Evidencia obyvateľstva

Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu Prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt Potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka budov Zrušenie prechodného pobytu