Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
rozbor vody v MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: ALS SK s.r.o.
141.34 €
odvoz komunálneho odpadu 9/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
798.48 €
nebezpečný odpad 9/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
elektrina OÚ, ČOV 9/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
670.91 €
elektrina 9/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
107.87 €
telefón MŠ, starostka Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
91.98 €
telefón OÚ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.72 €
telefón OÚ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
potraviny do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
345.89 €
potraviny do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
93.71 €
školské potreby Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ladislav Mihalik - LAAX
16.60 €
prevádzkovanie ČOV 9/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
členský príspevok na rok 2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: MAS Gemer-Rožňava
150.00 €
plyn ŠJ, MŠ, KD 10/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
254.00 €
plyn TJ 10/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
rozbor vody z ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: ALS SK s.r.o.
80.10 €
kanc. potreby Odb.: Obec Jovice
Dod.: PAPERA s.r.o.
64.50 €
pracovná obuv Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
328.94 €
náradie Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
270.00 €
odvoz odpadu VKK Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
521.60 €
prenájom VKK Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
7.20 €
prenájom nádoby na BRO 8/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
6.00 €
služby TPO a ABT 8/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
služby TPO a ABT 7/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
aktualizácia servera Odb.: Obec Jovice
Dod.: PANET.IT s.r.o.
112.00 €
zmesový komunálny odpad- odvoz 8/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
828.12 €
nebezpečný odpad 8/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
mobilný hlas 8/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.72 €
telefón MŠ, starostka 8/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
105.88 €
telefón OÚ 8/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
elektrina VO 8/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
86.68 €
elektrina OU, ČOV 8/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
661.25 €
pracovné rovnošaty pre DHZO Odb.: Obec Jovice
Dod.: REDNOD Little carpathians s.r.o.
905.70 €
projektová dokumentácia "Rekonštrukcia obecného úradu" Odb.: Obec Jovice
Dod.: Eva Majorošová
4950.00 €
poštové peňažné poukazy Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
5.27 €
prenájom strechy 3. štvrťrok 2020 Odb.: upc broadband slovakia s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
52.80 €
prenájom strechy II. polrok 2020 Odb.: Szari Slolutions s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
30.00 €
prevádzkovanie VK Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
plyn Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
82.00 €
plyn TJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
právna pomoc 7/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
náradie AČ Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
237.10 €
knihy do knižnice Odb.: Obec Jovice
Dod.: Talamon s.r.o.
73.87 €
vyjadrenie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
13.90 €
preprava štrku Odb.: Obec Jovice
Dod.: Švantner Štefan
98.00 €
nájom nádoby na BRO Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
6.00 €
tlačivá pre MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: ŠEVT, a.s.
15.46 €
odvoz a likvidácia VKK Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
948.16 €
vývoz kalu z ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: Lipták Gabriel
500.00 €
kanc. potreby Odb.: Obec Jovice
Dod.: PAPERA s.r.o.
76.95 €
stravné lístky Odb.: Obec Jovice
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
1583.12 €
nebezpečný odpad Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
likvidácia kom. odpadu Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
1225.26 €
elektrina Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
722.60 €
elektrina VO Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
78.08 €
telefón Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
mobilný hlas Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.72 €
telefón Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
91.98 €
uloženie biologického odpadu Odb.: Obec Jovice
Dod.: Lesy SR š.p.
52.50 €
prenosná lekárnička Odb.: Obec Jovice
Dod.: VMBal s.r.o.
47.28 €
plyn Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
42.00 €
plyn TJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
elektrina Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
338.00 €
elektrina Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
630.00 €
poplatok za program pohrebisko - licencia 2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenská internetová, s.r.o.
82.65 €
prevádzkovanie VK 7/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
zber a odvoz BRO Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
-7.20 €
zber a odvoz BRO Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
dofakturácia za roky 2015, 2016, 2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ing. Eva Walentinová
4475.00 €
urovnanie nároku Odb.: Obec Jovice
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
104.52 €
doména a webhosting Odb.: Obec Jovice
Dod.: webex.digital s.r.o.
144.00 €
služby TPO a ABT 6/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
náradie aktivačná činnosť 7/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
197.40 €
likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
816.20 €
rozbor vody v ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: ALS SK s.r.o.
80.10 €
stočné l. polrok 2020 Odb.: Brúgos Ladislav
Dod.: Obec Jovice
14.88 €
stočné l. polrok 2020 Odb.: Szakalová Helena
Dod.: Obec Jovice
22.31 €
stočné l. polrok 2020 Odb.: Baláž Ondrej ml
Dod.: Obec Jovice
29.75 €
stočné l. polrok 2020 Odb.: Barci František
Dod.: Obec Jovice
7.44 €
stočné l. polrok 2020 Odb.: Podracká Zuzana
Dod.: Obec Jovice
66.94 €
stočné l. polrok 2020 Odb.: Barciová Júlia
Dod.: Obec Jovice
29.75 €
stočné l. polrok 2020 Odb.: Róbert Ligárt
Dod.: Obec Jovice
22.31 €
stočné l. polrok 2020 Odb.: Martina Kleinová
Dod.: Obec Jovice
10.42 €
stočné l. polrok 2020 Odb.: Albert Arpád
Dod.: Obec Jovice
44.63 €
stočné l. polrok 2020 Odb.: Klamarčíková Katarína
Dod.: Obec Jovice
20.82 €
stočné l. polrok 2020 Odb.: Katarína Farkaš - Hostinec Slniečko
Dod.: Obec Jovice
77.47 €
stočné l. polrok 2020 Odb.: Žaneta Balážová
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
stočné l. polrok 2020 Odb.: Andrašovský Vladimír
Dod.: Obec Jovice
10.42 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: BFZ TRIO s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
209.10 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: MUDr. Banyko Jozef
Dod.: Obec Jovice
8.93 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: Miroslav Šafár
Dod.: Obec Jovice
26.78 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: Agnesa Vodová
Dod.: Obec Jovice
44.63 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: Zakhar Tibor st.
Dod.: Obec Jovice
35.70 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: Jozef Krajlik
Dod.: Obec Jovice
35.70 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: Krajliková Karolína
Dod.: Obec Jovice
8.93 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: Andrea Szaniszlóová
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: Ján Poťmák
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: Ján Filčák
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: Štefan Horváth
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: Erika Sudimáková
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: Korintuš Ladislav
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: Roland Farkaš
Dod.: Obec Jovice
35.70 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: Alexander Doboš
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: Štefan Vaško
Dod.: Obec Jovice
53.55 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: Marian Penger
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: Vojtech Hlivák
Dod.: Obec Jovice
26.78 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: Erika Szőllősová
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
sstočné I. polrok 2020 Odb.: Zoltán Lendvai
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: Marián Podracký
Dod.: Obec Jovice
35.70 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: Jozef Brugoš
Dod.: Obec Jovice
26.78 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: Judita Parada
Dod.: Obec Jovice
26.78 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: Csaba Görgei
Dod.: Obec Jovice
43.41 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: Alica Albertová
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: Tibor Albert
Dod.: Obec Jovice
35.70 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: Iveta Icsóová
Dod.: Obec Jovice
35.70 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: Štefan Tóth
Dod.: Obec Jovice
26.78 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: Helena Mokóová
Dod.: Obec Jovice
26.78 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: Norbert Fodor
Dod.: Obec Jovice
35.70 €
stočné I. polrok 2020 Odb.: Ondrej Baláž
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
prenájom časti strechy 2. štvrťrok 2020 Odb.: upc broadband slovakia s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
52.80 €
prenájom kultúrneho domu pre potreby kurzu Odb.: Ing. Dana Lacková LaDa kreatív
Dod.: Obec Jovice
180.00 €
výmena žiaroviek - ver. osvetlenie Odb.: Obec Jovice
Dod.: SzTEL s.r.o.
48.00 €
právna pomoc 6/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
elektrina 6/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
824.98 €
elektrina 6/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
75.44 €
odvoz komunálneho odpadu 6/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
807.84 €
nebezpečný odpad Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
telefón OÚ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
telefón MŠ, mobil starostka Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
91.98 €
poplatky za telekom. služby Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.72 €
vaňový kontajner na cintorín Odb.: Obec Jovice
Dod.: MEVA-SK, s.r.o.
1668.00 €
plyn 7/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
plyn 7/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
42.00 €
prevádzkovanie VK Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
prenesený výkon 4-6/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Waro real s.r.o.
1074.85 €
prefakturácia nákladov ČOV 2019 Odb.: Obec Krh. Dlhá Lúka
Dod.: Obec Jovice
6357.93 €
prenájom časti strechy I. polrok 2020 Odb.: Szari Slolutions s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
30.00 €
prenájom časti strechy I. štvrťrok 2020 Odb.: upc broadband slovakia s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
52.80 €
pracovné náradie Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
93.60 €
reklamné a marketingové služby Odb.: Obec Jovice
Dod.: Databanka firiem s.r.o.
240.00 €
nájom nádoby BRO Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
6.00 €
dovoz štrku Odb.: Obec Jovice
Dod.: Švantner Štefan
20.80 €
odvoz odpadu VKK Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
337.44 €
služby TPO a ABT Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
rozbor vody v ČOV a MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: ALS SK s.r.o.
209.49 €
telefón OÚ 5/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
telefón MŠ, mobil starosta 5/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
91.98 €
mobilný hlas 5/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.72 €
nebezpečný odpad 5/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
824.48 €
elektrina OÚ, ČOV 5/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
1120.37 €
elektrina ver. osvetlenie 5/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
84.02 €
právna pomoc 5/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
prevádzkovanie ver. kanalizácie 5/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
plyn 6/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
44.00 €
plyn TJ 6/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
pracovné oblečenie Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
71.90 €
teplomer orava Odb.: Obec Jovice
Dod.: Alza.sk
69.50 €
odborná prehliadka plynových zariadení Odb.: Obec Jovice
Dod.: REVISPOL s.r.o.
575.00 €
platové nádoby na odpad Odb.: Obec Jovice
Dod.: MEVA-SK, s.r.o.
212.40 €
tlačivá pre knižnicu Odb.: Obec Jovice
Dod.: ŠEVT, a.s.
12.79 €
služby TPO, ABT 4/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
lekársky posudok Odb.: Obec Jovice
Dod.: MUDr. Drábik Vladimír
15.00 €
lekársky posudok Odb.: Obec Jovice
Dod.: MUDr. Drábik Vladimír
15.00 €
audit II. etapa 2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: GemerAudit, spol. s r.o.
408.00 €
informačné tabuľky na dom smútku a cintorín Odb.: Obec Jovice
Dod.: IGLI desingn s.r.o.
42.00 €
nájom nádoby na BRO Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
6.00 €
odvoz odpadu z VKK Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
1011.24 €
kontrola bezpečnosti detského ihriska v MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: EKOTEC s.r.o.
153.00 €
pracovné oblčenie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Andrea Fábry Kubišová - ENY
206.00 €
terénne práce OB Odb.: Obec Jovice
Dod.: Benjamín Mezei
250.00 €
nebezpečný odpad 4/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
odvoz TKO + kont. hydina 4/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
794.84 €
právna pomoc 4/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
elektrina OÚ, ČOV 4/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
895.56 €
elektrina VO 4/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
106.25 €
mobilný hlas 4/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.72 €
telefón MŠ mobil OÚ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
91.98 €
telefón OÚ 4/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
prevádzkovanie ver. kanalizácie 4/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
poistenie budov 7-12/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
945.19 €
elektrina 3-5/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
338.00 €
elektrina 3-5/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
630.00 €
plyn Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
plyn Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
102.00 €
farba do tlačiarne Odb.: Obec Jovice
Dod.: Patrik Pánik
19.80 €
knihy do knižnice Odb.: Obec Jovice
Dod.: Talamon s.r.o.
60.71 €
následná monitorovacia správa Odb.: Obec Jovice
Dod.: VT Project Consulting s.r.o.
600.00 €
očkovací kal do ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
147.94 €
tlačivá do MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: ŠEVT, a.s.
6.49 €
likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
444.20 €
nájom nádoby BRO Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
6.00 €
mreže na kanalizáciu Odb.: Obec Jovice
Dod.: Zoltán Zagiba ZAGIKOV
80.00 €
prístup do programu Faktúry Odb.: Obec Jovice
Dod.: ISSET s.r.o.
36.00 €
výstavba kanalizačné prípojky na ul Jasná a Mlynská Odb.: Obec Jovice
Dod.: ARPROG a.s.
