Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Cintorín

Cenník poplatkov a služieb na pohrebisku

Cintorínske poplatky a ceny za využívanie Domu smútku a chladiarenského zariadenia sú stanovené za služby poskytované na území obce Jovice. Všetky uvedené poplatky je potrebné uhradiť vopred. 

Poplatok za nájom hrobového miesta na dobu 10 rokov :

jednomiestny hrob, urna                          8,00 €

dvojmiestny orámovaný hrob                 16,00 €

trojmiestny orámovaný hrob                   24,00 €

dvojkomorová podzemná hrobka s rámom (pod sebou)      34,00€

dvojkomová podzemná hrobka s rámom (vedľa seba)        50,00 €

krypta                                                       67,00 €

uloženie ľudských pozostatkov do chladiaceho zariadenia  1 deň                   8,00 €

hlásenie termínu pohrebu v rozhlase                                                                2,00 €    

Otváracia doba

Pondelok 07:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 15:00
Streda 07:00 - 15:00
Štvrtok 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 15:00