Hivatali hirdetőtábla

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 16)
Názov Popis Dátum
Zámer nájmu majetku obce časť nehnuteľnosti-budovy pre šport 28.06.2022
Pozvánka na zasadnutie OZ - 22.06.2022
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - 14.06.2022
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - maďarský jazyk Voľby do orgánov samosprávnych krajov 13.06.2022
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Voľby do orgánov samosprávnych krajov 13.06.2022
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - maďarský jazyk Voľby do orgánov samosprávy obcí 13.06.2022
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Voľby do orgánov samosprávy obcí 13.06.2022
Pozvánka na zasadnutie OZ - 08.06.2022
Záverečný účet za rok 2021 - 08.06.2022
Zámer predaja majetku - 30.05.2022
Pozvánka na zasadnutie OZ - 05.05.2022
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025 - rozsah hodnotenia - 04.05.2022
Rozhodnutie Rozhodnutie vo veci odvolania 02.05.2022
Zámer predaja majetku - 19.04.2022
Údaje o komunálnom odpade z obce Jovice za rok 2021 - 07.04.2022
Výpočet triedenia komunálneho odpadu v obce Jovice v roku 2021 - 07.04.2022
Generované portálom Uradne.sk