23856.29 €
vytýčenie plynovodu pre kanalizačné prípojky Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
120.74 €
prenesený výkon 1-3/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Waro real s.r.o.
794.85 €
nebezpečný odpad Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
801.60 €
elektrina 3/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
1094.63 €
tovar ŠJ 3/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
61.04 €
elektrina Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
136.28 €
telefón MŠ, mobil starosta 3/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
91.98 €
telefón OÚ 3/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
mobilný hlas 3/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.72 €
domáca vodáreň Odb.: Obec Jovice
Dod.: PRODO s.r.o.
112.00 €
služby TPO a ABT 3/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
tlačiareň, obrazovka Odb.: Obec Jovice
Dod.: Patrik Pánik
759.08 €
aktualizácia a inštalácia WINDOWS 10 Odb.: Obec Jovice
Dod.: PANET.IT s.r.o.
102.80 €
právna pomoc 3/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
kanc. potreby Odb.: Obec Jovice
Dod.: PAPERA s.r.o.
35.56 €
plyn 4/2020 TJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
plyn 4/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
264.00 €
rozbor vody v MŠ, ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: ALS SK s.r.o.
209.49 €
prevádzkovanie ver. kanalizácie 3/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
trovy exekúcie Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. J. Blaško súdny exekútor
42.00 €
trovy exekúcie Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. J. Blaško súdny exekútor
42.00 €
trovy exekúcie Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. J. Blaško súdny exekútor
42.00 €
trovy exekúcie Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. J. Blaško súdny exekútor
42.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Jovice
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
1979.20 €
prevádzka ver. rozhlasu Odb.: Obec Jovice
Dod.: SLOVGRAM
38.40 €
vytýčenie telekom vedenia Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
56.40 €
povinné zmluvné poistenie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
202.28 €
kanc. potreby Odb.: Obec Jovice
Dod.: PAPERA s.r.o.
163.80 €
zber fa odvoz BRO 2/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
služby TPO a ABT 2/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
licencia na program Odb.: Obec Jovice
Dod.: Kamar softvare Martin Šurina
37.20 €
náradie AČ Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
66.00 €
ozvučenie v kult. dome Odb.: Obec Jovice
Dod.: GARED - V. Gašpár
496.62 €
vedenie majetkového účtu Odb.: Obec Jovice
Dod.: VÚB, a.s.
180.00 €
tlačivá k miestnym daniam Odb.: Obec Jovice
Dod.: Inprost, s.r.o.
9.50 €
odvoz zeminy z MK, preprava štrku Odb.: Obec Jovice
Dod.: Švantner Štefan
383.00 €
likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
437.20 €
školské potreby Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ladislav Mihalik - LAAX
16.60 €
tovar do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
269.81 €
komunálny odpad 2/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
750.74 €
nebezpečný odpad 2/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
telefón OÚ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
mobil, telefón MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
91.98 €
mobil Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.72 €
elektrina 2/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
141.84 €
elenktrina 2/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
1080.25 €
tovar do ŠJ 2/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
83.12 €
prevádzkovanie ver. kanalizácie 2/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
právna pomoc 2/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
plyn TJ 3/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
plyn MŠ, ŠJ, KD 3/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
481.00 €
náradie AČ 2/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
132.00 €
vývoz žumpy OÚ, MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
51.00 €
cuet Odb.: Obec Jovice
Dod.: webex.digital s.r.o.
120.00 €
zber a odvoz BRO Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
služby TPO ABT 1/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
desinsekcia lezúceho hmyzu Odb.: Obec Jovice
Dod.: DESKOS plus
1920.00 €
počítačová zostava Odb.: Obec Jovice
Dod.: Patrik Pánik
1306.80 €
materiál + inštalácia PC Odb.: Obec Jovice
Dod.: PANET.IT s.r.o.
331.00 €
odvoz VKK 1/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
409.50 €
autorské práva 2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
právna pomoc 1/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
čistenie ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: Lipták Gabriel
500.00 €
koncesionársky poplatok Odb.: Obec Jovice
Dod.: Rozhlas a televízia Slovenska
224.46 €
odvoz komunálneho odpadu 1/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
1109.73 €
nebezpečný odpade 1/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
tovar do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
320.66 €
tlač poštový peňažný poukaz Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
6.47 €
elektrina 1/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
1269.32 €
elektrina ver. osvetlenie 1/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
166.18 €
tlačivo Odb.: Obec Jovice
Dod.: Centrum polygrafických služieb
19.82 €
mäso do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
50.92 €
zriadenie webovej aplikácie Odb.: Obec Jovice
Dod.: webex.digital s.r.o.
876.00 €
telefón OÚ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
poplatok Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.72 €
telefóny MŠ, mobil Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
91.98 €
plastové nádoby Odb.: Obec Jovice
Dod.: MEVA-SK, s.r.o.
212.40 €
toner do tlačiarne Odb.: Obec Jovice
Dod.: Patrik Pánik
35.70 €
prevádzkovanie ver. kanalizácie 1/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
zimná údržba ciest Odb.: Obec Jovice
Dod.: Švantner Štefan
100.00 €
plyn ŠJ, MŠ, KD 2/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
510.00 €
plyn TJ 2/20 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
elektrina za 1-2/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
630.00 €
elektrina za 1-2/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
338.00 €
spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
9.60 €
tlačivá "Potvrdenie o pobyte" Odb.: Obec Jovice
Dod.: Centrum polygrafických služieb
19.82 €
náradie na akt. činnosť Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
131.90 €
vrecia na komunálny odpad Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
59.40 €
predplatné za online dokumenty Odb.: Obec Jovice
Dod.: VERLAG DASHOFER s.r.o.
298.20 €
rozbor vody v ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: ALS SK s.r.o.
80.11 €
aktualizácia web stránky Odb.: Obec Jovice
Dod.: webex.digital s.r.o.
60.00 €
posyp ciest v obci Odb.: Obec Jovice
Dod.: S.E.D. s.r.o.
331.10 €
plyn TJ 1/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
plyn MŠ, ŠJ, KD 1/2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
527.00 €
kancelársky papier Odb.: Obec Jovice
Dod.: PAPERA s.r.o.
96.66 €
členský príspevok na rok 2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: RVC Rim. Sobota
74.70 €
stravné lístky Odb.: Obec Jovice
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
1979.20 €
zber a odvoz BRO 12/19 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
vyúčtovanie - plyn Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
120.18 €
odvoz VKK Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
288.10 €
vyúčtovanie - plyn Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
116.78 €
el. energia dobropis Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
-253.44 €
el. energia doúčtovanie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
137.18 €
tovar do ŠJ 12/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
206.89 €
právna pomoc 12/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
odvoz komunálneho odpadu 12/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
750.06 €
nebezpečný odpad 12/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
prezentácia obce Odb.: Obec Jovice
Dod.: Peter Jurík - LISA
37.88 €
mobilný hlas Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
4.07 €
telefón OU Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
telefon MŠ, mobil Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
91.98 €
elektrina 12/19 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
158.39 €
ohňostroj Odb.: Obec Jovice
Dod.: F.K.F.D. s.r.o.
140.00 €
odborná prehliadka el. inštalácie v dome smútku Odb.: Obec Jovice
Dod.: SzTEL s.r.o.
330.22 €
elektrina 12/19 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
1182.01 €
aktualizácia web stránky Odb.: Obec Jovice
Dod.: wbx s.r.o.
36.00 €
rozbor vody v MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: ALS SK s.r.o.
141.34 €
prevádzkovanie verejnej kanalizácie 12/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
preprava štrku Odb.: Obec Jovice
Dod.: Švantner Štefan
39.00 €
zber a odvoz BRO 11/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
kalendáre 2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: IGLI desingn s.r.o.
124.20 €
prenesený výkon štátnej správy na základy zmluvy Odb.: Obec Jovice
Dod.: Waro real s.r.o.
143.47 €
grafické práce, propagačný materiál Odb.: Obec Jovice
Dod.: Tóthová Eva - TEVA
156.00 €
služby TPO a ABT Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
služby TPO a ABT 11/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
náradie AČ Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
132.00 €
lekársky posudok Odb.: Obec Jovice
Dod.: MUDr. Drábik Vladimír
15.00 €
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
48.98 €
elektrina 11/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
922.24 €
likvidácia VKK 11/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
409.50 €
právna pmoc 11/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
telefón 11/19 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
4.70 €
telefón OÚ 11/19 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
telefón 11/19 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
91.98 €
výmena žiaroviek na VO Odb.: Obec Jovice
Dod.: SzTEL s.r.o.
48.00 €
prenesený výkon 7-12/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Waro real s.r.o.
2392.33 €
potraviny do ŠJ 11/19 Odb.: Obec Jovice
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
353.62 €
nebezpečný odpad 11/19 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
odvoz kom. odpadu 11/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
764.68 €
elektrina 11/19 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
141.49 €
predškolská výchova - časopis Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
7.20 €
oprava ozvučenia v DS Odb.: Obec Jovice
Dod.: GARED - V. Gašpár
251.87 €
mäso do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
99.91 €
predplatné PRAVDA Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
176.77 €
pagáče Odb.: Obec Jovice
Dod.: BFZ TRIO, s.r.o.
13.92 €
rozbor vody v ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: ALS SK s.r.o.
80.11 €
pretláčanie odvodňovacieho kanála Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
95.36 €
obecné noviny predplatné na rok 2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Inprost, s.r.o.
93.60 €
prevádzkovanie ver. kanalilzácie 11/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
školenie vedúcej ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: ArtEdu s.r.o.
20.00 €
plyn 12/19 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
34.00 €
plyn 12/19 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
392.00 €
publikácia na rok 2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Poradca s.r.o.
76.00 €
priebežný audit 1-3Q2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: GemerAudit, spol. s r.o.
408.00 €
prenájom strechy 4Q/2019 Odb.: upc broadband slovakia s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
52.80 €
prenájom strechy II.polrok 2019 Odb.: Szari Slolutions s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
30.00 €
stočné II.polrok 2019 Odb.: Albert Arpád
Dod.: Obec Jovice
26.03 €
stočné II.polrok 2019 Odb.: Katarína Farkaš - Hostinec Slniečko
Dod.: Obec Jovice
100.09 €
stočné II.polrok 2019 Odb.: Žaneta Balážová
Dod.: Obec Jovice
14.88 €
stočné II.polrok 2019 Odb.: BFZ TRIO s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
174.25 €
stočné II.polrok 2019 Odb.: MUDr. Banyko Jozef
Dod.: Obec Jovice
8.93 €
stčné II.polrok 2019 Odb.: Miroslav Šafár
Dod.: Obec Jovice
23.80 €
stočné II.polrok 2019 Odb.: Agnesa Vodová
Dod.: Obec Jovice
44.63 €
stočné II.polrok 2019 Odb.: Tibor Zakhar
Dod.: Obec Jovice
35.70 €
stočné II.polrok 2019 Odb.: Jozef Krajlik
Dod.: Obec Jovice
35.70 €
stočné II.polrok 2019 Odb.: Krajliková Karolína
Dod.: Obec Jovice
8.93 €
stočné II.polrok 2019 Odb.: Andrea Szaniszlóová
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
stočné II.polrok 2019 Odb.: Ján Poťmák
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
stočné II.polrok 2019 Odb.: Ján Filčák
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
stočné II.polrok 2019 Odb.: Štefan Horváth
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
stočné II.polrok 2019 Odb.: Erika Sudimáková
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
stočné II.polrok 2019 Odb.: Korintuš Ladislav
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
stočné II.polrok 2019 Odb.: Roland Farkaš
Dod.: Obec Jovice
35.71 €
stočné II.polrok 2019 Odb.: Alexander Doboš
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
stočné II.polrok 2019 Odb.: Štefan Vaško
Dod.: Obec Jovice
53.55 €
stočné II. polrok 2019 Odb.: Marian Penger
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
stočné II.polrok 2019 Odb.: Vojtech Hlivák
Dod.: Obec Jovice
26.78 €
stočné II.polrok 2019 Odb.: Erika Szőllősová
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
stočné II.plrok 2019 Odb.: Zoltán Lendvai
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
stočné II.polrok 2019 Odb.: Marián Podracký
Dod.: Obec Jovice
35.70 €
stočné II.polrok 2019 Odb.: Jozef Brugoš
Dod.: Obec Jovice
26.78 €
stočné II.polrok 2019 Odb.: Judita Parada
Dod.: Obec Jovice
26.78 €
stočné II.polrok 2019 Odb.: Csaba Görgei
Dod.: Obec Jovice
35.70 €
stočné II. polrok 2019 Odb.: Alica Albertová
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
stočné II. polrok 2019 Odb.: Tibor Albert
Dod.: Obec Jovice
35.70 €
stočné II. polrok 2019 Odb.: Iveta Icsóová
Dod.: Obec Jovice
35.70 €
stočné II. polrok 2019 Odb.: Štefan Tóth
Dod.: Obec Jovice
26.78 €
stočné II.polrok 2019 Odb.: Helena Mokóová
Dod.: Obec Jovice
26.78 €
stočné II.polrok2019 Odb.: Norbert Fodor
Dod.: Obec Jovice
35.70 €
stočné II.polrok 2019 Odb.: Ondrej Baláž
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
prenájom strechy Odb.: upc broadband slovakia s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
52.80 €
ručé odstránenie porastov z dna potoka Odb.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Dod.: Obec Jovice
225.00 €
sprístupnenie informácií Odb.: Ing. Silvester Gebe
Dod.: Obec Jovice
4.25 €
elektrina 10/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
129.16 €
elektrina 10/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
696.89 €
služby TPO a ABT 10/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
autobusová preprava Egerszalók Maďarsko Odb.: Obec Jovice
Dod.: Benjamín Mezei
300.00 €
zber a odvoz BRO 10/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
rozbor vody v MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: ALS SK s.r.o.
