• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
99506735 PAM/2019 Zákony 2019 Poradca s.r.o.
74.00 €
2/2019 Materiál OB Gipsbau SABA
33.71 €
2021901286 VS SR ročný príslup Poradca podnikateľa, s. r. o.
117.00 €
2018192661 Rozbor vody ČOV ALS SK s.r.o.
80.11 €
1901185 Prevádzka verejného rozhlasu 2019 SLOVGRAM
38.40 €
201910011 Náradia aktivačná činnosť JANETE, s.r.o.
110.00 €
8677474898 Plyn za 1/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
418.00 €
8677475034 Plyn za 1/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
34.00 €
386/2018 reklamné a propagačné služby Media informačná inštitúcia s.r.o.
240.00 €
20180055 publikácia "účtovné súvzťažnosti v samospráve" RVC Rim. Sobota
26.00 €
10180403 prezentácia obce Peter Jurík - LISA
37.88 €
2018371 prevádzkovanie ver. kanalizácie Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
43618 rabica, trubka, konvektor Montrel Plus s.r.o.
113.81 €
401/18 svietidlá, kábel Montrel Plus s.r.o.
137.38 €
0518 prenesený výkon stavebníctvo, životné prost.,CDPK 6-12/2018 Waro real s.r.o.
2473.39 €
15/2018 preprava štrku Švantner Štefan
78.00 €
14/2018 preprava štrku Švantner Štefan
39.00 €
2042018 služby TPO a ABT 12/2018 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
1800028 vývoz kalu z ČOV Lipták Gabriel
500.00 €
1061803639 zber a odvoz BRO Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
17191/18 odvoz a likvidácia VKK FURA, s.r.o.
276.65 €
2018192373 rozbor vody v ČOV ALS SK s.r.o.
80.11 €
015033 tonery do MŠ J.Adamec-Phobosstudio
31.20 €
2018047 oprava kam. systému + wifi VEGAsecurities s.r.o.
205.68 €
2018393 tovar do ŠJ 11/2018 Štefan Kún
55.06 €
170FS013 občerstvenie 100P DRINK s.r.o.
110.00 €
1018163 rekonštrukcia verejného osvetlenia SAG Slovakia o.z.
4727.10 €
2018100436 náradie na aktivačnú činnosť 12/2018 JANETE, s.r.o.
141.00 €
7294039622 elektrina 11/2018 Východoslovenská energetika, a.s.
141.60 €
7292418529 elektrina 11/18 Východoslovenská energetika, a.s.
743.62 €
2018304 montáž prvkov detského ihriska Playsystem s.r.o.
394.40 €
2018303 prvky do detského ihriska Playsystem s.r.o.
1236.00 €
20181188 tovar do ŠJ COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
325.03 €
1660718 neezpečný odpad 11/18 FURA, s.r.o.
24.00 €
1660618 odvoz TKO 11/2018 FURA, s.r.o.
671.66 €
8221926097 telefón starosta Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
8221992928 telefón MŠ Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
8221967872 telefón OÚ Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
2018338 za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 11/2018 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
2018071 právna pomoc za 11/2018 JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
1792018 služby TPO a ABT 11/2018 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
0532018 program na Mikuláš + balíčky OZ Dračia stopa
330.00 €
2018028128 kancelárske potreby PAPERA s.r.o.
130.96 €
5833911 obecné noviny 2019 Inprost, s.r.o.
88.40 €
8180025045 plyn za 12/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
8180024912 plyn 12/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
569.00 €
80211860 gemerské noviny 45/2018-44/2019 Petit Press a.s. divízia
30.00 €
3018949190 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
1501.44 €
20180049 služby - stavebný dozor kanalizácia ER-STAVING s.r.o.
998.00 €
1579718 likvidácia odpadu z VKK od ob. bytoviek FURA, s.r.o.
303.58 €
10618003288 zber a odvoz BRO Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
218110586 aktivačný poplatok W Asseco Solutions, a.s.
380.20 €
013636 tonedy na OÚ J.Adamec-Phobosstudio
96.20 €
20181158 tovar do ŠJ COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
318.12 €
1632018 služby TPO a ABT 9,10/2018 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
120.00 €
7293118455 elektrina OÚ 10/2018 Východoslovenská energetika, a.s.
636.47 €
7293118454 elektrina VO 10/2018 Východoslovenská energetika, a.s.
129.89 €
42018 geometrický plán č. 32999232-4/2018 Ladislav Volčko
477.00 €
2018065 právna pomoc 10/2018 JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
1516518 nebezpečný odpad 10/2018 FURA, s.r.o.
24.00 €
1516418 likvidácia odpadu 10/2018 FURA, s.r.o.
670.76 €
61180123 stavebné práce "Kanlizácia Jovice" ARPROG a.s.
157894.74 €
8219955915 telefón OÚ Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
8219915603 telefón, internet starosta Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
8219978269 telefón MŠ Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
2018191984 rozbor vody v ČOV ALS SK s.r.o.
80.11 €
2018/026 terénne úpravy pri dome smútku BEVANY s.r.o.
1977.60 €
2018/74 večera na večer dôchodcov VARY s.r.o.
369.00 €
03/18 vypracovanie PD Waro real s.r.o.
400.00 €
2018351 mäso do ŠJ Štefan Kún
57.21 €
7244248297 plyn 11/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
482.00 €
7244248310 plyn 11/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
7466795647 elektrina 9-11/2018 Východoslovenská energetika, a.s.
686.00 €
7466795648 elektrina 9-11/2018 Východoslovenská energetika, a.s.
320.00 €
2018720 materiál na opravu oplotenia BAGIRA
242.47 €
2018301 prevádzkovanie verejnej kanalizácie 10/2018 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
118338 priebežný audit na rok 2018 GemerAudit, spol. s r.o.
384.00 €
32618 konvektor do kanc. starostu Montrel Plus s.r.o.
128.10 €
2018067 reportáž o obci Jovice Tv LocAll HD s.r.o.
250.00 €
11/2018 prenájom tribúny Obec Jovice
200.00 €
10/2018 prenájom tribúny Obec Jovice
300.00 €
2018100368 náradie na aktivačnú činnosť 10/2018 JANETE, s.r.o.
164.80 €
13965/18 spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu III. štvrťrok 2018 FURA, s.r.o.
9.60 €
0082018 návrh a vizualizácia rekreačno-oddychovej zóny Ing. A. Krnáčová - Creative Garden
400.00 €
1061802924 BRO-ŠJ zber a odvoz 9/2018 Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
1376218 likvidácia odpadu VKK 9/2018 FURA, s.r.o.
531.72 €
0818 za prenesený výkon štátnej správy 1-5 2018 Ing. Eva Walentinová
1275.98 €
20181145 potraviny do ŠJ 9/2018 COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
321.61 €
2018320 mäso do ŠJ 9/2018 Štefan Kún
131.24 €
7292327318 elektrina 9/2018 Východoslovenská energetika, a.s.
517.00 €
7294510234 elektrina 9/2018 Východoslovenská energetika, a.s.
108.98 €
2018/059 za právnu pomoc IX/2018 JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
8217987510 telefón MŠ Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
8217962737 telefón OÚ Slovak Telekom, a.s.
29.11 €
8217922528 telefón, internet starosta Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
1325518 nebezpečný odpad FURA, s.r.o.
24.00 €
1325418 likvidáia TKO 9/2018 FURA, s.r.o.
674.69 €
20180572 školské potreby do MŠ Ladislav Mihalik - LAAX
99.60 €
2018266 prevádzkovanie kanalizácie Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
21820147 pracovný zošit do MŠ RAABE s.r.o.
17.00 €
7274162441 plyn za 10/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
7174162427 plyn za 10/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
293.00 €
7111823481 vytýčenie káblových vedení Východoslovenská distribučná , a.s.
116.62 €
9000302929 vytýčenie plynovodu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
191.26 €
201834 kamenivo a práca s JCB na miestnej komunikácii B.L.B.SPED s.r.o.
654.00 €
1233418 likvidácia odpadu VKK FURA, s.r.o.
241.90 €
2018100338 náradie AČ 9/2018 JANETE, s.r.o.
164.00 €
1432018 za služby TPO a ABT 8/2018 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
1292018 za služby TPO a ABT 7/218 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
2018513 kultúrny program na večer dôchodcov Mistral Music Kft.
607.53 €
6621807362 vytýčenie telekom vedenia Slovak Telekom, a.s.
55.20 €
1061802502 nájom nádoby na BRO Brantner Gemer s.r.o.
6.00 €
37/2018 oprava rozhlasu Vojtech Gášpár-GARED
1150.83 €
7293217112 elektrina 8/2018 Východoslovenská energetika, a.s.
85.12 €
7292505012 elektrina 8/2018 Východoslovenská energetika, a.s.
509.95 €
1174018 likvidácia TKO odpadu 8/2018 FURA, s.r.o.
10004.64 €
1174118 nebezpečný odpad 8/202018 FURA, s.r.o.
24.00 €
8215942328 telefón mobil starosta Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
8216008788 telefón MŠ Slovak Telekom, a.s.
32.00 €
2018053 za právnu pomoc 8/2018 JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
8215981641 telefón OÚ Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
12018 za PD obecný úrad Jovice Eva Majorošová
275.00 €
2018234 za prevádzkovanie verejnej kanalizácie Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
7259176134 plyn 9/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
7259176121 plyn 9/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
95.00 €
9/2018 prenájom tribúny dňa 28.7.2018 Obec Jovice
200.00 €
8/2018 prenájom tribuny dňa 28.7.2018 Obec Jovice
200.00 €
7/2018 prenájom a stavba tribúny na dni obce Obec Jovice
300.00 €
201811054 pracovný odev ochr. prost. ŠJ JANETE, s.r.o.
148.50 €
2018191329 rozbor vody ČOV Jovice ALS SK s.r.o.
80.11 €
SK00150765 darčeková sada notes s perom National Pen
206.99 €
2018018760 kancelársky papier PAPERA s.r.o.
49.32 €
1061802219 prenájom nádob na odpad BRO 7/2018 Brantner Gemer s.r.o.
6.00 €
2018/517 dvere do budovy TJ BAGIRA
146.60 €
041/2018 vytýčenie časti pozemku Ing. J. Palacko
217.00 €
10952/18 odvoz a likvidácia VKK FURA, s.r.o.
478.29 €
F18005811 publikácia:Účotný a daňový expert vo ver.správe VERLAG DASHOFER s.r.o.
216.00 €
180053/2018 poplatok za program "Pohrebisko Jovice" za rok 2018 Slovenská internetová, s.r.o.
