Idegenforgalom

Zvonica – z roku 1892. Hranolová dvojvežatá stavba, ukončená ihlancovou strechou. Zvukové okná segmentovo zaklenuté, uzatvorené drevenými žalúziami. Nad vstupom zachované datovanie – 1892. Nachádzajú sa v nej dva zvony.

Nápis na veľkom zvone: 1888 – JÓLÉSZ KÖZSÉG HÍVEINEK ÖNTÖTTE SCHOLTZ ADOLF CSETNEKEN.

Nápis na malom zvone: KÉSZÍTET AZ IOLÉSY KATHOLIKA ECCLESIA SZÁMÁRA 1801 LULEY TISZTELENDÖ ÚR DIRECTORSÁGA ALAT.

Pomník postavený na pamiatku revolúcie z roku 1848

Dievčenská skala je skalnatý okraj na severe Silickej planiny, ktorý je zdiaľky viditeľný a rozoznateľný podľa televízneho vykrývača. Nachádza sa nad obcou Jovice. Na Dievčenskú skalu vedie odbočka zo zelenej turistickej značky, ktorá po celej svojej dĺžke v rozhraní Silickej planiny spája obec Hrušov s Plešivcom. To sú však pomerne dlhé trasy. Ďalšia trasa po zelenej značke k Dievčenskej skale trvá 2 a 1/4 hodiny.

Z Dievčenskej skaly (660 m n m) máte výhľady na všetky strany. Severne sú to Volovské vrchy, na ktorých dominujú kopce Turecká, Tri vrchy, Čertova hoľa, Skalisko, Pipitka Kojšová hoľa a Osadník. Severovýchodne máte pekný výhľad na zámok Krásna Hôrka. Západným smerom máte výhľad na Plešiveckú planinu. Z obcí sa priamo pod vami nachádzajú Jovice, naľavo, čiže západne Rožňava, vidíte pekne i Krásnohorské Podhradie, Lipovník a Krásnohorskú Dlhú Lúku.