141.37 €
odvoz a likvidácia VKK Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
648.60 €
výmena svietidla na verenom osvetlení Odb.: Obec Jovice
Dod.: SzTEL s.r.o.
270.25 €
knihy Rožňava a okolie Odb.: Obec Jovice
Dod.: CBS, spol.s r. o.
339.75 €
členské na rok 2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Združenie miest a obcí slovenska
125.17 €
popl. za vytýčenie telekom. vedenia Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.80 €
tovar do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
293.25 €
popl. za vytýčenie telekom. vedenia Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.80 €
nebezpečný odpad 10/219 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
odvoz TKO 10/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
764.00 €
telefón OÚ 10/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
právna pomoc 10/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
vytýčenie telekomunikačného vedenia Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.80 €
malé diáre 2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: National Pen
81.69 €
telefón 10/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
4.70 €
mobil, telefon MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
105.88 €
licencia na program na rok 2020 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
535.46 €
štrk na zimú údržbu ciest Odb.: Obec Jovice
Dod.: Švantner Štefan
59.80 €
poistenie PROFI Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
945.19 €
prevádzkovanie ČOV 10/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
plyn 11/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
333.00 €
plyn 11/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
34.00 €
poukážky Odb.: Obec Jovice
Dod.: UMP SK s.r.o.
88.00 €
mäso do ŠJ 10/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
42.58 €
elektrina 9-11/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
674.00 €
elektrina 9-11/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
289.00 €
predplatné novín MY Odb.: Obec Jovice
Dod.: Petit Press a.s. divízia
30.00 €
kalendáre, diare, darčeky jubilantom Odb.: Obec Jovice
Dod.: OLYMP ERBY s.r.o.
569.78 €
oprava a výmena liniek obec. rozhlasu Odb.: Obec Jovice
Dod.: GARED - V. Gašpár
1711.64 €
PD ohlásenie drobnej stavby: kanalizačná prípojka 1,2 bytovka č. 225 226 Jovice Odb.: Obec Jovice
Dod.: Zuzana Kintšerová
100.00 €
zber a odvoz BRO, nájom nádoby BRO Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
členský príspevok 2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Horného Gemera
74.40 €
likvidácia VKK Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
1009.58 €
autobusová preprava - zájazd do Poľska Odb.: Obec Jovice
Dod.: eurobus, a.s.
433.00 €
náradie akt.činnosť Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
132.00 €
geometrický plán Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ing. J. Palacko
160.00 €
nebezpečný odpad 9/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
odvoz kom. odpadu 9/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
770.46 €
výrub borovice Odb.: Obec Jovice
Dod.: Zubko Miluláš
700.00 €
elektrina 9/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
571.06 €
elektrina VO 9/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
105.90 €
služby TPO a ABT 9/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
tovar do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
413.40 €
školské potreby - hmotná núdza Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ladislav Mihalik - LAAX
16.60 €
stravné lístky Odb.: Obec Jovice
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
1584.32 €
mäso do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
93.50 €
veľkoformátové scanovanie, tlač mapy Odb.: Obec Jovice
Dod.: IGLI desingn s.r.o.
60.60 €
telefón OÚ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.16 €
mobil Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
4.70 €
telefón MŠ, mobil starosta Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
91.98 €
kanc. potreby Odb.: Obec Jovice
Dod.: PAPERA s.r.o.
116.31 €
fotoobraz na plátne a drevenom ráme Odb.: Obec Jovice
Dod.: IGLI desingn s.r.o.
50.00 €
právna pomoc 9/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
oprava fasády na DS Odb.: Obec Jovice
Dod.: Stavebno-obchodná firma - František Vanyo
1859.87 €
prevádzkovanie ČOV 9/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
plyn 10/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
202.00 €
plyn 10/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
34.00 €
rozbor vody v ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: ALS SK s.r.o.
80.11 €
náradie na AČ Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
132.00 €
zájazd Egerszalók Odb.: Obec Jovice
Dod.: eurobus, a.s.
408.00 €
vyčistenie ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: Lipták Gabriel
880.00 €
služby TPO a ABT 8/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
služby TPO a ABT 7/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
nájom nádoby na BRO 8/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
6.00 €
vložky do brány + servis pri dome smútku Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ladislav Bernáth - LABER
79.97 €
likvidácia VKK 8/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
381.80 €
police pre knižnicu Odb.: Obec Jovice
Dod.: JYSK s.r.o.
334.00 €
mobil 8/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
4.70 €
telefón oÚ 8/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
telefón Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
91.98 €
zmesový odpad Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
1143.90 €
nebezpečný údapad Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
elektrina VO 8/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
85.28 €
elektrina OÚ, ČOV 8/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
596.08 €
právna pomoc 8/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
prevádzkovanie verejnej kanalizácie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
preprava piesku Odb.: Obec Jovice
Dod.: Švantner Štefan
39.00 €
plyn za 9/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
34.00 €
plyn za 9/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
66.00 €
zapožičanie pódia Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Obec Jovice
200.00 €
zapožičanie pódia Odb.: Obec Čučma
Dod.: Obec Jovice
200.00 €
kanalizácia I. polrok 2019 Odb.: Miroslav Šafár
Dod.: Obec Jovice
2.97 €
kanalizácia I. polrok 2019 Odb.: Agnesa Vodová
Dod.: Obec Jovice
22.31 €
kanalizácia I. polrok 2019 Odb.: Tibor Zakhar
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
kanalizácia I. polrok 2019 Odb.: Jozef Krajlik
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
kanalizácia I. polrok 2019 Odb.: Krajliková Karolína
Dod.: Obec Jovice
4.46 €
kanalizácia I.polrok 2019 Odb.: Andrea Szaniszlóová
Dod.: Obec Jovice
8.93 €
kanalizácia I. polrok 2019 Odb.: Ján Poťmák
Dod.: Obec Jovice
8.93 €
kanalizácia I. polrok 2019 Odb.: Ján Filčák
Dod.: Obec Jovice
8.93 €
kanalizácia I. polrok 2019 Odb.: Štefan Horváth
Dod.: Obec Jovice
8.93 €
kanalizácia I. polrok 2019 Odb.: Erika Sudimáková
Dod.: Obec Jovice
8.93 €
kanalizácia I. polrok 2019 Odb.: Korintuš Ladislav
Dod.: Obec Jovice
8.93 €
kanalizácia I. polrok 2019 Odb.: Roland Farkaš
Dod.: Obec Jovice
4.46 €
kanalizácia I. polrok 2019 Odb.: Alexander Doboš
Dod.: Obec Jovice
8.93 €
kanalizácia I. polrok 2019 Odb.: Štefan Vaško
Dod.: Obec Jovice
26.78 €
kanalizácia I.polrok 2019 Odb.: Marian Penger
Dod.: Obec Jovice
8.93 €
kanalizácia I. polrok 2019 Odb.: Vojtech Hlivák
Dod.: Obec Jovice
13.39 €
kanalizácia I. polrok 2019 Odb.: Erika Szőllősová
Dod.: Obec Jovice
8.93 €
kanalizácia I. polrok 2019 Odb.: Zoltán Lendvai
Dod.: Obec Jovice
8.93 €
kanalizácia I. polrok Odb.: Marián Podracký
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
kanalizácia I. polrok 2019 Odb.: Jozef Brugoš
Dod.: Obec Jovice
13.39 €
kanalizácia I. polrok 2019 Odb.: Judita Parada
Dod.: Obec Jovice
13.39 €
kanalizácia I.polrok 2019 Odb.: Csaba Görgei
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
kanalizácia I. polrok 2019 Odb.: Alica Albertová
Dod.: Obec Jovice
8.93 €
kanalizácia I.polrok 2019 Odb.: Tibor Albert
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
kanalizácia I. polrok 2019 Odb.: Iveta Icsóová
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
kanalizácia I. polrok 2019 Odb.: Štefan Tóth
Dod.: Obec Jovice
13.39 €
kanalizácia I. polrok Odb.: Helena Mokóová
Dod.: Obec Jovice
13.39 €
kanalizácia I. polrok 2019 Odb.: Norbert Fodor
Dod.: Obec Jovice
17.85 €
kanalizácia I. polrok 2019 Odb.: Ondrej Baláž
Dod.: Obec Jovice
8.93 €
prenájom pódia Odb.: Obec Rudná
Dod.: Obec Jovice
300.00 €
prenájom pódia Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Obec Jovice
200.00 €
prenájom časti strechy L. polrok 2019 Odb.: Szari Slolutions s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
30.00 €
rekonštrukcia strechy MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Jozef Boršodi - stavebné a tesárske práce
24946.31 €
oprava rozhlasovej ústredne Odb.: Obec Jovice
Dod.: GARED - V. Gašpár
350.00 €
oprava obecného rozhlasu Odb.: Obec Jovice
Dod.: GARED - V. Gašpár
1921.20 €
vyúčtovanie prenesených výkonov 1. polrok 2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ing. Eva Walentinová
3852.33 €
pracovné náriadie Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
132.00 €
tonery do tlačiarní Odb.: Obec Jovice
Dod.: Patrik Pánik
162.90 €
svietidlo, predlžovačka Odb.: Obec Jovice
Dod.: Montrel Plus s.r.o.
68.02 €
oprava kamery na MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: VEGAsecurities s.r.o.
62.40 €
oprava kamery na DS Odb.: Obec Jovice
Dod.: VEGAsecurities s.r.o.
888.10 €
tlačivá pre MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: ŠEVT, a.s.
12.59 €
kovová brána na cintorín, kosenie ihriska Odb.: Obec Jovice
Dod.: Zoltán Zagiba ZAGIKOV
780.00 €
prevdené opravy malieb - TJ budova Odb.: Obec Jovice
Dod.: Stavebno-obchodná firma - František Vanyo
1072.09 €
bezpečnostné služby na deň obce Odb.: Obec Jovice
Dod.: SBS BERKUT s.r.o.
438.00 €
nájom nádoby BRO 7/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
6.00 €
likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
799.29 €
elekrina 7/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
589.24 €
elektrina 7/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
70.16 €
odvoz komunálneho odpadu 7/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
731.70 €
nebezpečný odpad 7/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
telefón Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
4.70 €
telefón MŠ, starostka Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
91.98 €
telefón OÚ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
elektroinšt. materiál Odb.: Obec Jovice
Dod.: Montrel Plus s.r.o.
195.55 €
premájom mobilného wc Odb.: Obec Jovice
Dod.: GEMER SERVIS s.r.o.
216.00 €
licencia 2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenská internetová, s.r.o.
82.65 €
stavba a prenájom pódia Odb.: Obec Jovice
Dod.: J. Šándorová - MELLA SOUND
1000.00 €
prevádzkovanie ver. kanalizácie 7/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
právna pomoc 7/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
plyn Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
34.00 €
plyn Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35.00 €
poistné Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
43.74 €
elektrina Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
289.00 €
elektrina Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
674.00 €
plastové kuka nádoby Odb.: Obec Jovice
Dod.: MEVA-SK, s.r.o.
