Cintorín

Cenník poplatkov a služieb na pohrebisku

Cintorínske poplatky a ceny za využívanie Domu smútku a chladiarenského zariadenia sú stanovené za služby poskytované na území obce Jovice. Všetky uvedené poplatky je potrebné uhradiť vopred. 

Poplatok za nájom hrobového miesta na dobu 10 rokov :

jednomiestny hrob, urna                                                                    8,00 €

dvojmiestny orámovaný hrob                                                          16,00 €

trojmiestny orámovaný hrob                                                            24,00 €

dvojkomorová podzemná hrobka s rámom (pod sebou)      34,00€

dvojkomová podzemná hrobka s rámom (vedľa seba)          50,00 €

krypta                                                                                                         67,00 €

uloženie ľudských pozostatkov do chladiaceho zariadenia  1 deň                   8,00 €

hlásenie termínu pohrebu v rozhlase                                                                           2,00 €    

Otváracia doba

Pondelok letný čas   07:00 - 20:00          zimný čas   08:00 - 16.00
Utorok           letný čas   07:00 - 20:00          zimný čas   08:00 - 16:00          
Streda  letný čas   07:00 - 20:00          zimný čas   08:00 -  16:00
Štvrtok  letný čas   07:00 - 20:00          zimný čas   08:00 - 16:00
Piatok
Sobota, nedeľa
letný čas   07:00 - 20:00          zimný čas   08:00 - 16:00
letný čas   07:00 - 20:00          zimný čas   08:00 - 16:00

Počas Sviatka všetkých svätých je otváracia doba cintorína od 07:00 do 21:00 hodín.

Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku (kamenárske firmy), je pohrebisko prístupné počas pracovných dní v čase od 07:00 do 16:00 hod.