Odstraňovanie inváznych rastlín

 23.03.2022

Zákon č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonom ukladá podľa §3 ods. 2 - vlastník alebo správca pozemku sú povinní odstraňovať z pozemku invázne nepôvodné druhy, starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu do susedných katastrálnych území.


Zoznam aktualít:

1 2 >