82.65 €
2018100281 náradie AČ 8/2018 JANETE, s.r.o.
145.80 €
7294507213 elektrina 7/2018 Východoslovenská energetika, a.s.
503.56 €
7294212740 elektrina 7/2018 Východoslovenská energetika, a.s.
74.75 €
2018201 za prevádzkovanie ver. kanalizácie 7/2018 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
8213977564 telefón starosta Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
8214044241 telefón MŠ Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
8214017031 telefón OÚ Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
322018 oprava miestneho rozhlasu Vojtech Gášpár-GARED
937.91 €
1042318 nebezpečný odpad 7/2018 FURA, s.r.o.
24.00 €
1042218 likvidácia odpadu 7/2018 FURA, s.r.o.
672.97 €
2018046 právna pomoc za 6/2018 JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
7479125907 elektrina 6-8/2018 Východoslovenská energetika, a.s.
686.00 €
7479125908 elektrina 6-8/2018 Východoslovenská energetika, a.s.
320.00 €
7274120054 plyn 8/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
47.00 €
7274120067 plyn 8/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
902718 spracovanie tlačiva Ohlásianie a vznik odpadu FURA, s.r.o.
12.00 €
2018100262 náradie na AČ JANETE, s.r.o.
164.80 €
9617/18 odvoz a likvidácia VKK FURA, s.r.o.
246.24 €
1800014 vývoz kalu z ČOV Jovice Lipták Gabriel
500.00 €
1061801793 zber a odvoz BRO 6/2018 Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
10180021 členský príspevok na rok 2018 OZ MAS Gemer-Rožňava
150.00 €
7293546420 elektrina 6/2018 Východoslovenská energetika, a.s.
512.85 €
7293546425 elektrina 6/2018 Východoslovenská energetika, a.s.
74.14 €
2018/038 právna pomoc v mesiaci 6/2018 JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
20181103 tovar do ŠJ 6/2018 COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
211.00 €
2018190916 rozbor vody v ČOV ALS SK s.r.o.
80.11 €
1082018 služby TPO a ABT 6/2018 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
8/2018 preprava štrku Švantner Štefan
39.00 €
8567/18 nebezpečný odpad 6/2018 FURA, s.r.o.
24.00 €
8568/18 odvoz komunálneho odpadu + kontajner hydina FURA, s.r.o.
673.78 €
8212045039 mobil starosta 6/2018 Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
8212105103 telefón MŠ 7/2018 Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
8212081513 telefón OÚ 7/2018 Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
2018168 prevádzkovanie verejnej kanalizácie 6/2018 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
7239196199 plyn 7/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
47.00 €
7239196213 plyn 7/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
8110000163 dokumentácia GDPR COMPEKO BREZNO s.r.o.
276.00 €
762918 likvidácia odpadu VK FURA, s.r.o.
263.62 €
2018220 tovar do ŠJ Štefan Kún
26.69 €
1061801418 zber a odvoz BRO ŠJ 5/2018 Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
0862018 za službu TPO a ABT 4-5/2018 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
120.00 €
704418 likvidácia odpadu 5/2018 FURA, s.r.o.
671.76 €
704518 nebezpečný údpad FURA, s.r.o.
24.00 €
7294116826 elektrina 5/2018 Východoslovenská energetika, a.s.
82.15 €
7293329718 elektrina 5/2018 Východoslovenská energetika, a.s.
521.74 €
2018100200 náradie na AČ JANETE, s.r.o.
164.80 €
20181095 potraviny za ŠJ 5/2018 COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
211.79 €
2018/032 za poskytnutú právnu pomoc JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
8209916352 telefón - mobil starosta 5/18 Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
8209977577 telefón MŠ 6/18 Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
8209954507 telefón OÚ 6/18 Slovak Telekom, a.s.
29.20 €
1-06/2018 spracovanie monitorovacích správ HUS0901/2.1.1/0277 Ing. Tomáš Lencsés
1000.00 €
6/2018 prenájom strechy I. polrok 2018 Obec Jovice
30.00 €
5/2018 prenájom a stavba tribúny Obec Jovice
300.00 €
4/2018 prenájom a stavba tribúny Obec Jovice
300.00 €
3/2018 relácia v obecnom rozhlase Obec Jovice
6.00 €
7274079451 plyn 6/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
51.00 €
7274079464 plyn 6/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
8533811 doplatok za obecné noviny na rok 2018 Inprost, s.r.o.
20.80 €
2018137 prevádzkovanie ver. kanalizácie 5/18 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
182561 PVC kuka nádoby MEVA-SK, s.r.o.
202.80 €
3018921063 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
1773.20 €
599518 likvidácia odpadu VK FURA, s.r.o.
234.95 €
1835106579 inzercia v novinách MY GEMER Petit Press a.s. divízia
155.40 €
1061801061 zber a odvoz BRO - ŠJ Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
20181060 tovar do ŠJ 4/18 COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
217.15 €
7293536837 elektrina Východoslovenská energetika, a.s.
111.73 €
7293536838 elektrina Východoslovenská energetika, a.s.
649.26 €
18408195 vonkajšia lavička B2B partner
182.40 €
8207907928 mobil starosta Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
8207946185 telefón OÚ Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
8207967892 telefón MŠ Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
2018165 tovar do ŠJ 5/2018 Štefan Kún
96.93 €
5489/18 komunálny odpad 4/2018 FURA, s.r.o.
674.08 €
5490/18 nebezpečný odpad 4/2018 FURA, s.r.o.
24.00 €
2018/026 právna pomoc 4/2018 JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
2018190258 rozbor vody v ČOV ALS SK s.r.o.
80.11 €
2018107 za prevádzkovanie ver. kanalizácie 4/2018 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
7422201712 elektrina Východoslovenská energetika, a.s.
320.00 €
7422201711 elektrina Východoslovenská energetika, a.s.
686.00 €
7264093434 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
116.00 €
7264093447 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
118159 audit účtovné závierky 2017 GemerAudit, spol. s r.o.
384.00 €
1835105793 inzercia v novinách "Výberové konanie riaditeľky MŠ" Petit Press a.s. divízia
155.40 €
2018009853 kanc. papier a potreby PAPERA s.r.o.
55.62 €
2018100132 náradie AČ 4/2018 JANETE, s.r.o.
197.50 €
181876 plast. nádoby 120l MEVA-SK, s.r.o.
101.40 €
1800009 vývoz kalu z ČOV Lipták Gabriel
480.00 €
457618 likvidácia odpadu VKK FURA, s.r.o.
250.58 €
411718 za spracoavnie ohlás. vzniku odpadu FURA, s.r.o.
12.00 €
7293322698 elektrina 132,98 Východoslovenská energetika, a.s.
132.98 €
7293322688 elektrina 3/2018 Východoslovenská energetika, a.s.
1013.14 €
20181029 zber a odvoz BRO-ŠJ Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
2/2018 prenájom časti plochy strechy Obec Jovice
52.80 €
1/2018 prenájom časti plochy strechy Obec Jovice
50.00 €
20181047 potraviny do ŠJ 3/2018 COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
102.96 €
20181029 potraviny do ŠJ 2/2018 COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
108.90 €
022018 výmena sklenenej výplne v MŠ MILSKLO s.r.o.
60.00 €
2018018 za právnu pomoc 3/2018 JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
8205910731 telefón starosta obce Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
8205948535 telefón OÚ Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
8205969124 telefón MŠ Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
2018078 za prevádzkovanie verjnej kanalizácie Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
368218 nebezpečný odpad 3/2018 FURA, s.r.o.
24.00 €
368118 likvidácia TKO za 3/2018 FURA, s.r.o.
1008.12 €
0592018 služby TPO a ABT za 3/2018 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
7274038842 plyn za TJ 4/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
7274038828 plyn MŠ, ŠJ, KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
303.00 €
011032018 odborná prehliadka ply. zariadení REVISPOL s.r.o.
735.00 €
4444 tonery do tlačiarne HP J.Adamec-Phobosstudio
117.43 €
1806289 odmeny za použitie zvuk.-obraz. záznamov 2018 SLOVGRAM
38.50 €
2018/017 rekonštrukčné práce vo vodáreni a ČOV Icsó Arpád
458.98 €
3/18 advokátske úkona - zmluva o využívaní ČOV JUDr. Hadušovský František
180.00 €
278918 likvidácia odpadu z VKK 2/2018 FURA, s.r.o.
186.73 €
1061800417 zber a odvoz BRO - ŠJ 2/2018 Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
0362018 služby TPO a ABT 2/2018 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
0182018 služby TPO a ABT 1/2018 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
7293526124 elektrina na 2/2018 Východoslovenská energetika, a.s.
150.23 €
7293526125 elektrina za 2/2018 Východoslovenská energetika, a.s.
986.03 €
20180129 učebné pomôcky Ladislav Mihalik - LAAX
49.80 €
2018/012 opravné práce na vodárni pri obecných bytovkách Icsó Arpád
97.70 €
2018100079 náradie AČ 3/2018 JANETE, s.r.o.
236.70 €
8203926817 telefón starosta 2/2018 Slovak Telekom, a.s.
68.34 €
8203964202 telefón OÚ 3/2018 Slovak Telekom, a.s.
29.08 €
8203988186 telefón MŠ 3/2018 Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
201812 právna pomoc 2/2018 JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
2018049 za prevádzkovanie verejne kanalizácie 2/2018 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
2181106055 autorská odmena 2018 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
233718 nebezpečný odpad 2/2018 FURA, s.r.o.
24.00 €
233618 likvidácia odpadu 2/2018 FURA, s.r.o.
673.78 €
2017182860 rozbor vody v ČOV ALS SK s.r.o.
80.11 €
22018 zimná údržba miestnych komunikácií za 2/2018 Švantner Štefan
220.00 €
7229129377 plyn 3/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
554.00 €
7229129391 plyn 3/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
2018100068 náradie AČ 2/2018 FURA, s.r.o.
237.00 €
134318 likvidácia odpadu VK-OB 1/2018 FURA, s.r.o.
196.28 €
1061800110 zber a odvoz BRO 1/2018 ŠJ Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
12018 zímná údržba MK 1/2018 Švantner Štefan
280.00 €
7293514783 elektrina VO 1/2018 Východoslovenská energetika, a.s.
171.37 €
7293514784 elektrina UÚ - ČOV 1/2018 Východoslovenská energetika, a.s.
987.68 €
2018003561 kancelárske potreby PAPERA s.r.o.
99.96 €
2018006 právna pomoc 1/2018 JUDr. Hedviga Gallová
100.00 €
2018026 tovar do ŠJ Štefan Kún
42.11 €
8201955663 telefón, internet - starosta obce Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
8202015631 telefón MŠ Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
820199333 telefón OÚ Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
2018020 prevádzkovanie ver. kanalizácie Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
85618 nebezpečný odpad 1/2018 FURA, s.r.o.
