Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 - nariadenie

 11.03.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

V zmysle Verejnej vyhlášky č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9.3.2020:

N A R I A Ď U J E

Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky, do Slovenskej republiky sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky svojmu lekárovi

Termín: od 10.3.2020 až do odvolania

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava


Zoznam aktualít:

1 2 3 >