022 zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy Odb.: Obec Jovice
Dod.: Obec Betliar
0 €
OU Jov 113/2022 predaj nehnuteľností Odb.: Adrián Albert
Dod.: Obec Jovice
419 €
1/2022 prenájom bytu Odb.: Lovaš Dušan
Dod.: Obec Jovice
30 €
OU Jov 369/2022 predaj pozemkov Odb.: Obec Jovice
Dod.: Mária Zagibová
456.72 €
dod. č. 1/2022 zmena a doplnenie ustanovení Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
0 €
OU Jov 223/2022 spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a externý manažment Odb.: Obec Jovice
Dod.: PROGRANT, s. r. o.
290 €
OU Jov 125/2022 predaj nehnuteľnosti Odb.: Obec Jovice
Dod.: Magdaléna Demjanová
428.57 €
OU Jov 110/2022 predaj nehnuteľnosti Odb.: Obec Jovice
Dod.: Šüttőövá Estera
2 534.40 €
OU Jov 109/2022 predaj nehnutľnosti Odb.: Obec Jovice
Dod.: Pavol Szabó
1 141.80 €
OU Jov 108/2022 predaj nehnuteľnosti Odb.: Obec Jovice
Dod.: Mária Albertová
914.33 €
OU Jov 111/2022 predaj nehnuteľnosti Odb.: Obec Jovice
Dod.: Rozália Farkašová
228.36 €
2408364611 úrazové poistenie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
66.94 €
OU Jov 552/2021 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Občianske združenie Andreas Cházár Jovice - Ing. Tibor Zagiba
Dod.: Obec Jovice
1 000 €
OU Jov 582/2021 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krh. Podhradie
Dod.: Obec Jovice
1 000 €
OU Jov44/2022 vykonávanie súvislej odbornej praxe Odb.: Obec Jovice
Dod.: Obchodná akadémia
0 €
Generované portálom Uradne.sk