24.00 €
85518 likvidácia TKO 1/2018 FURA, s.r.o.
672.57 €
7278984232 plyn za 2/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
7278984218 plyn za 2/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
587.00 €
007/18 elektroinštalačný materiál Montrel Plus s.r.o.
118.06 €
7476171726 elektrina obec Východoslovenská energetika, a.s.
686.00 €
7476171722 elektrina obec Východoslovenská energetika, a.s.
320.00 €
2018003 tovar do ŠJ 1/2008 Štefan Kún
50.51 €
2018001 vypracovanie stanoviska k projektu kanalizácia Jovice BECOMP s.r.o.
200.00 €
3018903722 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
1559.46 €
7254026746 plyn za 1/2018 MŠ, ŠJ, KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
606.00 €
7254026760 plyn za 1/2018 TJ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
18050013 tovar do ŠJ 1/2018 ASTERA s.r.o.
38.70 €
2018100001 náradie na AČ za 1/2018 JANETE, s.r.o.
237.00 €
1819917 Spracovanie ohlás. odpadu IV. štvrťrok 2017 FURA, s.r.o.
12.00 €
272017 Zimná údržba MK 11.12.2017 Švantner Štefan
100.00 €
292017 Zimná údrža MK 22.12.2017 Švantner Štefan
60.00 €
1061703725 Zber - odvoz BRO 12/2017 ŠJ Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
7214208986 Elektrina MŠ/ŠJ vysporiadna za rok 2017 Východoslovenská energetika, a.s.
211.33 €
7214208985 Elektrina vysporiadana za rok 2017 Východoslovenská energetika, a.s.
455.78 €
1793517 Likvidácai odpadu VK 12/2017 FURA, s.r.o.
198.31 €
20171203 Potraviny do ŠJ 12/2017 COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
150.85 €
21809932 Pracovné zošity MŠ NOMILAND s.r.o.
39.27 €
7293917918 Elektrina 12/2017 Východoslovenská energetika, a.s.
185.71 €
7293917919 Elektrina 12/2017 Východoslovenská energetika, a.s.
1043.66 €
2017077 právna pomoc 7-12/2017 JUDr. Hedviga Gallová
399.16 €
8200060466 Telefón MŠ 12/2017 Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
8200001831 Telefón, internet Starosta 12/2017 Slovak Telekom, a.s.
68.80 €
8200038932 Telefón OÚ 12/2017 Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
1755017 Likvidácia odpadu 12/2017 FURA, s.r.o.
675.88 €
1755117 Nebezpečný odpad FURA, s.r.o.
24.00 €
1700016 Odvoz kalu z ČOV Lipták Gabriel
480.00 €
10170026 Členský príspevok na rok 2017 Občianske združenie MAS GemerRožňava
150.00 €
173051 Služby na stránke obce 2017 webex media, s.r.o.
24.00 €
15/2017 Zapožičanie tribúny a jej montáž Obec Jovice
300.00 €
14/2017 Prevádzkové náklady vo výške 50% za užívanie ČOV v roku 2017 Obec Jovice
4329.41 €
13/2017 Prevádzkové náklady vo výške 50% za užívanie ČOV za rok 2016 Obec Jovice
3806.21 €
12/2017 prenájom strechy za IV. štvrťrok 2017 Obec Jovice
52.80 €
2402017 služby TBO a ABT 12/2017 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
2272017 služb TPO a ABT 11/2017 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
2282017 PZS 1/17-11/17 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
165.00 €
91702748 licencia W na rok 2018 Asseco Solutions, a.s.
380.20 €
2017371 prevádzkovanie VK 12/2017 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
20170136 kalendáre 2018 Glasfol Media s.r.o.
150.00 €
07/17 vypracovanie žiadosti o dotáciu Ing. Eva Walentinová
250.00 €
0632017 program na Mikuláša OZ Dračia stopa
165.00 €
2017182318 rozbor vody v ČOV ALS SK s.r.o.
80.11 €
1650917 likvidácia odpadu VKK FURA, s.r.o.
209.16 €
1061703389 zber a odvoz BRO - ŠJ 11/17 Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
142017 časopis Komorország Gemer-malohontský muzeálny spolok
11.80 €
201774 dodávka materiálu na opravu studne Icsó Arpád
67.16 €
242017 prenájom mechanizmu - VO M.R. - Monika Répássyová
28.80 €
409/17 elektroinštalačný tovar do vodárne Montrel Plus s.r.o.
276.10 €
21809933 tovar a učebné pomôcky do MŠ NOMILAND s.r.o.
221.60 €
7294030143 elektrina VO 11/2017 Východoslovenská energetika, a.s.
157.60 €
7294030144 elektrina OÚ, ČOV 11/2017 Východoslovenská energetika, a.s.
838.31 €
1923725 tlačivá daň z nehnuteľnosti Inprost, s.r.o.
11.90 €
20171183 potraviny do ŠJ 11/2017 COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
270.88 €
3017947539 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
643.63 €
252017 zimná údržba miestnych komunikácií Švantner Štefan
100.00 €
21808598 učebné pomôcky Nomiland, s.r.o.
84.90 €
4104639995 telefón starosta 11/2017 Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
2104697867 telefón MŠ 12/2017 Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
8104676710 telefón OÚ 11/2017 Slovak Telekom, a.s.
30.65 €
15961/17 zmesový KO - kont. hydina 11/17 FURA, s.r.o.
673.09 €
15962/17 nebezpečný odpad 11/2017 FURA, s.r.o.
24.00 €
2017100462 náradie na AČ 12/2017 JANETE, s.r.o.
236.90 €
2017408 tovar do ŠJ Štefan Kún
41.82 €
7278940335 plyn obec 12/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
433.00 €
7278940349 plyn TJ 12/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
41.00 €
8533811 obené noviny na rok 2018 Inprost, s.r.o.
67.60 €
2017342 prevádzkovanie VK 11/2017 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
1701144 učebné pomôcky do MŠ Zábavné učení s.r.o.
197.41 €
2171363 učebné pomôcky do MŠ TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
289.18 €
2017182092 rozbor vody v obecnej bytovke ALS SK s.r.o.
141.37 €
1700159 kanalizačná rúra a pletivo BRALUX s.r.o.
1142.22 €
2017387 tovar do ŠJ Štefan Kún
40.68 €
1061703069 zber a odvoz BRO, nájom nádoby BRO 10/2017 Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
15133/17 odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK 10/2017 FURA, s.r.o.
406.37 €
20171167 potraviny do ŠJ 10/2017 COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
76.56 €
11/2017 ručné čistenie koryta Majstrovský potok a Barina kanál Obec Jovice
225.00 €
10/2017 prenájom časti strechy na KD a TJ III.Q2017 upc broadband slovakia, s.r.o.
52.80 €
9/2017 prenájom a stavba tribúny Obec Jovice
300.00 €
8/2017 prenájom a stavba tribúny Obec Jovice
300.00 €
7/2017 prenájom a stavba tribúny Obec Jovice
300.00 €
6/2017 prenájom a stavba tribúny Obec Jovice
300.00 €
5/2017 prenájom a stavba tribúny Obec Jovice
300.00 €
4/2017 prenájom a stavba tribúny Obec Jovice
300.00 €
3/2017 prenájom časti strechy na KD a TJ II.Q2017 Obec Jovice
52.80 €
2/2017 prenájom a stavba tribúny Obec Jovice
300.00 €
7293907180 elektrina VO 10/2017 Východoslovenská energetika, a.s.
134.23 €
7293907181 elektrina ČOV 10/2017 Východoslovenská energetika, a.s.
692.32 €
10170377 prezentácia obce 2018 LISA - Peter Jurík
27.88 €
20171160 tovar do ŠJ 10/2017 COOP JEDNOTA REVÚCA spot. dr.
94.91 €
175691 plastové kuka nádoby MEVA-SK, s.r.o.
210.00 €
171351 tesnenie do term. nádov do ŠJ GASTRO-GALAXI - Branislav Dvoriščák
9.01 €
2017201 večera na večer dôchodcov VARY s.r.o.
375.00 €
9102754138 telefón starosta 11/2017 Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
1102790949 telefón OÚ 11/2017 Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
8102810286 telefón MŠ 11/2017 Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
1456817 nebezpečný odpad 10/2017 FURA, s.r.o.
24.00 €
1456717 likvidácia TKO 10/2017 FURA, s.r.o.
674.09 €
7253982515 plyn MŠ, ŠJ, KD 11/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
368.00 €
7253982529 plyn TJ 11/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
41.00 €
2017181931 rozbor vody z ČOV Jovice ALS SK s.r.o.
80.11 €
22/2017 preprava štrku Švantner Štefan
78.00 €
7432041315 lektrina 9-11/2017 Východoslovenská energetika, a.s.
577.00 €
7432041316 elektrina 9-11/2017 Východoslovenská energetika, a.s.
267.00 €
2017300 prevádzkovanie ver. kanalizácie 10/2017 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
1912017 služba TPO a ABT 10/2017 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
81170069 preprava osob autobusom Sáta eurobus, a.s.
192.00 €
117328 audit za 1-3 Q 2017 GemerAudit, spol. s r.o.
384.00 €
1373317 likvidácia odpadu z VKK FURA, s.r.o.
286.00 €
2017342 mäso do ŠJ Štefan Kún
40.68 €
2017025 servis kamerového systému VEGAsecurities s.r.o.
20.00 €
13194/17 spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za III.Q 2017 FURA, s.r.o.
12.00 €
1061702741 zber a odvoz BRO, nájom nádoby na BRO Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
707520 potraviny do ŠJ BFZ TRIO, s.r.o.
1.58 €
707431 potraviny do ŠJ BFZ TRIO, s.r.o.
3.33 €
2017100381 náradie na AČ 10/2017 JANETE, s.r.o.
78.80 €
2290157979 elektrina ČOV 9/2017 Východoslovenská energetika, a.s.
521.44 €
2290115109 elektrina VO 9/2017 Východoslovenská energetika, a.s.
117.46 €
2017181 deň obce stravovanie VARY s.r.o.
399.36 €
7100892883 telefón, internet starosta Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
4100949634 telefón MŠ 10/2017 Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
0100927760 telefón OÚ 10/2017 Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
707310 potraviny do Šj BFZ TRIO, s.r.o.
5.47 €
707289 potraviny do ŠJ BFZ TRIO, s.r.o.
