Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Rožňava

 18.06.2020

RÚSES okresu Rožňava je zverejnený na verejnej tabuli Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie kliknutím na nasledujúci link:

https://www.minv.sk/?uradna-tabula-oszp

Písomné stanoviská k predkladanému dokumentu RÚSES okresu Rožňava je možné doručiť na Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do 30 dní od zverejnenia verejnej vyhlášky. Na stanoviská zaslané po uplynutí uvedenej lehoty sa nebude prihliadať.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >