Likvidácia zeleného odpadu zo záhrad

 16.03.2021

Rastlinný odpad zo záhrad (tráva, seno, konáre, lístie, ihličie atď.), môžu obyvatelia obce Jovice odovzdať na Lesy SR, š.p. Čremošná v Krásnohorskej Dlhej Lúke v dňoch: poncelok, streda a piatok v čase od 9.00 do 11.00 hodiny.


Zoznam aktualít:

1 2 >