212.40 €
rozvor vody z ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: ALS SK s.r.o.
80.11 €
čistiace + ochranné prostriedky Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
147.00 €
vyčistenie kanalizácie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Lipták Gabriel
190.00 €
tlač plagátov Odb.: Obec Jovice
Dod.: IGLI desingn s.r.o.
68.04 €
služby TPO a ABT Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
vizitky, živicové nálepky Odb.: Obec Jovice
Dod.: JES SK s.r.o.
110.40 €
náradie aktivačná činnosť Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
175.97 €
zber a odvoz BRO Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
betonové komponenty na oplotenie cintorína Odb.: Obec Jovice
Dod.: FLINTSTONES CENTRUM s.r.o.
166.96 €
odvoz VKK Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
376.26 €
právna pomoc 6/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
tonery Odb.: Obec Jovice
Dod.: Patrik Pánik
69.80 €
elektrina Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
568.52 €
elektrina Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
71.62 €
doména a webhosting Odb.: Obec Jovice
Dod.: wbx s.r.o.
72.00 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
725.92 €
nebezpečný odpad Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
plagáty Odb.: Obec Jovice
Dod.: IGLI desingn s.r.o.
131.40 €
telefón Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
telefón Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
4.70 €
telefóny Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
91.98 €
tovar do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
197.92 €
členský príspevok na rok 2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: MAS Gemer-Rožňava
150.00 €
tovar do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
33.05 €
stav. materiál knižnica Odb.: Obec Jovice
Dod.: BEVANY s.r.o.
803.22 €
prevádzkovanie ver. kanalizácie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
plyn Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35.00 €
plyn Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
34.00 €
betónové platne Odb.: Obec Jovice
Dod.: FLINTSTONES CENTRUM s.r.o.
34.02 €
výkon zdravoného dohľadu Odb.: Obec Jovice
Dod.: MG PZS s.r.o.
528.00 €
záverečný audit za rok 2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: GemerAudit, spol. s r.o.
384.00 €
skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
24.76 €
prenájom časti strechy 4-6/2019 Odb.: upc broadband slovakia s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
52.80 €
betóové oplotenie okolo cintorína Odb.: Obec Jovice
Dod.: FLINTSTONES CENTRUM s.r.o.
25790.24 €
kanc. potreby Odb.: Obec Jovice
Dod.: PAPERA s.r.o.
88.32 €
pokuta Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
66.00 €
zber a odvoz BRO, nájom nádoby 5/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
tonery do tlačiarní Odb.: Obec Jovice
Dod.: Patrik Pánik
101.60 €
služby TPO a ABT 5/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
likvidácia VKK Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
751.64 €
elektrina Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
717.07 €
náradie Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
151.21 €
publikácia Odb.: Obec Jovice
Dod.: RVC Rim. Sobota
26.00 €
servisné práce Odb.: Obec Jovice
Dod.: FITTICH
46.20 €
materiál a oprava sanity na fut. ihrisku Odb.: Obec Jovice
Dod.: Icsó Arpád
632.60 €
elektrina Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
78.85 €
autobusová preprava Odb.: Obec Jovice
Dod.: eurobus, a.s.
225.00 €
tovar do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
257.31 €
mäso do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
33.33 €
odvoz komunálneo odpadu Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
745.30 €
nebezpečný odpad Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
právna pomoc 5/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
čistenie kanalizácie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Lipták Gabriel
300.00 €
telefón Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
91.98 €
telefón Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
telefón Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
4.70 €
prevádzkovanie VK Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
plyn Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
34.00 €
plyn Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
37.00 €
kempingový stôl Odb.: Obec Jovice
Dod.: JYSK s.r.o.
76.80 €
stavebné práce v knižnici Jovice Odb.: Obec Jovice
Dod.: Erik Albert - AER color
710.00 €
zásobníky do MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Assist Trend - Tamás Gombos
128.12 €
hyg. potreby do soc. zariadení Odb.: Obec Jovice
Dod.: Assist Trend - Tamás Gombos
347.67 €
zber a odvoz BRO Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
materiál na tvorivú dieľňu Odb.: Obec Jovice
Dod.: KOMA leather
37.00 €
rozbor vody v ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: ALS SK s.r.o.
80.11 €
odvoz kom. odpadu 4/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
767.74 €
nebezpečný odpad Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
odvoz a likvidácia VKK Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
258.74 €
vyhotovenie geomtrického plánu Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ing. J. Palacko
220.00 €
plynárenské služby Odb.: Obec Jovice
Dod.: Jozef Olexák
870.00 €
kniha Rožňava a okolie Odb.: Obec Jovice
Dod.: JES SK s.r.o.
58.50 €
tovar do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
186.96 €
elektrina Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
104.19 €
elektrina Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
730.63 €
poistenie budov Odb.: Obec Jovice
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
945.19 €
asfaltovanie Odb.: Obec Jovice
Dod.: EUROVIA SK a.s.
4416.90 €
rekonštrukcia MK ASFALT Odb.: Obec Jovice
Dod.: EUROVIA SK a.s.
87359.72 €
telefón Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
telefón Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
91.98 €
telefón Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
4.70 €
odborná prehliadka EZS Odb.: Obec Jovice
Dod.: FITTICH
125.46 €
tovar pre ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
56.72 €
prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
právna pomoc 4/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
práce na ul.Novej a v knižnici Odb.: Obec Jovice
Dod.: Erik Albert - AER color
981.40 €
elektrina 3-5/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
289.00 €
elektrina 3-5/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
674.00 €
kontrolná váha do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: GASTRO-GALAXI - Branislav Dvoriščák
159.60 €
plyn 5/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
34.00 €
plyn 5/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
81.00 €
náklady za sprístupnenie informácií Odb.: Ing. Silvester Gebe
Dod.: Obec Jovice
5.08 €
prenájom časti strechy Odb.: upc broadband slovakia s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
52.80 €
predaj pozemkov uvedených v kúp. zm. č 30803/KZ-024/2018JOVICE/RUSJA Odb.: Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dod.: Obec Jovice
72476.71 €
služby TPO a ABT Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
turistická mapa Odb.: Obec Jovice
Dod.: VKÚ Harmanec s.r.o.
313.98 €
knihy Odb.: Obec Jovice
Dod.: CBS, spol.s r. o.
510.00 €
prístup do online programu Odb.: Obec Jovice
Dod.: ISSET s.r.o.
18.00 €
plat. dvre a okno na knižnicu Odb.: Obec Jovice
Dod.: AM PLAST s.r.o.
1007.29 €
zber a odvoz BRO Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
pek. výrobky Odb.: Obec Jovice
Dod.: BFZ TRIO, s.r.o.
16.20 €
likvidacia odpadu z VKK Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
265.94 €
služby TPO a ABT Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
el. energia Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
103.22 €
rozbor vody v ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: ALS SK s.r.o.
80.11 €
el. energia Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
763.04 €
telekom. služby Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
91.98 €
telekom. služby Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
4.70 €
tovar do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
206.76 €
knihy Odb.: Obec Jovice
Dod.: CBS, spol.s r. o.
510.00 €
telekom. služby Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
odvoz kom. odpadu 3/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
776.24 €
nebepečný odpad 3/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
mäso do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
62.09 €
kontrola det. ihriska v MS Odb.: Obec Jovice
Dod.: EKOTEC s.r.o.
153.00 €
právna pomoc 3/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
reklamné služby Odb.: Obec Jovice
Dod.: Register obchodných spoločností s.r.o.
240.00 €
tlačiareň HP Odb.: Obec Jovice
Dod.: OKAY Slovakia s.r.o.
116.13 €
licencia ESET Odb.: Obec Jovice
Dod.: ESET s.r.o.
113.93 €
prevádzkovanie verejnej kanalizácie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
odborná prehliadka plynových zariadení Odb.: Obec Jovice
Dod.: REVISPOL s.r.o.
535.00 €
plyn Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
34.00 €
plyn Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
209.00 €
vyvčistenie kanal. rúry v OB Odb.: Obec Jovice
Dod.: Lipták Gabriel
170.00 €
el. inšt. materiál Odb.: Obec Jovice
Dod.: Montrel Plus s.r.o.
46.78 €
dodáka a montovanie ručnej pumpy na cintoríne Odb.: Obec Jovice
Dod.: Icsó Arpád
452.80 €
reklamné predmety Odb.: Obec Jovice
Dod.: LIM PO s.r.o.
877.00 €
školské potreby MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ladislav Mihalik - LAAX
99.60 €
povinné zmluvné poistenie multikar 2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
202.27 €
odvoz a likvidácia VKK 2/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
526.66 €
zber a odvoz BRO Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
tlačiva pre MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: ŠEVT, a.s.
6.23 €
služby TPO a ABT 2/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
následná monitorovacia správa Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ing. Tomáš Lencsés
300.00 €
papier kancelársky Odb.: Obec Jovice
Dod.: PAPERA s.r.o.
71.64 €
elektrina 2/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
860.75 €
elektrina 2/2019 ver. osvetlenie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
134.35 €
kanc. stolička, spisové dosky Odb.: Obec Jovice
Dod.: PAPERA s.r.o.
208.13 €
spisové dosky Odb.: Obec Jovice
Dod.: PAPERA s.r.o.
1.87 €
tovar pre ŠJ 2/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
127.83 €
právne služby 2/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
drevené hranoly na lavičky Odb.: Obec Jovice
Dod.: Havran Alexander
36.00 €
nebezpečný odpad 2/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
odvoz TKO 2/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
674.01 €
tovr pre ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
38.69 €
telefón OÚ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
telefón MŠ, mobil starostka Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
91.98 €
mobilný internet Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
5.24 €
informačná brožúra Odb.: Obec Jovice
Dod.: UMP SK s.r.o.
88.00 €
plyn 3/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
382.00 €
plyn 3/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
34.00 €
inštalačné práce Odb.: Obec Jovice
Dod.: Servis Básthy a Koreň s.r.o.
15.36 €
prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
kanc. potreby Odb.: Obec Jovice
Dod.: PAPERA s.r.o.
36.23 €
publikácia Odb.: Obec Jovice
Dod.: VERLAG DASHOFER s.r.o.
298.20 €
autobusová preprava Odb.: Obec Jovice
Dod.: Benjamín Mezei
230.00 €
tonery do tlačiarne Odb.: Obec Jovice
Dod.: J.Adamec-Phobosstudio
47.19 €
turistická mapa Slovenský kras Odb.: Obec Jovice
Dod.: VKÚ Harmanec s.r.o.
313.98 €
vrecia na kom. odpad Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
79.20 €
služby TPO a ABT Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
náradie Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
164.80 €
autorská odmena Odb.: Obec Jovice
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
zber a odvoz BRO Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
likvidácia odpadu Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
367.19 €
vypracovanie projektu Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ing. Dana Lacková, LaDa kreatín
960.00 €
potraviny pre ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
292.24 €
vyčistenie kanal. rúr v obecnej bytovke č. 225 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Lipták Gabriel
510.00 €
spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
9.60 €
elektrina Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
1042.74 €
elektrina Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
146.38 €
mäso do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
54.16 €
právna pomoc Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
nebezpečný odpad Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
odvoz TKO Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
1007.05 €
telefón Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.70 €
telefón Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
91.98 €
telefón Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
reklamné služby Odb.: Obec Jovice
Dod.: Online zbierka firiem s.r.o.
241.20 €
zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Jovice
Dod.: Švantner Štefan
160.00 €
plyn Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
34.00 €
plyn Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
405.00 €
prevádzkovanie VK Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
el. energia Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
674.00 €
el. energia Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
289.00 €
tlačivá Odb.: Obec Jovice
Dod.: Inprost, s.r.o.
7.90 €
PAM/2019 Zákony 2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Poradca s.r.o.
74.00 €
Materiál OB Odb.: Obec Jovice
Dod.: Gipsbau SABA
33.71 €
VS SR ročný príslup Odb.: Obec Jovice
Dod.: Poradca podnikateľa, s. r. o.
117.00 €
Rozbor vody ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: ALS SK s.r.o.
80.11 €
Prevádzka verejného rozhlasu 2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: SLOVGRAM
38.40 €
Náradia aktivačná činnosť Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
110.00 €
Plyn za 1/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
418.00 €
Plyn za 1/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
34.00 €
reklamné a propagačné služby Odb.: Obec Jovice
Dod.: Media informačná inštitúcia s.r.o.