3.73 €
1263817 nebezpečný odpad 9/2017 FURA, s.r.o.
24.00 €
1263717 likvidácia TKO 9/2017 FURA, s.r.o.
674.88 €
1704458 tovar do ŠJ 9/2017 Domik Michal - DOVAJ - veľkoobchod
296.56 €
2017316 tovar do ŠJ */2017 Štefan Kún
26.69 €
707087 potraviny do ŠJ BFZ TRIO, s.r.o.
2.90 €
707269 potraviny do ŠJ BFZ TRIO, s.r.o.
2.72 €
1842017 služby TPO a ABT za 9/2017 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
2017271 prevádzkovanie ver. kanalizácie Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
20170605 školské potreby MŠ. pre deti v hmotnej núdzi Ladislav Mihalik - LAAX
33.20 €
7263943384 plyn OU, MŠ 10/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
223.00 €
7263943398 plyn KD 10/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
41.00 €
30517 elektroinštalačný materiál Montrel Plus s.r.o.
66.38 €
81170058 autobusová preprava Jovice-Sáta eurobus, a.s.
201.00 €
1182517 likvidácia odpadu z VK od OB 8/2017 FURA, s.r.o.
167.95 €
2017100349 náradie AČ JANETE, s.r.o.
78.90 €
1061702422 nájom nádoby BRO - ŠJ Brantner Gemer s.r.o.
6.00 €
2017/2 drevený rám na pieskovisko a práce vMŠ Hlivák Vojtech BÉLUŠ
360.00 €
80170292 autobusová preprava Jovice/Vieska nad Blhom eurobus, a.s.
207.00 €
1572017 služby TPO a ABT Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
7293208379 elektrina OÚ, ČOV 8/2017 Východoslovenská energetika, a.s.
499.15 €
7293208378 elektrina ver. osvetlenie 8/2017 Východoslovenská energetika, a.s.
86.45 €
170100366 služby tyzickej ochrany XIV. Jovické leto SBS BERKUT s.r.o.
186.00 €
3419293949 telefón, internet starosta Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
10842017 erb, št.znak, tabuľa, odznak Jozef Smrhola-OLYMP
521.30 €
152017 preprava štrku ma cestu pri ihrisku Švantner Štefan
195.00 €
1130817 nebezpečný odpad 8/2017 FURA, s.r.o.
24.00 €
1130717 likvidácia odpadu 8/2017 FURA, s.r.o.
886.23 €
010917 ubytovanie a stravovanie hostí z maďarska Parditka Jozef Center
344.00 €
5652017 tovar do vodárne pri OB Garant - Hutnícka predajňa
144.69 €
7799912756 telefón MŠ 9/2017 Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
4799891704 telefón OÚ 9/2017 Slovak Telekom, a.s.
29.20 €
2017287 mäso do ŠJ Štefan Kún
32.07 €
706273 pečivo na deň obce BFZ TRIO, s.r.o.
124.32 €
1700008 odvoz kalu z ČOV Lipták Gabriel
500.00 €
2017242 prevádzkovanie kanalizácie 8/2017 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
7263922731 plyn obec 9/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
73.00 €
7263922745 plyn budova TJ 9/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
41.00 €
285/17 elektroinštalačný materiál Montrel Plus s.r.o.
207.11 €
2017181300 rozbor vody v ČOV ALS SK s.r.o.
80.11 €
1045417 likvidácia TKO a VKK od OB FURA, s.r.o.
198.31 €
1061702111 nájom nádoby BRO Brantner Gemer s.r.o.
6.00 €
2017100305 náradie AČ 8/2017 JANETE, s.r.o.
79.00 €
171965 jazyková mutácia web stránky obce webex media, s.r.o.
180.00 €
3017931099 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
1418.56 €
1362017 za služby TPO a ABT Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
3418330915 telefón starosta 7/2017 Slovak Telekom, a.s.
68.34 €
2798924575 telefón MŠ 8/2017 Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
1798905478 telefón 8/2017 Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
7294021725 elektrina 7/2017 Východoslovenská energetika, a.s.
73.24 €
7000007938 finančné vysporiadanie elektrina 1-7/2017 Východoslovenská energetika, a.s.
2183.09 €
2017393 Matyi és a Hegedus - skupina na deň obce Mistral Music Kft.
932.76 €
1700502017 poplatok za program Pohrebisko 2017 Slovenská internetová, s.r.o.
82.65 €
9989/17 nebezpečný odpad 7/2017 FURA, s.r.o.
24.00 €
2017207 prevádzkovanie ver. kanalizácie 7/2017 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
9988/17 vývoz TKO+kont. hydina 7/2017 FURA, s.r.o.
594.82 €
2260002094 elektrina 1.6.17-31.8.17 Východoslovenská energetika, a.s.
577.00 €
2260002103 elektrina 1.6.17-31.8.17 Východoslovenská energetika, a.s.
267.00 €
7283837285 plyn TJ budova 8/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
41.00 €
7283837271 plyn OÚ 8 /2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35.00 €
00321739 práca strojom JCB a nákl. vozidlom B.L.B.SPED s.r.o.
414.00 €
8705/17 spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu II.Q/ 2017 FURA, s.r.o.
12.00 €
171791 doména a webhosting 1.8.2017-31.7.2018 webex media, s.r.o.
72.00 €
2017100275 náradie na akt. činnosť 7/2017 JANETE, s.r.o.
78.20 €
1061701675 zber a odvoz BRO - ŠJ Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
3417359786 telefón-inter. starosta 6/2017 Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
1212017 služby TPO a ABT 6/2017 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
7294014003 elektrina 6/2017 Východoslovenská energetika, a.s.
70.60 €
2017039 právna pomoc 1-6/2017 JUDr. Hedviga Gallová
298.75 €
1703042 tovar do ŠJ 6/2017 Domik Michal - DOVAJ - veľkoobchod
142.48 €
0797919813 telefón OÚ za 6/2017 Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
8797939802 telefón MŠ za 6/2017 Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
7953/17 nebezpečný odpad 6/2017 FURA, s.r.o.
24.00 €
7952/17 vývoz komunálneho odpaku a veľkokapacitného kontajnera od hydiny FURA, s.r.o.
592.92 €
2017174 za odbornú pomoc ver. kanalizácie 6/2017 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
7155760617 plyn za OÚ 7/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35.00 €
7155760631 plyn za TJ budovu 7/17 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
41.00 €
722017 likvidácia odpadu z čiernej skládky Čremošná FURA, s.r.o.
202.65 €
1061701475 prenájom nádob ZBER BRO Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
22017 vodoinštal. práce v MŠ a KD Peter Podracky - vodoinštalatérstvo
208.00 €
12017 vyhotovenie a montáž paravánu do soc. miestnovsti v MŠ Hlivák Vojtech BÉLUŠ
80.00 €
709217 likvidácia TKO 5/2017 FURA, s.r.o.
213.50 €
2017180615 rozbor vody v ČOV Mikrolab s.r.o.
80.11 €
81170012 preprava autobusom Jovice - Sáta HU eurobus, a.s.
208.00 €
2017189 tovar do ŠJ 5/2017 Štefan Kún
42.47 €
3416369329 telefón starosta 5/2017 Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
3252017 dodanie tovaru - vodár. do MŠ Garant - Hutnícka predajňa
425.42 €
1702448 tovar do ŠJ 5/2017 Domik Michal - DOVAJ - veľkoobchod
224.44 €
2017100221 náradie AČ 6/2017 JANETE, s.r.o.
87.30 €
7294110361 elektina VO 5/2017 Východoslovenská energetika, a.s.
94.93 €
5217 servis dúchaadiel ČOV Jovice BioCompact s.r.o.
522.00 €
4796937531 telefón OÚ 6/2017 Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
2796957001 telefón MŠ 6/2017 Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
17028 poskytnutá strava na oslavu 20. výročia vysviac. rim.kat. kostola STOP VAR s.r.o.
600.00 €
1700002 vývoz kalu v ČOV Jovice Lipták Gabriel
340.00 €
2017145 prevádzka ver. kanalizácie 5/2017 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
6613/17 nebezpečný odpad 5/2017 FURA, s.r.o.
24.00 €
6612/17 odvoz TKO + VKK hydina FURA, s.r.o.
592.52 €
0972017 služby TPO a ABT 5/2007 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
7208980448 plyn 6/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
41.00 €
7208980434 plyn za 6/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
38.00 €
2017100199 pracovná odev JANETE, s.r.o.
179.67 €
1700466 methodiko - metodická učebná pomôcka Zábavné učení s.r.o.
232.43 €
2742017 učebá pomôcka ABECEDA HU ELARIN s.r.o.
178.00 €
578417 likvidácia odpadu VKK od OB FURA, s.r.o.
244.73 €
9100251578 nákup tlačiarne HP OfficeJet Pro 6960 OKAY Slovakia s.r.o.
129.40 €
1061701270 zber a odvoz BRO ŠJ 4/2017 Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
502017 ročná kontrola detského ihriska v MŠ Vladimír Micenko
80.00 €
52017 preprava štrku - povodne Švantner Štefan
208.00 €
170/976 tovar do ŠJ 4/2017 Domik Michal - DOVAJ - veľkoobchod
152.38 €
7293014302 elektrina 4/17 Východoslovenská energetika, a.s.
107.35 €
3415393877 starosta mobil + mobilný internet 4/17 Slovak Telekom, a.s.
68.20 €
582017 odmena za notársky úkon Notársky úrad JUDr. J. Farkašovský
356.24 €
2017143 mäso do ŠJ Štefan Kún
40.68 €
0832017 služby TPO a ABT 4/2017 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
9795960810 telefón OÚ 4/2017 Slovak Telekom, a.s.
29.33 €
4795982879 telefón MŠ 4/2017 Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
527217 nebezpečný odpad 4/2017 FURA, s.r.o.
24.00 €
527117 likvidácia TKO 4/2017 FURA, s.r.o.
595.91 €
2017116 za odbornú asistenciu pri prevádzkovaní kanalizácie 4/2017 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
7185616302 plyn za 5/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
90.00 €
7185616316 plyn za 5/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
41.00 €
7461925693 elektrina 3-5/2017 Východoslovenská energetika, a.s.
2085.00 €
7461925694 elektrina 3-5/2017 Východoslovenská energetika, a.s.
114.00 €
4158/17 spracovanie ohlásenia vzniku odpadu FURA, s.r.o.
12.00 €
1061700942 zber a odvoz BRO 3/2017 Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
0652017 služby TPO a ABT 3/2017 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
394017 likvidácia odpadu od OB FURA, s.r.o.
262.57 €
1709 výroba rozvádzačov - 3ks Montrel Plus s.r.o.
