Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 - nariadenie

 11.03.2020

V zmysle Verejnej vyhlášky č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9.3.2020:


N A R I A Ď U J E


Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby u osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky do Slovenskej republiky, ako aj u osôb žijúcich s týmito osobami v spoločnej domácnosti, rozhodli o izolácii v domácom prostredí. Osobám uvedeným v tomto bode sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov chrípkového ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky svojmu lekárovi.


Termín: od 10.3.2020 až do odvolania


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >