Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 - zákaz

 11.03.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

V zmysle verejnej vyhlášky č. OLP/2405/84443 zo dňa 9.3.2020

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám

Z A K A Z U J E

organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy

Termín: 10.3.2020 do 23.3.2020


Zoznam aktualít:

1 2 3 >