240.00 €
publikácia "účtovné súvzťažnosti v samospráve" Odb.: Obec Jovice
Dod.: RVC Rim. Sobota
26.00 €
prezentácia obce Odb.: Obec Jovice
Dod.: Peter Jurík - LISA
37.88 €
prevádzkovanie ver. kanalizácie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
rabica, trubka, konvektor Odb.: Obec Jovice
Dod.: Montrel Plus s.r.o.
113.81 €
svietidlá, kábel Odb.: Obec Jovice
Dod.: Montrel Plus s.r.o.
137.38 €
prenesený výkon stavebníctvo, životné prost.,CDPK 6-12/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Waro real s.r.o.
2473.39 €
preprava štrku Odb.: Obec Jovice
Dod.: Švantner Štefan
78.00 €
preprava štrku Odb.: Obec Jovice
Dod.: Švantner Štefan
39.00 €
služby TPO a ABT 12/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
vývoz kalu z ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: Lipták Gabriel
500.00 €
zber a odvoz BRO Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
odvoz a likvidácia VKK Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
276.65 €
rozbor vody v ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: ALS SK s.r.o.
80.11 €
tonery do MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: J.Adamec-Phobosstudio
31.20 €
oprava kam. systému + wifi Odb.: Obec Jovice
Dod.: VEGAsecurities s.r.o.
205.68 €
tovar do ŠJ 11/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
55.06 €
občerstvenie Odb.: Obec Jovice
Dod.: 100P DRINK s.r.o.
110.00 €
rekonštrukcia verejného osvetlenia Odb.: Obec Jovice
Dod.: SAG Slovakia o.z.
4727.10 €
náradie na aktivačnú činnosť 12/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
141.00 €
elektrina 11/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
141.60 €
elektrina 11/18 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
743.62 €
montáž prvkov detského ihriska Odb.: Obec Jovice
Dod.: Playsystem s.r.o.
394.40 €
prvky do detského ihriska Odb.: Obec Jovice
Dod.: Playsystem s.r.o.
1236.00 €
tovar do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
325.03 €
neezpečný odpad 11/18 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
odvoz TKO 11/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
671.66 €
telefón starosta Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
telefón MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
telefón OÚ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 11/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
právna pomoc za 11/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
služby TPO a ABT 11/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
program na Mikuláš + balíčky Odb.: Obec Jovice
Dod.: OZ Dračia stopa
330.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Jovice
Dod.: PAPERA s.r.o.
130.96 €
obecné noviny 2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Inprost, s.r.o.
88.40 €
plyn za 12/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
plyn 12/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
569.00 €
gemerské noviny 45/2018-44/2019 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Petit Press a.s. divízia
30.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Jovice
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
1501.44 €
služby - stavebný dozor kanalizácia Odb.: Obec Jovice
Dod.: ER-STAVING s.r.o.
998.00 €
likvidácia odpadu z VKK od ob. bytoviek Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
303.58 €
zber a odvoz BRO Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
aktivačný poplatok W Odb.: Obec Jovice
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
380.20 €
tonedy na OÚ Odb.: Obec Jovice
Dod.: J.Adamec-Phobosstudio
96.20 €
tovar do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
318.12 €
služby TPO a ABT 9,10/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
120.00 €
elektrina OÚ 10/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
636.47 €
elektrina VO 10/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
129.89 €
geometrický plán č. 32999232-4/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ladislav Volčko
477.00 €
právna pomoc 10/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
nebezpečný odpad 10/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
likvidácia odpadu 10/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
670.76 €
stavebné práce "Kanlizácia Jovice" Odb.: Obec Jovice
Dod.: ARPROG a.s.
157894.74 €
telefón OÚ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
telefón, internet starosta Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
telefón MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
rozbor vody v ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: ALS SK s.r.o.
80.11 €
terénne úpravy pri dome smútku Odb.: Obec Jovice
Dod.: BEVANY s.r.o.
1977.60 €
večera na večer dôchodcov Odb.: Obec Jovice
Dod.: VARY s.r.o.
369.00 €
vypracovanie PD Odb.: Obec Jovice
Dod.: Waro real s.r.o.
400.00 €
mäso do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
57.21 €
plyn 11/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
482.00 €
plyn 11/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
elektrina 9-11/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
686.00 €
elektrina 9-11/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
320.00 €
materiál na opravu oplotenia Odb.: Obec Jovice
Dod.: BAGIRA
242.47 €
prevádzkovanie verejnej kanalizácie 10/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
priebežný audit na rok 2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: GemerAudit, spol. s r.o.
384.00 €
konvektor do kanc. starostu Odb.: Obec Jovice
Dod.: Montrel Plus s.r.o.
128.10 €
reportáž o obci Jovice Odb.: Obec Jovice
Dod.: Tv LocAll HD s.r.o.
250.00 €
prenájom tribúny Odb.: Obec Gočaltovo
Dod.: Obec Jovice
200.00 €
prenájom tribúny Odb.: Mesto Rožňava
Dod.: Obec Jovice
300.00 €
náradie na aktivačnú činnosť 10/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
164.80 €
spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu III. štvrťrok 2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
9.60 €
návrh a vizualizácia rekreačno-oddychovej zóny Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ing. A. Krnáčová - Creative Garden
400.00 €
BRO-ŠJ zber a odvoz 9/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
likvidácia odpadu VKK 9/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
531.72 €
za prenesený výkon štátnej správy 1-5 2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ing. Eva Walentinová
1275.98 €
potraviny do ŠJ 9/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
321.61 €
mäso do ŠJ 9/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
131.24 €
elektrina 9/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
517.00 €
elektrina 9/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
108.98 €
za právnu pomoc IX/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
telefón MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
telefón OÚ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.11 €
telefón, internet starosta Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
nebezpečný odpad Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
likvidáia TKO 9/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
674.69 €
školské potreby do MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ladislav Mihalik - LAAX
99.60 €
prevádzkovanie kanalizácie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
pracovný zošit do MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: RAABE s.r.o.
17.00 €
plyn za 10/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
plyn za 10/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
293.00 €
vytýčenie káblových vedení Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská distribučná , a.s.
116.62 €
vytýčenie plynovodu Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
191.26 €
kamenivo a práca s JCB na miestnej komunikácii Odb.: Obec Jovice
Dod.: B.L.B.SPED s.r.o.
654.00 €
likvidácia odpadu VKK Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
241.90 €
náradie AČ 9/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
164.00 €
za služby TPO a ABT 8/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
za služby TPO a ABT 7/218 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
kultúrny program na večer dôchodcov Odb.: Obec Jovice
Dod.: Mistral Music Kft.
607.53 €
vytýčenie telekom vedenia Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
55.20 €
nájom nádoby na BRO Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
6.00 €
oprava rozhlasu Odb.: Obec Jovice
Dod.: Vojtech Gášpár-GARED
1150.83 €
elektrina 8/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
85.12 €
elektrina 8/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
509.95 €
likvidácia TKO odpadu 8/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
10004.64 €
nebezpečný odpad 8/202018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
telefón mobil starosta Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
telefón MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.00 €
za právnu pomoc 8/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
telefón OÚ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
za PD obecný úrad Jovice Odb.: Obec Jovice
Dod.: Eva Majorošová
275.00 €
za prevádzkovanie verejnej kanalizácie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
plyn 9/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
plyn 9/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
95.00 €
prenájom tribúny dňa 28.7.2018 Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Obec Jovice
200.00 €
prenájom tribuny dňa 28.7.2018 Odb.: Obec Rudná
Dod.: Obec Jovice
200.00 €
prenájom a stavba tribúny na dni obce Odb.: Obec Kečovo
Dod.: Obec Jovice
300.00 €
pracovný odev ochr. prost. ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
148.50 €
rozbor vody ČOV Jovice Odb.: Obec Jovice
Dod.: ALS SK s.r.o.
80.11 €
darčeková sada notes s perom Odb.: Obec Jovice
Dod.: National Pen
206.99 €
kancelársky papier Odb.: Obec Jovice
Dod.: PAPERA s.r.o.
49.32 €
prenájom nádob na odpad BRO 7/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
6.00 €
dvere do budovy TJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: BAGIRA
146.60 €
vytýčenie časti pozemku Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ing. J. Palacko
217.00 €
odvoz a likvidácia VKK Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
478.29 €
publikácia:Účotný a daňový expert vo ver.správe Odb.: Obec Jovice
Dod.: VERLAG DASHOFER s.r.o.
216.00 €
poplatok za program "Pohrebisko Jovice" za rok 2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenská internetová, s.r.o.
82.65 €
náradie AČ 8/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
145.80 €
elektrina 7/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
503.56 €
elektrina 7/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
74.75 €
za prevádzkovanie ver. kanalizácie 7/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
telefón starosta Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
telefón MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
telefón OÚ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
oprava miestneho rozhlasu Odb.: Obec Jovice
Dod.: Vojtech Gášpár-GARED
937.91 €
nebezpečný odpad 7/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
likvidácia odpadu 7/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
672.97 €
právna pomoc za 6/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
elektrina 6-8/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
686.00 €
elektrina 6-8/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
320.00 €
plyn 8/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
47.00 €
plyn 8/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
spracovanie tlačiva Ohlásianie a vznik odpadu Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
12.00 €
náradie na AČ Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
164.80 €
odvoz a likvidácia VKK Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
246.24 €
vývoz kalu z ČOV Jovice Odb.: Obec Jovice
Dod.: Lipták Gabriel
500.00 €
zber a odvoz BRO 6/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
členský príspevok na rok 2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: OZ MAS Gemer-Rožňava
150.00 €
elektrina 6/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
512.85 €
elektrina 6/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
74.14 €
právna pomoc v mesiaci 6/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
tovar do ŠJ 6/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
211.00 €
rozbor vody v ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: ALS SK s.r.o.
80.11 €
služby TPO a ABT 6/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
preprava štrku Odb.: Obec Jovice
Dod.: Švantner Štefan
39.00 €
nebezpečný odpad 6/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
odvoz komunálneho odpadu + kontajner hydina Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
673.78 €
mobil starosta 6/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
telefón MŠ 7/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
telefón OÚ 7/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
prevádzkovanie verejnej kanalizácie 6/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
plyn 7/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
47.00 €
plyn 7/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
dokumentácia GDPR Odb.: Obec Jovice
Dod.: COMPEKO BREZNO s.r.o.
276.00 €
likvidácia odpadu VK Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
263.62 €
tovar do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
26.69 €
zber a odvoz BRO ŠJ 5/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
za službu TPO a ABT 4-5/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
120.00 €
likvidácia odpadu 5/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
671.76 €
nebezpečný údpad Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
elektrina 5/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
82.15 €
elektrina 5/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
521.74 €
náradie na AČ Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
164.80 €
potraviny za ŠJ 5/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
211.79 €
za poskytnutú právnu pomoc Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
telefón - mobil starosta 5/18 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
telefón MŠ 6/18 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
telefón OÚ 6/18 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.20 €
spracovanie monitorovacích správ HUS0901/2.1.1/0277 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ing. Tomáš Lencsés
1000.00 €
prenájom strechy I. polrok 2018 Odb.: Szari Slolutions s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
30.00 €
prenájom a stavba tribúny Odb.: KRASS s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
300.00 €
prenájom a stavba tribúny Odb.: Mesto Rožňava
Dod.: Obec Jovice
300.00 €
relácia v obecnom rozhlase Odb.: ARIOS-human resources s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
6.00 €
plyn 6/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
51.00 €
plyn 6/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
doplatok za obecné noviny na rok 2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Inprost, s.r.o.
20.80 €
prevádzkovanie ver. kanalizácie 5/18 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
PVC kuka nádoby Odb.: Obec Jovice
Dod.: MEVA-SK, s.r.o.
202.80 €
stravné lístky Odb.: Obec Jovice
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
1773.20 €
likvidácia odpadu VK Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
234.95 €
inzercia v novinách MY GEMER Odb.: Obec Jovice
Dod.: Petit Press a.s. divízia
155.40 €
zber a odvoz BRO - ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
tovar do ŠJ 4/18 Odb.: Obec Jovice
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
217.15 €
elektrina Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
111.73 €
elektrina Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
649.26 €
vonkajšia lavička Odb.: Obec Jovice
Dod.: B2B partner
182.40 €
mobil starosta Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
telefón OÚ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
telefón MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
tovar do ŠJ 5/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
96.93 €
komunálny odpad 4/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
674.08 €
nebezpečný odpad 4/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
právna pomoc 4/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
rozbor vody v ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: ALS SK s.r.o.