1372.13 €
2017180070 rozbor vody v ČOV Mikrolab s.r.o.
80.11 €
117144 II. a III. etapa auditu za 2016 GemerAudit, spol. s r.o.
384.00 €
7294404592 elektrina VO 3/2017 Východoslovenská energetika, a.s.
124.51 €
2017100126 níradie AČ 4/2017 JANETE, s.r.o.
268.50 €
3414418181 telefón/internet starosta 3/2017 Slovak Telekom, a.s.
68.34 €
3017914067 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
559.79 €
1794985007 telefón OÚ 4/2017 Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
0795005200 telefón za MŠ 4/2017 Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
346217 nebezpečný odpad 3/2017 FURA, s.r.o.
24.00 €
346117 likvidácia odpadu 3/2017 FURA, s.r.o.
886.98 €
2017102 mäso do ŠJ 3/2017 Štefan Kún
40.68 €
1701495 tovar do ŠJ 3/2017 Domik Michal - DOVAJ - veľkoobchod
180.43 €
7228873904 plyn 4/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
41.00 €
7228873890 plyn 4/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
231.00 €
2017085 prevádzkovanie kanalizácie 3/2017 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
201717193 licencia ESET na 2 roky na 2 PC ESET s.r.o.
70.49 €
1705400 za verejný rozhlas 2017 SLOVGRAM
38.50 €
7292405110 elektrina VO 2/2017 Východoslovenská energetika, a.s.
142.22 €
7299603131 elektrina - opravná faktúra Východoslovenská energetika, a.s.
-53.02 €
2567/17 odvoz a likvidácia VKK 2/17 FURA, s.r.o.
286.00 €
1061700593 zber a odvor BRO, nájom nádoby BRO 2/2017 Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
0392017 služby TPO a ABT 2/2017 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
2017062 mäso do ŠJ 2/2017 Štefan Kún
42.56 €
1701052 tovar do ŠJ 2/2017 Domik Michal - DOVAJ - veľkoobchod
115.03 €
20170274 farby a štetce na plot DS Kolor Centrum
284.70 €
00130570 dodanie pier National Pen
101.99 €
1/2017 prenájom strechy I. štvrťrok 2017 Obec Jovice
52.80 €
3413441644 telefón - mobil starosta Slovak Telekom, a.s.
61.69 €
20170122 školské potreby do MŠ pre deti v hmotnej núdzi Ladislav Mihalik - LAAX
132.80 €
7794015043 telefón OÚ 2/2017 Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
2794036151 telefón MŠ 2/2017 Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
2017010 vyhotovenie geometrického plánu Ing. V. Vajdová - geodetické a kartografické práce
357.00 €
217917 nebezpečný odpad 2/2017 FURA, s.r.o.
24.00 €
217817 likvidácia TKO 2/2017 FURA, s.r.o.
593.62 €
20172139 tlačivo - rybársky lístok CONNECT
5.80 €
2017100075 materiál do ČOV JANETE, s.r.o.
29.50 €
2171106505 licencia SOZA 2017 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
2017054 prevádzkovanie ver. kanalizácie 2/2017 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
20170165 taška plastová s potlačou 500 ks LIM PO s.r.o.
143.00 €
7185574517 plyn TJ budova Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
41.00 €
7185574503 plyn za ŠJ, MŠ, KD 3/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
421.00 €
012017 interiérové vybavenie domu smútku G-STYL s.r.o.
448.48 €
04017 materiál na odberné miesto kamerového systému Montrel Plus s.r.o.
320.42 €
1600063677 pripojenie odberného miesta Východoslovenská distribučná , a.s.
62.50 €
20170358 rozbor vody v ČOV Mikrolab s.r.o.
80.11 €
20161333 zriadenie elektronickej schránky obce Disig a.s.
103.20 €
134217 likvidácia odpadu VKK FURA, s.r.o.
277.33 €
1061700288 zber a odvoz BRO, nájom nádoby BRO Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
2017100045 náradie AČ 2/2017 JANETE, s.r.o.
268.00 €
32017 zimná údržba MK 1/2017 Švantner Štefan
240.00 €
7294205357 elektrina 1/2017 Východoslovenská energetika, a.s.
228.77 €
0182017 služby TPO a ABT 1/2017 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
3412468200 telefón starosta 1/2017 Slovak Telekom, a.s.
61.69 €
7793050652 telefón OÚ 1/2017 Slovak Telekom, a.s.
32.62 €
2793071577 telefón MŠ 1/2017 Slovak Telekom, a.s.
24.65 €
116917 vrecia na TKO FURA, s.r.o.
19.80 €
20170057 informačná brožúra W6 UMP SK s.r.o.
39.00 €
1700447 tovar do ŠJ Domik Michal - DOVAJ - veľkoobchod
249.43 €
7228832716 plyn TJ 2/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
41.00 €
7228832702 plyn MŠ,ŠJ,KD 2/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
446.00 €
882/17 vývoz TKO 1/2017 FURA, s.r.o.
593.72 €
883/17 nebezpečný odpad 1/2017 FURA, s.r.o.
24.00 €
7448891559 elektrina MŠ, ŠJ 1,2/2017 Východoslovenská energetika, a.s.
421.00 €
7448891558 elektrina OÚ 1,2/2017 Východoslovenská energetika, a.s.
2541.00 €
2017025 prevádzkovanie kanalizácie 1/2017 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
2017001 tabuľa a písmená do domu smútku Grafdekor s.r.o.
697.70 €
18336/16 spracovanie hlásenia o vzniku odpadu FURA, s.r.o.
14.40 €
2017100016 náradie AČ 1/17 JANETE, s.r.o.
307.10 €
2017003 mäso do ŠJ Štefan Kún
50.28 €
12/2016 prenájom pódia Obec Jovice
300.00 €
11/2016 za prenájom časti strechy 6-12/2016 Obec Jovice
123.20 €
10/2016 odstránenie porastov v Majstrovskom potoku a Barina kanáli Obec Jovice
300.00 €
9/2016 prenájom pódia dňa 30.7.2016 Obec Jovice
200.00 €
8/2016 prenájom pódia dá 9.7.2016 Obec Jovice
200.00 €
7/2016 prenájom pódia dňa 2.7.2016 Obec Jovice
200.00 €
6/2016 prenájom pódia dňa 25.6.2016 Obec Jovice
200.00 €
5/2016 preúčtovanie nákladov za ČOV Jovice 2014-2015 Obec Jovice
4239.54 €
4/2016 prenájom časti strechy 3-5/2016 Obec Jovice
52.80 €
3/2016 zneškodňovanie kalov - ČOV Jovice Obec Jovice
176.00 €
2/2016 za prenájom časti strechy 1-2/2016 Obec Jovice
35.20 €
1/2016 za prenájom časti strechy 11-12/2015 Obec Jovice
35.20 €
12017 zimná údržba MK Švantner Štefan
160.00 €
7238813184 plyn TJ budova 1/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
41.00 €
7238813170 plyn KD-ŠJ-MŠ 1/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
461.00 €
5/2017 kontrola hasiacich zariadení Feješ Mikuláš servis has. zariadení
175.00 €
7260185611 nedoplatok za elektrinu za rok 2016 Východoslovenská energetika, a.s.
1574.78 €
1600020 vývoz kalu z ČOV Štefan Lipták
440.00 €
1061603965 zber a odvoz BRO - ŠJ 12/2016 Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
1814516 likvidácia odpadu z VKK FURA, s.r.o.
277.33 €
7611493816 mobil starosta 12/2016 Slovak Telekom, a.s.
63.40 €
2016081 za poskyt. právnu pomoc 7-12/2016 JUDr. Hedviga Gallová
298.75 €
7292806676 elektrika VO 12/2016 Východoslovenská energetika, a.s.
179.51 €
8792097213 telefón OÚ 12/2016 Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
0792115760 telefón MŠ 12/2016 Slovak Telekom, a.s.
20.00 €
17668/16 nebezpečný odpad 12/2016 FURA, s.r.o.
24.00 €
17667/16 odvoz TKO + kont. hydina 12/2016 FURA, s.r.o.
595.01 €
2016328 prevádzkovanie VK 12/2016 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
2016 tovar do ŠJ za 12/2016 ELT ABC - Edita Ibošová
126.21 €
2016033 montáž kamerového systému VEGAsecurities s.r.o.
4245.00 €
21625500 publikácia riadenie MŠ 11/16 RAABE s.r.o.
41.00 €
216120414 aktualizačný poplatok Asseco Solutions, a.s.
380.20 €
2016497 mäso do ŠJ 12/16 Štefan Kún
18.69 €
1666816 odvoz kontajnera od OB 11/16 FURA, s.r.o.
256.94 €
20163019 rozbory v ČOV Jovice Mikrolab s.r.o.
80.11 €
1061603621 zber a odvoz BRO 11/2016 Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
7294006123 elektrina VO 11/16 Východoslovenská energetika, a.s.
152.66 €
2222016 školenie BOZP pre AČ Anastázia Hajdúková - B.P.O.
32.00 €
2082016 za služby PZS za rok 2016 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
180.00 €
2112016 služby TPO a ABT 11,12/2016 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
180.00 €
7610525708 telefón, mobil starosta Slovak Telekom, a.s.
142.70 €
2016100460 náradie AČ 12/2016 JANETE, s.r.o.
142.70 €
3791150826 telefón OÚ 11/16 Slovak Telekom, a.s.
34.56 €
8791172933 telefón MŠ 11/16 Slovak Telekom, a.s.
20.00 €
10/16 vypracovanie žiadosti o dotáciu na kanalizáciu Ing. Eva Walentinová
250.00 €
201609 tovar do ŠJ ELT ABC - Edita Ibošová
211.71 €
1603628344 predplatné novín Pravda Slovenská pošta, a.s.
151.07 €
7238769493 plyn 12/16 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
60.00 €
7238769477 plyn 12/16 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
603.00 €
16196/16 nebezpečný odpad 11/16 FURA, s.r.o.
24.00 €
16195/16 vývoz TKO 11/16 FURA, s.r.o.
593.92 €
2016301 prevádzkovanie ver. kanalizácie 11/16 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
8533711 obecné noviny 2017 Inprost, s.r.o.
67.60 €
15/2016 plechová garáž maritom s.c.
1289.00 €
20162868 rozbor vody obecná bytovka Mikrolab s.r.o.
121.21 €
192016 preprava štrku Švantner Štefan
78.00 €
2016801 učebné pomôcky do MŠ ELARIN s.r.o.
258.00 €
2016450 mäso do ŠJ Štefan Kún
48.66 €
99757114 predplatné VS 2016 Poradca s.r.o.