80.11 €
za prevádzkovanie ver. kanalizácie 4/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
elektrina Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
320.00 €
elektrina Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
686.00 €
plyn Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
116.00 €
plyn Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
audit účtovné závierky 2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: GemerAudit, spol. s r.o.
384.00 €
inzercia v novinách "Výberové konanie riaditeľky MŠ" Odb.: Obec Jovice
Dod.: Petit Press a.s. divízia
155.40 €
kanc. papier a potreby Odb.: Obec Jovice
Dod.: PAPERA s.r.o.
55.62 €
náradie AČ 4/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
197.50 €
plast. nádoby 120l Odb.: Obec Jovice
Dod.: MEVA-SK, s.r.o.
101.40 €
vývoz kalu z ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: Lipták Gabriel
480.00 €
likvidácia odpadu VKK Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
250.58 €
za spracoavnie ohlás. vzniku odpadu Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
12.00 €
elektrina 132,98 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
132.98 €
elektrina 3/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
1013.14 €
zber a odvoz BRO-ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
prenájom časti plochy strechy Odb.: upc broadband slovakia s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
52.80 €
prenájom časti plochy strechy Odb.: OZ JVC.NET
Dod.: Obec Jovice
50.00 €
potraviny do ŠJ 3/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
102.96 €
potraviny do ŠJ 2/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
108.90 €
výmena sklenenej výplne v MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: MILSKLO s.r.o.
60.00 €
za právnu pomoc 3/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
telefón starosta obce Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
telefón OÚ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
telefón MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
za prevádzkovanie verjnej kanalizácie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
nebezpečný odpad 3/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
likvidácia TKO za 3/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
1008.12 €
služby TPO a ABT za 3/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
plyn za TJ 4/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
plyn MŠ, ŠJ, KD Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
303.00 €
odborná prehliadka ply. zariadení Odb.: Obec Jovice
Dod.: REVISPOL s.r.o.
735.00 €
tonery do tlačiarne HP Odb.: Obec Jovice
Dod.: J.Adamec-Phobosstudio
117.43 €
odmeny za použitie zvuk.-obraz. záznamov 2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
rekonštrukčné práce vo vodáreni a ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: Icsó Arpád
458.98 €
advokátske úkona - zmluva o využívaní ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hadušovský František
180.00 €
likvidácia odpadu z VKK 2/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
186.73 €
zber a odvoz BRO - ŠJ 2/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
služby TPO a ABT 2/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
služby TPO a ABT 1/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
elektrina na 2/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
150.23 €
elektrina za 2/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
986.03 €
učebné pomôcky Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ladislav Mihalik - LAAX
49.80 €
opravné práce na vodárni pri obecných bytovkách Odb.: Obec Jovice
Dod.: Icsó Arpád
97.70 €
náradie AČ 3/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
236.70 €
telefón starosta 2/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.34 €
telefón OÚ 3/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.08 €
telefón MŠ 3/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
právna pomoc 2/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
za prevádzkovanie verejne kanalizácie 2/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
autorská odmena 2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
nebezpečný odpad 2/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
likvidácia odpadu 2/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
673.78 €
rozbor vody v ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: ALS SK s.r.o.
80.11 €
zimná údržba miestnych komunikácií za 2/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Švantner Štefan
220.00 €
plyn 3/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
554.00 €
plyn 3/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
náradie AČ 2/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
237.00 €
likvidácia odpadu VK-OB 1/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
196.28 €
zber a odvoz BRO 1/2018 ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
zímná údržba MK 1/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Švantner Štefan
280.00 €
elektrina VO 1/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
171.37 €
elektrina UÚ - ČOV 1/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
987.68 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Jovice
Dod.: PAPERA s.r.o.
99.96 €
právna pomoc 1/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
tovar do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
42.11 €
telefón, internet - starosta obce Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
telefón MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
telefón OÚ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
prevádzkovanie ver. kanalizácie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
nebezpečný odpad 1/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
likvidácia TKO 1/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
672.57 €
plyn za 2/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
plyn za 2/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
587.00 €
elektroinštalačný materiál Odb.: Obec Jovice
Dod.: Montrel Plus s.r.o.
118.06 €
elektrina obec Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
686.00 €
elektrina obec Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
320.00 €
tovar do ŠJ 1/2008 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
50.51 €
vypracovanie stanoviska k projektu kanalizácia Jovice Odb.: Obec Jovice
Dod.: BECOMP s.r.o.
200.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Jovice
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
1559.46 €
plyn za 1/2018 MŠ, ŠJ, KD Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
606.00 €
plyn za 1/2018 TJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
tovar do ŠJ 1/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: ASTERA s.r.o.
38.70 €
náradie na AČ za 1/2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
237.00 €
Spracovanie ohlás. odpadu IV. štvrťrok 2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
12.00 €
Zimná údržba MK 11.12.2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Švantner Štefan
100.00 €
Zimná údrža MK 22.12.2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Švantner Štefan
60.00 €
Zber - odvoz BRO 12/2017 ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
Elektrina MŠ/ŠJ vysporiadna za rok 2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
211.33 €
Elektrina vysporiadana za rok 2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
455.78 €
Likvidácai odpadu VK 12/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
198.31 €
Potraviny do ŠJ 12/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
150.85 €
Pracovné zošity MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: NOMILAND s.r.o.
39.27 €
Elektrina 12/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
185.71 €
Elektrina 12/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
1043.66 €
právna pomoc 7-12/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
399.16 €
Telefón MŠ 12/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
Telefón, internet Starosta 12/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.80 €
Telefón OÚ 12/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
Likvidácia odpadu 12/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
675.88 €
Nebezpečný odpad Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
Odvoz kalu z ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: Lipták Gabriel
480.00 €
Členský príspevok na rok 2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Občianske združenie MAS GemerRožňava
150.00 €
Služby na stránke obce 2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: webex media, s.r.o.
24.00 €
Zapožičanie tribúny a jej montáž Odb.: Mesto Rožňava
Dod.: Obec Jovice
300.00 €
Prevádzkové náklady vo výške 50% za užívanie ČOV v roku 2017 Odb.: Obec Krh. Dlhá Lúka
Dod.: Obec Jovice
4329.41 €
Prevádzkové náklady vo výške 50% za užívanie ČOV za rok 2016 Odb.: Obec Krh. Dlhá Lúka
Dod.: Obec Jovice
3806.21 €
prenájom strechy za IV. štvrťrok 2017 Odb.: upc broadband slovakia s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
52.80 €
služby TBO a ABT 12/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
služb TPO a ABT 11/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
PZS 1/17-11/17 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
165.00 €
licencia W na rok 2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
380.20 €
prevádzkovanie VK 12/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
kalendáre 2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Glasfol Media s.r.o.
150.00 €
vypracovanie žiadosti o dotáciu Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ing. Eva Walentinová
250.00 €
program na Mikuláša Odb.: Obec Jovice
Dod.: OZ Dračia stopa
165.00 €
rozbor vody v ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: ALS SK s.r.o.
80.11 €
likvidácia odpadu VKK Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
209.16 €
zber a odvoz BRO - ŠJ 11/17 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
časopis Komorország Odb.: Obec Jovice
Dod.: Gemer-malohontský muzeálny spolok
11.80 €
dodávka materiálu na opravu studne Odb.: Obec Jovice
Dod.: Icsó Arpád
67.16 €
prenájom mechanizmu - VO Odb.: Obec Jovice
Dod.: M.R. - Monika Répássyová
28.80 €
elektroinštalačný tovar do vodárne Odb.: Obec Jovice
Dod.: Montrel Plus s.r.o.
276.10 €
tovar a učebné pomôcky do MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: NOMILAND s.r.o.
221.60 €
elektrina VO 11/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
157.60 €
elektrina OÚ, ČOV 11/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
838.31 €
tlačivá daň z nehnuteľnosti Odb.: Obec Jovice
Dod.: Inprost, s.r.o.
11.90 €
potraviny do ŠJ 11/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
270.88 €
stravné lístky Odb.: Obec Jovice
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
643.63 €
zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Jovice
Dod.: Švantner Štefan
100.00 €
učebné pomôcky Odb.: Obec Jovice
Dod.: Nomiland, s.r.o.
84.90 €
telefón starosta 11/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
telefón MŠ 12/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
telefón OÚ 11/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.65 €
zmesový KO - kont. hydina 11/17 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
673.09 €
nebezpečný odpad 11/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
náradie na AČ 12/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
236.90 €
tovar do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
41.82 €
plyn obec 12/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
433.00 €
plyn TJ 12/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
41.00 €
obené noviny na rok 2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Inprost, s.r.o.
67.60 €
prevádzkovanie VK 11/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
učebné pomôcky do MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Zábavné učení s.r.o.
197.41 €
učebné pomôcky do MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
289.18 €
rozbor vody v obecnej bytovke Odb.: Obec Jovice
Dod.: ALS SK s.r.o.
141.37 €
kanalizačná rúra a pletivo Odb.: Obec Jovice
Dod.: BRALUX s.r.o.
1142.22 €
tovar do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
40.68 €
zber a odvoz BRO, nájom nádoby BRO 10/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK 10/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
406.37 €
potraviny do ŠJ 10/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
76.56 €
ručné čistenie koryta Majstrovský potok a Barina kanál Odb.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Dod.: Obec Jovice
225.00 €
prenájom časti strechy na KD a TJ III.Q2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: upc broadband slovakia, s.r.o.
52.80 €
prenájom a stavba tribúny Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Obec Jovice
300.00 €
prenájom a stavba tribúny Odb.: Obec Rudná
Dod.: Obec Jovice
300.00 €
prenájom a stavba tribúny Odb.: Obec Rakovnica
Dod.: Obec Jovice
300.00 €
prenájom a stavba tribúny Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Obec Jovice
300.00 €
prenájom a stavba tribúny Odb.: Obec Kečovo
Dod.: Obec Jovice
300.00 €
prenájom a stavba tribúny Odb.: SMER SD
Dod.: Obec Jovice
300.00 €
prenájom časti strechy na KD a TJ II.Q2017 Odb.: upc broadband slovakia s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
52.80 €
prenájom a stavba tribúny Odb.: upc broadband slovakia s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
300.00 €
elektrina VO 10/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
134.23 €
elektrina ČOV 10/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
692.32 €
prezentácia obce 2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: LISA - Peter Jurík
27.88 €
tovar do ŠJ 10/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
94.91 €
plastové kuka nádoby Odb.: Obec Jovice
Dod.: MEVA-SK, s.r.o.
210.00 €
tesnenie do term. nádov do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: GASTRO-GALAXI - Branislav Dvoriščák
9.01 €
večera na večer dôchodcov Odb.: Obec Jovice
Dod.: VARY s.r.o.
375.00 €
telefón starosta 11/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
telefón OÚ 11/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
telefón MŠ 11/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
nebezpečný odpad 10/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
likvidácia TKO 10/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
674.09 €
plyn MŠ, ŠJ, KD 11/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
368.00 €
plyn TJ 11/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
41.00 €
rozbor vody z ČOV Jovice Odb.: Obec Jovice
Dod.: ALS SK s.r.o.
80.11 €
preprava štrku Odb.: Obec Jovice
Dod.: Švantner Štefan
78.00 €
lektrina 9-11/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
577.00 €
elektrina 9-11/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
267.00 €
prevádzkovanie ver. kanalizácie 10/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
služba TPO a ABT 10/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
preprava osob autobusom Sáta Odb.: Obec Jovice
Dod.: eurobus, a.s.
192.00 €
audit za 1-3 Q 2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: GemerAudit, spol. s r.o.
384.00 €
likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
286.00 €
mäso do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
40.68 €
servis kamerového systému Odb.: Obec Jovice
Dod.: VEGAsecurities s.r.o.
20.00 €
spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za III.Q 2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
12.00 €
zber a odvoz BRO, nájom nádoby na BRO Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
potraviny do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: BFZ TRIO, s.r.o.
1.58 €
potraviny do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: BFZ TRIO, s.r.o.
3.33 €
náradie na AČ 10/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
78.80 €
elektrina ČOV 9/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
521.44 €
elektrina VO 9/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
117.46 €
deň obce stravovanie Odb.: Obec Jovice
Dod.: VARY s.r.o.