66.00 €
5021618371 verejná správa SR - ročný prístup Poradca s.r.o.
96.00 €
1611000124 seminár pre vedúcu ŠJ ArtEdu s.r.o.
20.00 €
1538916 odvoz a likvidácia odpadu VK-OB FURA, s.r.o.
277.33 €
84114382 predplatné poradca 2016 Poradca s.r.o.
36.00 €
1061603268 zber a odvoz BRO - ŠJ 10/2016 Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
60212673 Gemerské noviny - predlplatné Petit Press a.s. divízia
13.00 €
7293006356 elektrina VO 10/2016 Východoslovenská energetika, a.s.
134.80 €
3016939597 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
988.62 €
1852016 služby TPO a ABT 10/2016 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
7609555527 telefón mobil starosta 10/16 Slovak Telekom, a.s.
37.70 €
81160065 doprava za autobus. prepravu do Pécs-Maďarsko eurobus, a.s.
200.00 €
2016026 záloha na kamerový systém obce Jovice VEGAsecurities s.r.o.
5000.00 €
1488816 nebezpečný odpad 10/2016 FURA, s.r.o.
24.00 €
1488716 likvidácia odpadu 10/2016 FURA, s.r.o.
596.81 €
2016100419 náradie AČ JANETE, s.r.o.
258.60 €
7790236596 telefón MŠ 10/2016 Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
201608 potraviny ŠJ za 10/2016 ELT ABC - Edita Ibošová
139.51 €
6790243652 telefón OÚ 10/2016 Slovak Telekom, a.s.
29.41 €
2016272 prevádzkovanie VK 10/2016 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
81160075 preprava Jovice-Sáta eurobus, a.s.
179.00 €
7491504624 elektrina za 9/2016-11/2016 Východoslovenská energetika, a.s.
2101.00 €
7491504625 elektrina za 9/2016-11/2016 Východoslovenská energetika, a.s.
296.00 €
10160384 prezemtácia obce na slovakregión.sk 12/16-11/2017 LISA - Peter Jurík
27.88 €
7218785432 plyn za 11/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
60.00 €
7218785416 plyn za 11/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
511.00 €
21706206 multifunkčné zariadenie 10/16 do MŠ Nomiland, s.r.o.
0.01 €
182016 remeselnícka tvorivá dielňa "Grulyanap" Združenie gem. remeselníkov
300.00 €
116328 priebežný audit za 1 -9 mesiac /2016 GemerAudit, spol. s r.o.
216.00 €
21705767 učebné pomôcky do MŠ Nomiland, s.r.o.
83.70 €
2016053 rekonšrukcia oplotenia -MŠ BEVANY s.r.o.
1423.68 €
1378116 hlásenie vzniku odpadu III. Q FURA, s.r.o.
14.40 €
5/2016 rekonštrukčné práce MŠ SAKY jozef Szakal
3751.91 €
1061602939 lidvidácia odpadu BRO - ŠJ 9/2016 Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
1356816 likvidácia odpadu VKK od OB FURA, s.r.o.
531.80 €
3/2016 rekonštrukčné práce v budove MŠ Jovice SAKY jozef Szakal
4818.74 €
201651 rekonštrukcia budovy MŠ Jovice BEVANY s.r.o.
4900.31 €
2016100370 náradie AČ 10/16 JANETE, s.r.o.
167.00 €
1682016 služby TPO a ABT Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
164943 plastová nádoba 120 l MEVA-SK, s.r.o.
168.00 €
7608590205 mobil starosta 9/2016 Slovak Telekom, a.s.
40.51 €
7294306027 elektrina ver. osvetlenie 9/2016 Východoslovenská energetika, a.s.
114.19 €
20160563 školské potreby pre deti v hmotnej núdzi Ladislav Mihalik - LAAX
132.80 €
201626 montáž gamatiek v MŠ a revízna správa OlGaz - Jozef Olexák
504.00 €
2016371 mäso do ŠJ 9/2016 Štefan Kún
43.56 €
5789308970 telefón OÚ 9/2016 Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
0789302971 telefón MŠ 9/2016 Slovak Telekom, a.s.
21.58 €
1305216 likvidácia odpadu 9/2016 FURA, s.r.o.
888.92 €
1305316 nebezpečný odpad 9/2016 FURA, s.r.o.
24.00 €
201607 tovar do ŠJ ELT ABC - Edita Ibošová
248.74 €
7278631058 plyn MŠ, ŠJ, KD 10/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
310.00 €
7278631074 plyn TJ 10/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
60.00 €
FV/20161487 farba na aut. zastávku Kolor Centrum
91.27 €
2016244 prevádzkovanie ver. kanalizácie 9/2016 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
162144 utierky micro clean - nákup do MŠ Ján Šurina TVS Žilina
37.78 €
3016933308 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
331.74 €
1230716 červené vrecia na kom. odpad FURA, s.r.o.
39.60 €
21618601 riadenie MŠ 6/2016 RAABE s.r.o.
40.90 €
2016343 mäso do ŠJ 9/2016 Štefan Kún
51.19 €
1600015 vyťahanie žumpy a čistenie kanalizácie v OB Štefan Lipták
500.00 €
41/2016 prenájom stavebno-montážneho mechanizmu M.R. Monika Répássyová
128.40 €
270/16 žiarovky k ver. osvetleniu Montrel Plus s.r.o.
104.30 €
16/2016 dovoz štrku Švantner Štefan
39.00 €
2016100336 náradie AČ JANETE, s.r.o.
265.80 €
1061602626 nájom nádoby BRO 8/16 Brantner Gemer s.r.o.
6.00 €
12215/16 odvoz a likvidácia VKK 8/2016 FURA, s.r.o.
180.92 €
7293315104 elektrina Východoslovenská energetika, a.s.
87.46 €
1482016 služby TPO a ABT 8/2016 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
7607630545 mobil starosta 8/2016 Slovak Telekom, a.s.
37.70 €
5788369972 telefón MŠ 8/2016 Slovak Telekom, a.s.
20.58 €
5788379058 telefón OÚ 8/2016 Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
1172716 nebezpečný odpad 8/2016 FURA, s.r.o.
24.00 €
1172616 likvidácia TKO 8/2016 FURA, s.r.o.
593.62 €
2016217 prevádzkovanie ver. kanalizácie 8/2016 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
160100481 služba fyzickej ochrany - XIII. Jovické leto SBS BERKUT s.r.o.
164.00 €
7125525145 plyn za obec 9/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
100.00 €
7125525161 plyn za budovu TJ 9/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
60.00 €
201611040 ochranná odev do ŠJ JANETE, s.r.o.
168.01 €
201611041 čistiace potreby do ŠJ JANETE, s.r.o.
48.17 €
20161252 farby Kolor Centrum
260.05 €
152016 preprava štrku Švantner Štefan
39.00 €
164001 plastový kôš zelený do parku MEVA-SK, s.r.o.
152.64 €
1061602295 nájom nádoby na BRO 7/16 Brantner Gemer s.r.o.
6.00 €
10908/16 odvoz a likvidácia VKK 7/16 FURA, s.r.o.
286.00 €
7906665822 mobil starosta 7/2016 Slovak Telekom, a.s.
37.70 €
2290115109 elektrina ver. osvetlenie 7/16 Východoslovenská energetika, a.s.
70.85 €
0787447890 telefón OÚ 7/16 Slovak Telekom, a.s.
30.66 €
0787440471 telefón MŠ 7/16 Slovak Telekom, a.s.
20.58 €
160051/2016 poplatok za program pohrrebisko 2016 Slovenská internetová, s.r.o.
82.65 €
1045516 likvidácia TKO FURA, s.r.o.
596.81 €
1045616 nebezpečný odpad FURA, s.r.o.
24.00 €
1322016 služby TPO a ABT 7/2016 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
2016183 prevádzkovanie ver. kanalizácie 7/2016 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
7461810531 elektrina MŠ, ŠJ 6-8/2016 Východoslovenská energetika, a.s.
296.00 €
7461810530 elektrina obec 6-8/2016 Východoslovenská energetika, a.s.
2101.00 €
7298533339 plyn TJ budova 8/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
60.00 €
7298533323 plyn za obec 8/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
49.00 €
2016100259 náradie AČ 7/16 JANETE, s.r.o.
258.80 €
5357705707 telefón EZS 6/2016 Orange Slovensko, a.s.
0.11 €
917716 spracovanie hlásenia o vzniku odpadu FURA, s.r.o.
14.40 €
1132016 služby TPO a ABT 6/16 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
1061601790 zber, odvoz, nájom nádoby BRO Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
9651/16 odvoz a likvidácia VKK od OB FURA, s.r.o.
329.38 €
7292313030 elektrina ver. osvetlenie 6/2016 Východoslovenská energetika, a.s.
73.36 €
20161580 rozbor vody v MŠ, ŠJ, KD, TJ, OB Mikrolab s.r.o.
558.23 €
7605711401 mobil starosta 6/2016 Slovak Telekom, a.s.
37.70 €
201606 tovar do ŠJ 6/2016 ELT ABC - Edita Ibošová
231.00 €
871216 likvidácia odpadu 6/2016 FURA, s.r.o.
594.02 €
871316 nebezpečný odpad 6/2016 FURA, s.r.o.
24.00 €
7786512767 telefón MŠ 6/2016 Slovak Telekom, a.s.
20.57 €
6786520475 telefón OÚ 6/2016 Slovak Telekom, a.s.
34.44 €
7273575021 plyn 7/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
49.00 €
7273575037 plyn 7/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
60.00 €
2016155 prevádzkovanie ver. kanalizácie 6/2016 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
201640 právna pomoc 1-6/2016 JUDr. Hedviga Gallová
298.75 €
22016 odborná prehliadka a skúška el.zariad. bleskozvodu MŠ a ČOV Revízie s.r.o.
480.50 €
20163 práce a údržba v MŠ Peter Podracky - vodoinštalatérstvo
75.00 €
010062016 odborná prehliadka plynových zariadení REVISPOL s.r.o.
709.50 €
21612181 publikácia riadenie MŠ 4/16 RAABE s.r.o.
40.90 €
20160318 odborná prehliadka EZS FITTICH
196.80 €
2016100218 náradie AČ JANETE, s.r.o.
205.78 €
2016244 mäso do ŠJ Štefan Kún
51.21 €
5353355349 telefón EZS Orange Slovensko, a.s.
0.05 €
20160017 učebné pomôcky Katarína Kulíková
352.20 €
766016 likvidácia VKK od OB FURA, s.r.o.