399.36 €
telefón, internet starosta Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
telefón MŠ 10/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
telefón OÚ 10/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
potraviny do Šj Odb.: Obec Jovice
Dod.: BFZ TRIO, s.r.o.
5.47 €
potraviny do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: BFZ TRIO, s.r.o.
3.73 €
nebezpečný odpad 9/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
likvidácia TKO 9/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
674.88 €
tovar do ŠJ 9/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Domik Michal - DOVAJ - veľkoobchod
296.56 €
tovar do ŠJ */2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
26.69 €
potraviny do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: BFZ TRIO, s.r.o.
2.90 €
potraviny do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: BFZ TRIO, s.r.o.
2.72 €
služby TPO a ABT za 9/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
prevádzkovanie ver. kanalizácie Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
školské potreby MŠ. pre deti v hmotnej núdzi Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ladislav Mihalik - LAAX
33.20 €
plyn OU, MŠ 10/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
223.00 €
plyn KD 10/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
41.00 €
elektroinštalačný materiál Odb.: Obec Jovice
Dod.: Montrel Plus s.r.o.
66.38 €
autobusová preprava Jovice-Sáta Odb.: Obec Jovice
Dod.: eurobus, a.s.
201.00 €
likvidácia odpadu z VK od OB 8/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
167.95 €
náradie AČ Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
78.90 €
nájom nádoby BRO - ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
6.00 €
drevený rám na pieskovisko a práce vMŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Hlivák Vojtech BÉLUŠ
360.00 €
autobusová preprava Jovice/Vieska nad Blhom Odb.: Obec Jovice
Dod.: eurobus, a.s.
207.00 €
služby TPO a ABT Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
elektrina OÚ, ČOV 8/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
499.15 €
elektrina ver. osvetlenie 8/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
86.45 €
služby tyzickej ochrany XIV. Jovické leto Odb.: Obec Jovice
Dod.: SBS BERKUT s.r.o.
186.00 €
telefón, internet starosta Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
erb, št.znak, tabuľa, odznak Odb.: Obec Jovice
Dod.: Jozef Smrhola-OLYMP
521.30 €
preprava štrku ma cestu pri ihrisku Odb.: Obec Jovice
Dod.: Švantner Štefan
195.00 €
nebezpečný odpad 8/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
likvidácia odpadu 8/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
886.23 €
ubytovanie a stravovanie hostí z maďarska Odb.: Obec Jovice
Dod.: Parditka Jozef Center
344.00 €
tovar do vodárne pri OB Odb.: Obec Jovice
Dod.: Garant - Hutnícka predajňa
144.69 €
telefón MŠ 9/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
telefón OÚ 9/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.20 €
mäso do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
32.07 €
pečivo na deň obce Odb.: Obec Jovice
Dod.: BFZ TRIO, s.r.o.
124.32 €
odvoz kalu z ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: Lipták Gabriel
500.00 €
prevádzkovanie kanalizácie 8/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
plyn obec 9/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
73.00 €
plyn budova TJ 9/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
41.00 €
elektroinštalačný materiál Odb.: Obec Jovice
Dod.: Montrel Plus s.r.o.
207.11 €
rozbor vody v ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: ALS SK s.r.o.
80.11 €
likvidácia TKO a VKK od OB Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
198.31 €
nájom nádoby BRO Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
6.00 €
náradie AČ 8/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
79.00 €
jazyková mutácia web stránky obce Odb.: Obec Jovice
Dod.: webex media, s.r.o.
180.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Jovice
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
1418.56 €
za služby TPO a ABT Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
telefón starosta 7/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.34 €
telefón MŠ 8/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
telefón 8/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
elektrina 7/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
73.24 €
finančné vysporiadanie elektrina 1-7/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
2183.09 €
Matyi és a Hegedus - skupina na deň obce Odb.: Obec Jovice
Dod.: Mistral Music Kft.
932.76 €
poplatok za program Pohrebisko 2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenská internetová, s.r.o.
82.65 €
nebezpečný odpad 7/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
prevádzkovanie ver. kanalizácie 7/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
vývoz TKO+kont. hydina 7/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
594.82 €
elektrina 1.6.17-31.8.17 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
577.00 €
elektrina 1.6.17-31.8.17 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
267.00 €
plyn TJ budova 8/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
41.00 €
plyn OÚ 8 /2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35.00 €
práca strojom JCB a nákl. vozidlom Odb.: Obec Jovice
Dod.: B.L.B.SPED s.r.o.
414.00 €
spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu II.Q/ 2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
12.00 €
doména a webhosting 1.8.2017-31.7.2018 Odb.: Obec Jovice
Dod.: webex media, s.r.o.
72.00 €
náradie na akt. činnosť 7/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
78.20 €
zber a odvoz BRO - ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
telefón-inter. starosta 6/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
služby TPO a ABT 6/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
elektrina 6/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
70.60 €
právna pomoc 1-6/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
298.75 €
tovar do ŠJ 6/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Domik Michal - DOVAJ - veľkoobchod
142.48 €
telefón OÚ za 6/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
telefón MŠ za 6/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
nebezpečný odpad 6/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
vývoz komunálneho odpaku a veľkokapacitného kontajnera od hydiny Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
592.92 €
za odbornú pomoc ver. kanalizácie 6/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
plyn za OÚ 7/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35.00 €
plyn za TJ budovu 7/17 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
41.00 €
likvidácia odpadu z čiernej skládky Čremošná Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
202.65 €
prenájom nádob ZBER BRO Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
vodoinštal. práce v MŠ a KD Odb.: Obec Jovice
Dod.: Peter Podracky - vodoinštalatérstvo
208.00 €
vyhotovenie a montáž paravánu do soc. miestnovsti v MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Hlivák Vojtech BÉLUŠ
80.00 €
likvidácia TKO 5/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
213.50 €
rozbor vody v ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: Mikrolab s.r.o.
80.11 €
preprava autobusom Jovice - Sáta HU Odb.: Obec Jovice
Dod.: eurobus, a.s.
208.00 €
tovar do ŠJ 5/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
42.47 €
telefón starosta 5/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
dodanie tovaru - vodár. do MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Garant - Hutnícka predajňa
425.42 €
tovar do ŠJ 5/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Domik Michal - DOVAJ - veľkoobchod
224.44 €
náradie AČ 6/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
87.30 €
elektina VO 5/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
94.93 €
servis dúchaadiel ČOV Jovice Odb.: Obec Jovice
Dod.: BioCompact s.r.o.
522.00 €
telefón OÚ 6/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
telefón MŠ 6/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
poskytnutá strava na oslavu 20. výročia vysviac. rim.kat. kostola Odb.: Obec Jovice
Dod.: STOP VAR s.r.o.
600.00 €
vývoz kalu v ČOV Jovice Odb.: Obec Jovice
Dod.: Lipták Gabriel
340.00 €
prevádzka ver. kanalizácie 5/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
nebezpečný odpad 5/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
odvoz TKO + VKK hydina Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
592.52 €
služby TPO a ABT 5/2007 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
plyn 6/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
41.00 €
plyn za 6/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
38.00 €
pracovná odev Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
179.67 €
methodiko - metodická učebná pomôcka Odb.: Obec Jovice
Dod.: Zábavné učení s.r.o.
232.43 €
učebá pomôcka ABECEDA HU Odb.: Obec Jovice
Dod.: ELARIN s.r.o.
178.00 €
likvidácia odpadu VKK od OB Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
244.73 €
nákup tlačiarne HP OfficeJet Pro 6960 Odb.: Obec Jovice
Dod.: OKAY Slovakia s.r.o.
129.40 €
zber a odvoz BRO ŠJ 4/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
ročná kontrola detského ihriska v MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Vladimír Micenko
80.00 €
preprava štrku - povodne Odb.: Obec Jovice
Dod.: Švantner Štefan
208.00 €
tovar do ŠJ 4/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Domik Michal - DOVAJ - veľkoobchod
152.38 €
elektrina 4/17 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
107.35 €
starosta mobil + mobilný internet 4/17 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
odmena za notársky úkon Odb.: Obec Jovice
Dod.: Notársky úrad JUDr. J. Farkašovský
356.24 €
mäso do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
40.68 €
služby TPO a ABT 4/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
telefón OÚ 4/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.33 €
telefón MŠ 4/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
nebezpečný odpad 4/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
likvidácia TKO 4/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
595.91 €
za odbornú asistenciu pri prevádzkovaní kanalizácie 4/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
plyn za 5/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
90.00 €
plyn za 5/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
41.00 €
elektrina 3-5/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
2085.00 €
elektrina 3-5/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
114.00 €
spracovanie ohlásenia vzniku odpadu Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
12.00 €
zber a odvoz BRO 3/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
služby TPO a ABT 3/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
likvidácia odpadu od OB Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
262.57 €
výroba rozvádzačov - 3ks Odb.: Obec Jovice
Dod.: Montrel Plus s.r.o.
1372.13 €
rozbor vody v ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: Mikrolab s.r.o.
80.11 €
II. a III. etapa auditu za 2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: GemerAudit, spol. s r.o.
384.00 €
elektrina VO 3/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
124.51 €
níradie AČ 4/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
268.50 €
telefón/internet starosta 3/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.34 €
stravné lístky Odb.: Obec Jovice
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
559.79 €
telefón OÚ 4/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
telefón za MŠ 4/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
nebezpečný odpad 3/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
likvidácia odpadu 3/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
886.98 €
mäso do ŠJ 3/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
40.68 €
tovar do ŠJ 3/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Domik Michal - DOVAJ - veľkoobchod
180.43 €
plyn 4/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
41.00 €
plyn 4/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
231.00 €
prevádzkovanie kanalizácie 3/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
licencia ESET na 2 roky na 2 PC Odb.: Obec Jovice
Dod.: ESET s.r.o.
70.49 €
za verejný rozhlas 2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
elektrina VO 2/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
142.22 €
elektrina - opravná faktúra Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
-53.02 €
odvoz a likvidácia VKK 2/17 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
286.00 €
zber a odvor BRO, nájom nádoby BRO 2/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
služby TPO a ABT 2/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
mäso do ŠJ 2/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
42.56 €
tovar do ŠJ 2/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Domik Michal - DOVAJ - veľkoobchod
115.03 €
farby a štetce na plot DS Odb.: Obec Jovice
Dod.: Kolor Centrum
284.70 €
dodanie pier Odb.: Obec Jovice
Dod.: National Pen
101.99 €
prenájom strechy I. štvrťrok 2017 Odb.: upc broadband slovakia s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
52.80 €
telefón - mobil starosta Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
61.69 €
školské potreby do MŠ pre deti v hmotnej núdzi Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ladislav Mihalik - LAAX
132.80 €
telefón OÚ 2/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
telefón MŠ 2/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
vyhotovenie geometrického plánu Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ing. V. Vajdová - geodetické a kartografické práce
357.00 €
nebezpečný odpad 2/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
likvidácia TKO 2/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
593.62 €
tlačivo - rybársky lístok Odb.: Obec Jovice
Dod.: CONNECT
5.80 €
materiál do ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
29.50 €
licencia SOZA 2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
prevádzkovanie ver. kanalizácie 2/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
taška plastová s potlačou 500 ks Odb.: Obec Jovice
Dod.: LIM PO s.r.o.
143.00 €
plyn TJ budova Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
41.00 €
plyn za ŠJ, MŠ, KD 3/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
421.00 €
interiérové vybavenie domu smútku Odb.: Obec Jovice
Dod.: G-STYL s.r.o.
448.48 €
materiál na odberné miesto kamerového systému Odb.: Obec Jovice
Dod.: Montrel Plus s.r.o.
320.42 €
pripojenie odberného miesta Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská distribučná , a.s.
62.50 €
rozbor vody v ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: Mikrolab s.r.o.
80.11 €
zriadenie elektronickej schránky obce Odb.: Obec Jovice
Dod.: Disig a.s.
103.20 €
likvidácia odpadu VKK Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
277.33 €
zber a odvoz BRO, nájom nádoby BRO Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
náradie AČ 2/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
268.00 €
zimná údržba MK 1/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Švantner Štefan
240.00 €
elektrina 1/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
228.77 €
služby TPO a ABT 1/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
telefón starosta 1/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
61.69 €
telefón OÚ 1/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.62 €
telefón MŠ 1/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.65 €
vrecia na TKO Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
19.80 €
informačná brožúra W6 Odb.: Obec Jovice
Dod.: UMP SK s.r.o.