333.72 €
1061601607 zber a odvoz BRO ŠJ 5/2016 Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
1002016 školenie OPP a BOZP pre AČ Anastázia Hajdúková - B.P.O.
30.00 €
0902016 služby TPO a ABT Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
2016131 vypracovanie prevádzkového poriadku a posudku o riziku pre ČOV Aqua Spiš plus s.r.o.
100.00 €
7293308511 elektrina 5/2016 Východoslovenská energetika, a.s.
78.26 €
1293625 tlačivá pre daň z nehnuteľnosti Inprost, s.r.o.
16.10 €
7604743838 telefón mobil starosta Slovak Telekom, a.s.
37.70 €
2785587729 telefón OÚ 5/2016 Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
5785578498 telefón MŠ Slovak Telekom, a.s.
20.58 €
2016 externý manažment projekt HUSK CBC Jovice VF Project a Marketing s.r.o.
1440.00 €
2016005 spoločný program rozvoja obcí Združenie obcí Mikroregión Čremošná
117.68 €
20162 práce vo vodárni pre OB č. 225 a č.226 Peter Podracky - vodoinštalatérstvo
117.68 €
2016209 mäso do ŠJ 5/2016 Štefan Kún
49.82 €
7222316 nebezpečný odpad 5/2016 FURA, s.r.o.
24.00 €
722216 likvidácia TKO - 5/2016 FURA, s.r.o.
595.11 €
2016127 za prevádzkovanie ver. kanalizácie 5/2016 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
201605 tovar do ŠJ za 5/2016 ELT ABC - Edita Ibošová
260.44 €
2016/1 napojenie pumpy na rozvod obecná bytovka byt č. 1 Peter Podracky - vodoinštalatérstvo
73.00 €
7223662568 plyn obec 6/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
53.00 €
7223662584 plyn TJ ihrisko - 6/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
60.00 €
3016918759 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
1314.96 €
21609186 riadenie MŠ publikácia RAABE s.r.o.
40.90 €
0452016 skriňa s policami BETTY - MŠ ISCON s.r.o.
300.00 €
0732016 služby TPO a ABT za 4/2016 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
2016047 vypracovanie kúpnej zmluvy a návrh na vklad JUDr. Erika Simanová
125.00 €
1061601277 zber a odvoz BRO a nájom nádoby BRO 4/16 Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
2016100176 náradie AČ 5/16 JANETE, s.r.o.
355.15 €
6303/16 odvoz VKK FURA, s.r.o.
351.07 €
21608170 publikácia Aktivity v MŠ RAABE s.r.o.
12.95 €
7603781362 mobil starosta 4/2016 Slovak Telekom, a.s.
37.70 €
7293104374 elektrina ver. osvetlenie 4/2016 Východoslovenská energetika, a.s.
100.15 €
201604 tovar pre ŠJ 4/2016 ELT ABC - Edita Ibošová
214.82 €
160638 doména a webhosting 8,2016-7,2017 webex media, s.r.o.
72.00 €
3784654700 telefón MŠ 4/2016 Slovak Telekom, a.s.
20.58 €
2784658594 telefón 4/2016 Slovak Telekom, a.s.
39.98 €
585416 likvidácia odpadu 4/2016 FURA, s.r.o.
595.81 €
585516 nebezpečný odpad FURA, s.r.o.
24.00 €
10150460 prezentácia obce Slovakregion.sk LISA - Peter Jurík
27.88 €
112156857 internet za 5/2016 upc broadband slovakia, s.r.o.
17.59 €
2016102 prevádzkovanie kanalizácie 4/2016 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
7491427417 elektrina 3-5/2016 Východoslovenská energetika, a.s.
2101.00 €
7491427418 elektrina 3-5/2016 Východoslovenská energetika, a.s.
296.00 €
7203689923 plyn TJ 5/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
60.00 €
7203689906 plyn OÚ 5/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
124.00 €
116171 audit účtovnej závierky za rok 2015 GemerAudit, spol. s r.o.
600.00 €
2016040008 súpisné čísla 20 ks SMALT K.A.M. - Smaltovňa
174.00 €
1061600921 zber a odvoz BRO a nájom nádoby BRO 3/2016 Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
494316 likvidácia odpadu VK- OB FURA, s.r.o.
569.97 €
20160781 rozbor pitnej vody v MŠ Mikrolab s.r.o.
121.21 €
449616 spracovanie hlásenia za I. Q 2016 FURA, s.r.o.
14.40 €
2016100134 náradie AČ 4/2016 JANETE, s.r.o.
354.60 €
7293407274 elektrina ver. osvetlenie 3/2016 Východoslovenská energetika, a.s.
117.86 €
201616026 pečiatky, obrazové rámy Tóthová Eva - TEVA
153.58 €
7602818727 mobil starosta 3/2016 Slovak Telekom, a.s.
45.50 €
7783729481 telefón MŠ 3/2016 Slovak Telekom, a.s.
20.58 €
5783730960 telefón OÚ 3/2016 Slovak Telekom, a.s.
53.42 €
2016073 dopravné zrkadlo 2 ks VIAPRO s.r.o.
237.60 €
4049/16 odvoz TKO + kontajner hydina 3/2016 FURA, s.r.o.
886.08 €
4050/16 nebezpečný odpad 3/2016 FURA, s.r.o.
24.00 €
2016116 mäso do ŠJ 3/2016 Štefan Kún
41.61 €
201603 tovar do MŠ 3/2016 ELT ABC - Edita Ibošová
177.19 €
1600001 vývoz odpadu z ČOV Štefan Lipták
460.00 €
21604355 riadienie MŠ za 12/15 RAABE s.r.o.
40.90 €
5/2016 preprava štrku Švantner Štefan
78.00 €
0532016 služby TPO a ABT za 3/2016 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
20/2016 rezivo III. triedy Jozef Boršodi - stavebné a tesárske práce
72.00 €
7387090 internet 4/2016 upc broadband slovakia, s.r.o.
17.59 €
7218631502 plyn TJ 4/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
60.00 €
7218631485 plyn OÚ, MŠ 4/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
322.00 €
2016073 prevádzkovanie ver. kanalizácie 3/16 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
07/15 vypracovanie PD na základe zmluvy o dielo č. 02/2015 Waro real s.r.o.
3592.80 €
2016100107 AČ náradie JANETE, s.r.o.
392.00 €
2016096 mäso do ŠJ 3/2016 Štefan Kún
40.68 €
1061600592 zber a odvoz BRO - nájom nádoby na BRO Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
7220190908 vrátenie preplatku za verejné osvetlenie Východoslovenská energetika, a.s.
35.60 €
16071 PC do OÚ, licencia na antivir.program Servis Básthy a Koreň s.r.o.
665.14 €
7601865493 mobil starosta 2/2016 Slovak Telekom, a.s.
38.29 €
295516 likvidácia odpadu VK 2/2016 FURA, s.r.o.
342.40 €
42016 preprava piesku Švantner Štefan
39.00 €
6782806461 telefón oÚ 2/2016 Slovak Telekom, a.s.
40.33 €
3782796361 telefón MŠ 2/2016 Slovak Telekom, a.s.
20.58 €
2016045 za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2/2016 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
2594/16 odvoz TKO 2/2016 FURA, s.r.o.
593.02 €
2595/16 nebezpečný odpad 2/2016 FURA, s.r.o.
24.00 €
2161106216 licencia za ver. použ. hudobných diel SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
201602 tovar do ŠJ ELT ABC - Edita Ibošová
133.64 €
0402016 školenie OPP a BOZP - dobrovoľnícka služba Anastázia Hajdúková - B.P.O.
21.00 €
0342016 služby TPO a ABT 2/2016 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
20160091 školské potreby hmotná núdza Ladislav Mihalik - LAAX
16.60 €
110560063 intrnet 3/2016 upc broadband slovakia, s.r.o.
17.59 €
7208651884 plyn 3/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
586.00 €
7208651901 plyn TJ budova 3/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
60.00 €
175516 tlač harmonogramu 2016 FURA, s.r.o.
82.80 €
175616 dodávka vriec FURA, s.r.o.
24.00 €
1061600289 zber a odvoz BRO nájom nádoby na BRO 1/2016 Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
109762783 internet 2/2016 upc broadband slovakia, s.r.o.
21.59 €
145816 likvidácia odpadu VKK OB FURA, s.r.o.
320.71 €
0142016 služby TPO a ABT 1/2016 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
7600904959 telefón starosta OÚ 1/2016 Slovak Telekom, a.s.
40.12 €
2016027 tovar do ŠJ 1/2016 Štefan Kún
41.19 €
7448742510 elektrina MŠ, ŠJ 1-2/2016 Východoslovenská energetika, a.s.
296.00 €
7448742509 elektrina UÚ 1-2/2016 Východoslovenská energetika, a.s.
2432.00 €
16007 občerstvenie oslava A Cházára 31.1.2016 STOP FOOD s.r.o.
550.00 €
3781874480 telefón MŠ 1/2016 Slovak Telekom, a.s.
20.58 €
5781884179 telefón OÚ 1/2016 Slovak Telekom, a.s.
28.74 €
201601 tovar do ŠJ 1/2016 ELT ABC - Edita Ibošová
256.97 €
22016 zimná údržba MK 1/2016 Švantner Štefan
80.00 €
160015 náradie AČ 2/2016 EVMOS L. Szappanoš
392.16 €
894/16 nebezpečný odpad 1/2016 FURA, s.r.o.
24.00 €
893/16 odvoz TKO 1/2016 + odvoz VKK Hydina FURA, s.r.o.
595.31 €
2016021 prevádzkovanie ver. kanalizácie 1/2016 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
7135326018 plyn TJ budova 2/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
60.00 €
7135326001 plyn za obec 2/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
623.00 €
21520950 publikácia Riadenie MŠ 10/15 RAABE s.r.o.
40.90 €
00011644 poklop krátky na studňu v MŠ VIKTÓRIA TRANS s.r.o.
150.00 €
001/16 konvektor OÚ a ČOV Montrel Plus s.r.o.
161.10 €
2016003 mäso do ŠJ Štefan Kún
45.81 €
1061503728 nájom nádoby BRO + likvidácia ŠJ Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
7233563899 plyn obec 1/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
642.00 €
7233563918 plyn TJ 1/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
60.00 €
2016100007 náraie AČ 1/2016 JANETE, s.r.o.
392.00 €
20160025 rozbor vody MŠ Mikrolab s.r.o.
121.21 €
108967197 internet 1/2016 upc broadband slovakia, s.r.o.