39.00 €
tovar do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Domik Michal - DOVAJ - veľkoobchod
249.43 €
plyn TJ 2/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
41.00 €
plyn MŠ,ŠJ,KD 2/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
446.00 €
vývoz TKO 1/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
593.72 €
nebezpečný odpad 1/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
elektrina MŠ, ŠJ 1,2/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
421.00 €
elektrina OÚ 1,2/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
2541.00 €
prevádzkovanie kanalizácie 1/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
tabuľa a písmená do domu smútku Odb.: Obec Jovice
Dod.: Grafdekor s.r.o.
697.70 €
spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
14.40 €
náradie AČ 1/17 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
307.10 €
mäso do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
50.28 €
prenájom pódia Odb.: Mesto Rožňava
Dod.: Obec Jovice
300.00 €
za prenájom časti strechy 6-12/2016 Odb.: upc broadband slovakia s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
123.20 €
odstránenie porastov v Majstrovskom potoku a Barina kanáli Odb.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Dod.: Obec Jovice
300.00 €
prenájom pódia dňa 30.7.2016 Odb.: Obec Rudná
Dod.: Obec Jovice
200.00 €
prenájom pódia dá 9.7.2016 Odb.: Obec Lipovník
Dod.: Obec Jovice
200.00 €
prenájom pódia dňa 2.7.2016 Odb.: Obec Kečovo
Dod.: Obec Jovice
200.00 €
prenájom pódia dňa 25.6.2016 Odb.: Obec Dlhá Ves
Dod.: Obec Jovice
200.00 €
preúčtovanie nákladov za ČOV Jovice 2014-2015 Odb.: Obec Krh. Dlhá Lúka
Dod.: Obec Jovice
4239.54 €
prenájom časti strechy 3-5/2016 Odb.: upc broadband slovakia s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
52.80 €
zneškodňovanie kalov - ČOV Jovice Odb.: Corpora Agro
Dod.: Obec Jovice
176.00 €
za prenájom časti strechy 1-2/2016 Odb.: upc broadband slovakia s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
35.20 €
za prenájom časti strechy 11-12/2015 Odb.: upc broadband slovakia s.r.o.
Dod.: Obec Jovice
35.20 €
zimná údržba MK Odb.: Obec Jovice
Dod.: Švantner Štefan
160.00 €
plyn TJ budova 1/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
41.00 €
plyn KD-ŠJ-MŠ 1/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
461.00 €
kontrola hasiacich zariadení Odb.: Obec Jovice
Dod.: Feješ Mikuláš servis has. zariadení
175.00 €
nedoplatok za elektrinu za rok 2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
1574.78 €
vývoz kalu z ČOV Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Lipták
440.00 €
zber a odvoz BRO - ŠJ 12/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
277.33 €
mobil starosta 12/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
63.40 €
za poskyt. právnu pomoc 7-12/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JUDr. Hedviga Gallová
298.75 €
elektrika VO 12/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
179.51 €
telefón OÚ 12/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
telefón MŠ 12/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.00 €
nebezpečný odpad 12/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
odvoz TKO + kont. hydina 12/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
595.01 €
prevádzkovanie VK 12/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
tovar do ŠJ za 12/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: ELT ABC - Edita Ibošová
126.21 €
montáž kamerového systému Odb.: Obec Jovice
Dod.: VEGAsecurities s.r.o.
4245.00 €
publikácia riadenie MŠ 11/16 Odb.: Obec Jovice
Dod.: RAABE s.r.o.
41.00 €
aktualizačný poplatok Odb.: Obec Jovice
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
380.20 €
mäso do ŠJ 12/16 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
18.69 €
odvoz kontajnera od OB 11/16 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
256.94 €
rozbory v ČOV Jovice Odb.: Obec Jovice
Dod.: Mikrolab s.r.o.
80.11 €
zber a odvoz BRO 11/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
elektrina VO 11/16 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
152.66 €
školenie BOZP pre AČ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
32.00 €
za služby PZS za rok 2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
180.00 €
služby TPO a ABT 11,12/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
180.00 €
telefón, mobil starosta Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
142.70 €
náradie AČ 12/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
142.70 €
telefón OÚ 11/16 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.56 €
telefón MŠ 11/16 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.00 €
vypracovanie žiadosti o dotáciu na kanalizáciu Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ing. Eva Walentinová
250.00 €
tovar do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: ELT ABC - Edita Ibošová
211.71 €
predplatné novín Pravda Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
151.07 €
plyn 12/16 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
60.00 €
plyn 12/16 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
603.00 €
nebezpečný odpad 11/16 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
vývoz TKO 11/16 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
593.92 €
prevádzkovanie ver. kanalizácie 11/16 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
obecné noviny 2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Inprost, s.r.o.
67.60 €
plechová garáž Odb.: Obec Jovice
Dod.: maritom s.c.
1289.00 €
rozbor vody obecná bytovka Odb.: Obec Jovice
Dod.: Mikrolab s.r.o.
121.21 €
preprava štrku Odb.: Obec Jovice
Dod.: Švantner Štefan
78.00 €
učebné pomôcky do MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: ELARIN s.r.o.
258.00 €
mäso do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
48.66 €
predplatné VS 2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Poradca s.r.o.
66.00 €
verejná správa SR - ročný prístup Odb.: Obec Jovice
Dod.: Poradca s.r.o.
96.00 €
seminár pre vedúcu ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: ArtEdu s.r.o.
20.00 €
odvoz a likvidácia odpadu VK-OB Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
277.33 €
predplatné poradca 2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Poradca s.r.o.
36.00 €
zber a odvoz BRO - ŠJ 10/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
Gemerské noviny - predlplatné Odb.: Obec Jovice
Dod.: Petit Press a.s. divízia
13.00 €
elektrina VO 10/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
134.80 €
stravné lístky Odb.: Obec Jovice
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
988.62 €
služby TPO a ABT 10/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
telefón mobil starosta 10/16 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
37.70 €
doprava za autobus. prepravu do Pécs-Maďarsko Odb.: Obec Jovice
Dod.: eurobus, a.s.
200.00 €
záloha na kamerový systém obce Jovice Odb.: Obec Jovice
Dod.: VEGAsecurities s.r.o.
5000.00 €
nebezpečný odpad 10/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
likvidácia odpadu 10/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
596.81 €
náradie AČ Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
258.60 €
telefón MŠ 10/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
potraviny ŠJ za 10/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: ELT ABC - Edita Ibošová
139.51 €
telefón OÚ 10/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.41 €
prevádzkovanie VK 10/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
preprava Jovice-Sáta Odb.: Obec Jovice
Dod.: eurobus, a.s.
179.00 €
elektrina za 9/2016-11/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
2101.00 €
elektrina za 9/2016-11/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
296.00 €
prezemtácia obce na slovakregión.sk 12/16-11/2017 Odb.: Obec Jovice
Dod.: LISA - Peter Jurík
27.88 €
plyn za 11/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
60.00 €
plyn za 11/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
511.00 €
multifunkčné zariadenie 10/16 do MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Nomiland, s.r.o.
0.01 €
remeselnícka tvorivá dielňa "Grulyanap" Odb.: Obec Jovice
Dod.: Združenie gem. remeselníkov
300.00 €
priebežný audit za 1 -9 mesiac /2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: GemerAudit, spol. s r.o.
216.00 €
učebné pomôcky do MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Nomiland, s.r.o.
83.70 €
rekonšrukcia oplotenia -MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: BEVANY s.r.o.
1423.68 €
hlásenie vzniku odpadu III. Q Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
14.40 €
rekonštrukčné práce MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: SAKY jozef Szakal
3751.91 €
lidvidácia odpadu BRO - ŠJ 9/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
likvidácia odpadu VKK od OB Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
531.80 €
rekonštrukčné práce v budove MŠ Jovice Odb.: Obec Jovice
Dod.: SAKY jozef Szakal
4818.74 €
rekonštrukcia budovy MŠ Jovice Odb.: Obec Jovice
Dod.: BEVANY s.r.o.
4900.31 €
náradie AČ 10/16 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
167.00 €
služby TPO a ABT Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
plastová nádoba 120 l Odb.: Obec Jovice
Dod.: MEVA-SK, s.r.o.
168.00 €
mobil starosta 9/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.51 €
elektrina ver. osvetlenie 9/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
114.19 €
školské potreby pre deti v hmotnej núdzi Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ladislav Mihalik - LAAX
132.80 €
montáž gamatiek v MŠ a revízna správa Odb.: Obec Jovice
Dod.: OlGaz - Jozef Olexák
504.00 €
mäso do ŠJ 9/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
43.56 €
telefón OÚ 9/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
telefón MŠ 9/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.58 €
likvidácia odpadu 9/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
888.92 €
nebezpečný odpad 9/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
tovar do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: ELT ABC - Edita Ibošová
248.74 €
plyn MŠ, ŠJ, KD 10/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
310.00 €
plyn TJ 10/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
60.00 €
farba na aut. zastávku Odb.: Obec Jovice
Dod.: Kolor Centrum
91.27 €
prevádzkovanie ver. kanalizácie 9/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
utierky micro clean - nákup do MŠ Odb.: Obec Jovice
Dod.: Ján Šurina TVS Žilina
37.78 €
stravné lístky Odb.: Obec Jovice
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
331.74 €
červené vrecia na kom. odpad Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
39.60 €
riadenie MŠ 6/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: RAABE s.r.o.
40.90 €
mäso do ŠJ 9/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Kún
51.19 €
vyťahanie žumpy a čistenie kanalizácie v OB Odb.: Obec Jovice
Dod.: Štefan Lipták
500.00 €
prenájom stavebno-montážneho mechanizmu Odb.: Obec Jovice
Dod.: M.R. Monika Répássyová
128.40 €
žiarovky k ver. osvetleniu Odb.: Obec Jovice
Dod.: Montrel Plus s.r.o.
104.30 €
dovoz štrku Odb.: Obec Jovice
Dod.: Švantner Štefan
39.00 €
náradie AČ Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
265.80 €
nájom nádoby BRO 8/16 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
6.00 €
odvoz a likvidácia VKK 8/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
180.92 €
elektrina Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
87.46 €
služby TPO a ABT 8/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
mobil starosta 8/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
37.70 €
telefón MŠ 8/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.58 €
telefón OÚ 8/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
nebezpečný odpad 8/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
likvidácia TKO 8/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
593.62 €
prevádzkovanie ver. kanalizácie 8/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
služba fyzickej ochrany - XIII. Jovické leto Odb.: Obec Jovice
Dod.: SBS BERKUT s.r.o.
164.00 €
plyn za obec 9/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
100.00 €
plyn za budovu TJ 9/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
60.00 €
ochranná odev do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
168.01 €
čistiace potreby do ŠJ Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
48.17 €
farby Odb.: Obec Jovice
Dod.: Kolor Centrum
260.05 €
preprava štrku Odb.: Obec Jovice
Dod.: Švantner Štefan
39.00 €
plastový kôš zelený do parku Odb.: Obec Jovice
Dod.: MEVA-SK, s.r.o.
152.64 €
nájom nádoby na BRO 7/16 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
6.00 €
odvoz a likvidácia VKK 7/16 Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
286.00 €
mobil starosta 7/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
37.70 €
elektrina ver. osvetlenie 7/16 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
70.85 €
telefón OÚ 7/16 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.66 €
telefón MŠ 7/16 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.58 €
poplatok za program pohrrebisko 2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenská internetová, s.r.o.
82.65 €
likvidácia TKO Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
596.81 €
nebezpečný odpad Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
24.00 €
služby TPO a ABT 7/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
prevádzkovanie ver. kanalizácie 7/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
elektrina MŠ, ŠJ 6-8/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
296.00 €
elektrina obec 6-8/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
2101.00 €
plyn TJ budova 8/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
60.00 €
plyn za obec 8/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
49.00 €
náradie AČ 7/16 Odb.: Obec Jovice
Dod.: JANETE, s.r.o.
258.80 €
telefón EZS 6/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.11 €
spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
14.40 €
služby TPO a ABT 6/16 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
zber, odvoz, nájom nádoby BRO Odb.: Obec Jovice
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
odvoz a likvidácia VKK od OB Odb.: Obec Jovice
Dod.: FURA, s.r.o.
329.38 €
elektrina ver. osvetlenie 6/2016 Odb.: Obec Jovice
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
73.36 €