17.59 €
03/2016 kontrola a oprava hariac. zariadení Servis hasiacich zariadení - Mikuláš Feješ
420.00 €
7280175038 fin. vysporiadanie dodávok elektriny 2015 Východoslovenská energetika, a.s.
43.90 €
1706115 spracovanie hláseia o vzniku odpadu 2015 FURA, s.r.o.
14.40 €
7433220082 vyúčtovacia FA plyn OÚ-Škol. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
75.72 €
7444220592 vyúčtovacia FA plyn TJ budova Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
66.78 €
1727415 likvidácia odpadu VK-OB FURA, s.r.o.
648.06 €
7511520664 telefón starosta 12/15 Slovak Telekom, a.s.
41.48 €
6780959475 telefón MŠ 12/15 Slovak Telekom, a.s.
20.58 €
2780968903 telefón OÚ 12/15 Slovak Telekom, a.s.
28.74 €
2015/065 právna pomoc júl-december 2015 JUDr. Hedviga Gallová
298.75 €
16493/15 neb. odpad 12/15 FURA, s.r.o.
24.00 €
16492/15 odvoz TKO 12/15 FURA, s.r.o.
593.62 €
2015254 prevádzkovanie ver. kanalizácie 12/15 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
1503323142 predplatné pravda 2016 Slovenská pošta, a.s.
152.71 €
000 štúdia uskutočniteľnosti PRV 2014-2020-7.2. Premier Consulting s.r.o.
1075.20 €
000 vypracovanie ŽONFP Premier Consulting s.r.o.
120.00 €
2015003 napojenie studne mš Peter Podracky - vodoinštalatérstvo
75.00 €
201510 potraviny do šj 12/15 ELT ABC - Edita Ibošová
150.35 €
201562 zemné práce - likvidácie čiernej skládky BEVANY s.r.o.
2011.20 €
2015100463 náradie JANETE, s.r.o.
39.00 €
2015105 kalendár a vianočné pozdravy Tóthová Eva - TEVA
224.80 €
363/15 elektro. materiál OÚ, MŠ Montrel Plus s.r.o.
342.17 €
105/5/2015 nákup hadíc a prísl. Garant - Hutnícka predajňa
101.50 €
15594/15 odvoz VKK FURA, s.r.o.
342.40 €
1061503372 zber a ozvod BRO, nájom nádoby BRO Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
1872015 služby TPA a ABT 12/15 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
2015475 mäso do Šj Štefan Kún
29.22 €
3059042344 stravné lístky pre zamestnancov DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
496.72 €
7510571531 telefón starosta mobil 11/2015 Slovak Telekom, a.s.
40.24 €
2015100428 náradie AČ JANETE, s.r.o.
392.40 €
0780047008 telefón MŠ 11/15 Slovak Telekom, a.s.
20.58 €
7780056377 telefón OÚ 11/15 Slovak Telekom, a.s.
31.21 €
215120232 licencia programu Datalock W na rok 2016 Asseco Solutions, a.s.
320.20 €
2015451 mäso do ŠJ Štefan Kún
29.22 €
201509 potraviny do ŠJ 11/2015 ELT ABC - Edita Ibošová
165.10 €
184/2015 školenie OPP a BOZP Anastázia Hajdúková - B.P.O.
45.00 €
1762015 služby PZS 4/15-12/15 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
135.00 €
21608516 zariadenie do MŠ NOMILAND s.r.o.
58.00 €
21608515 nákup záriadenia do MŠ Nomiland, s.r.o.
652.60 €
1516815 nebezpečný odpad FURA, s.r.o.
24.00 €
1316715 likvidácia TKO 11/2015 FURA, s.r.o.
595.51 €
2015231 prevádzkovanie kanalizácie 11/2015 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
108172794 internet 12/15 upc broadband slovakia, s.r.o.
17.59 €
7243507544 plyn TJ 12/15 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
46.00 €
7243507525 plyn OÚ 12/15 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
497.00 €
8533611 obecné noviny na rok 2016 Inprost, s.r.o.
67.60 €
122015 vŕtanie studne pre MŠ Milan Kapalko
910.00 €
1642015 služby TPO a ABT 11/15 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
20150044 verejné obstarávanie - vypracovanie dokumentácie ER-STAVING s.r.o.
180.00 €
22/2015 odvoz zeminy čierna skládka cintorín Švantner Štefan
168.00 €
10615003057 zber a odvoz BRO + nájom nádoby 10/15 Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
14257/15 odvoz VKK , likvidácia čiernej skládky FURA, s.r.o.
329.38 €
7509610173 telefón mobil starosta 10/2015 Slovak Telekom, a.s.
42.12 €
10150018 vstupné členské 2015 Občianske združenie MAS GemerRožňava
150.00 €
2015100371 náradie AČ JANETE, s.r.o.
476.60 €
7485724515 elektrina 9-11/2015 Východoslovenská energetika, a.s.
2684.00 €
7485724516 elektrina 9-11/2015 Východoslovenská energetika, a.s.
284.00 €
1779136534 telefón MŠ 10/2015 Slovak Telekom, a.s.
20.58 €
201508 tovar do ŠJ 10/2015 ELT ABC - Edita Ibošová
173.44 €
3779147480 telefón OÚ 10/2015 Slovak Telekom, a.s.
29.23 €
1393215 nebezpečný odpad FURA, s.r.o.
24.00 €
1393115 likvidácia TKO za 10/2015 FURA, s.r.o.
890.41 €
2015208 prevádzkovanie verejnej kanalizácie Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
593969 reagencia na meranie chlóru MERCK s.r.o.
96.76 €
1532015 služby TPO a ABT 10/2015 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
7387090 internet OÚ 11/2015 upc broadband slovakia, s.r.o.
17.59 €
212015 odvoz zeminy na čiernu skládku, preprava štrku Švantner Štefan
522.00 €
7135252203 plyn za TJ 11/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
46.00 €
7135252184 plyn za OÚ 11/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
422.00 €
2015100340 ochr.prostriedky JANETE, s.r.o.
56.00 €
90298231 vývoz žumpy z MŠ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
112.50 €
2015100333 náradie AČ JANETE, s.r.o.
476.60 €
1061502735 zber, odvoz, nájom nádoby BRO Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
1314715 likvidácia odpadu VK - OB FURA, s.r.o.
342.40 €
1157815 spracovanie hláenie odpadu za III. Q FURA, s.r.o.
14.40 €
2015360 mäso do ŠJ 9/2015 Štefan Kún
74.97 €
20150560 školské potreby MŠ - hmotná núdza Ladislav Mihalik - LAAX
16.60 €
7508658152 telefón starosta 9/2015 Slovak Telekom, a.s.
40.79 €
0778162500 telefón OÚ 9/2015 Slovak Telekom, a.s.
43.50 €
7778162493 telefón MŠ 9/2015 Slovak Telekom, a.s.
20.58 €
2015188 prevádzkovanie kanalizácie 9/15 Aqua Spiš plus s.r.o.
200.00 €
2015043 stavebné úpravy KD práce naviac BEVANY s.r.o.
6558.07 €
201507 tovar do ŠJ 9/15 ELT ABC - Edita Ibošová
358.45 €
1342015 služby a TPA a ABT Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
12710/15 TKO a VKK HYDINA 9/15 FURA, s.r.o.
593.92 €
12711/15 nebezpečný odpad 9/15 FURA, s.r.o.
24.00 €
7387090 internet 10/15 upc broadband slovakia, s.r.o.
17.59 €
1500138 oplotenie MŠ O. Hatvanský-BRITAKOV
366.59 €
7125268707 plyn OÚ, MŠ, KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
256.00 €
7125268726 plyn TJ 10/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
46.00 €
2015148 Preprava autobusom Benjamín Mezei
290.00 €
90841 potraviny do ŠJ ASTERA s.r.o.
23.08 €
2015100299 materiál a náradie AČ 9/15 JANETE, s.r.o.
475.30 €
00341544 nákup piesku a cementu VIKTÓRIA TRANS s.r.o.
69.60 €
24IX2015 revízia plynových zariadení PRESSURE_GAS
522.00 €
154063 plastové kuka nádoby pre obyvateľov MEVA-SK, s.r.o.
192.78 €
15211 30 Servis Básthy a Koreň s.r.o.
30.00 €
1061502421 nájom nádoby BRO v ŠJ Brantner Gemer s.r.o.
6.00 €
7507695854 telefón starosta 8/15 Slovak Telekom, a.s.
40.27 €
21515618 riadenie MŠ - publikácia 8/15 RAABE s.r.o.
40.90 €
1272015 služby TPA a ABT 8/2015 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
150100667 bezpeč. služby SBS BERKUT s.r.o.
173.10 €
7777213628 telefón MŠ 8/15 Slovak Telekom, a.s.
20.58 €
6777213636 telefón OÚ 8/15 Slovak Telekom, a.s.
40.60 €
2015331 mäso do ŠJ Štefan Kún
58.94 €
1084015 likvidácia TKO 8/2015 FURA, s.r.o.
595.81 €
99755228 predplatné "Verejná správa 2015" Poradca s.r.o.
66.00 €
1084115 nebezpečný odpad FURA, s.r.o.
24.00 €
7387090 internet 9/2015 upc broadband slovakia, s.r.o.
17.59 €
7244814242 plyn za obec 9/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
84.00 €
7248414261 plyn za TJ budovu 9/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
46.00 €
2015069 plagáty, pečiatka, tabuľky, menovky Tóthová Eva - TEVA
421.92 €
2015100278 náradie AČ JANETE, s.r.o.
509.00 €
1061502123 nájom nádoby na BRO Brantner Gemer s.r.o.
6.00 €
10029/15 odvoz a likvidácia VKK 7/2015 FURA, s.r.o.
695.78 €
10028/15 odvoz a likvidácia VKK 7/2015 FURA, s.r.o.
227.82 €
682015 smrekové odrezky na opravu oplotenia ihriska Jozef Boršodi - stavebné a tesárske práce
150.00 €
7506736054 telefón starosta mobil 7/2015 Slovak Telekom, a.s.
40.57 €
7435817007 elektrina obec 6-8/2015 Východoslovenská energetika, a.s.
2684.00 €
7435817008 elektrika školstvo 6-8/2015 Východoslovenská energetika, a.s.
284.00 €
FAV150052/2015 licencia za program Pohrebisko 2015 Slovenská internetová, s.r.o.
82.65 €
954415 nebezpečný odpad za 7/2015 FURA, s.r.o.
24.00 €
954315 likvidácia odpadu 7/2015 FURA, s.r.o.
593.62 €
0776262361 telefón OÚ 7/2015 Slovak Telekom, a.s.
28.74 €
8776262349 telefón MŠ 7/2015 Slovak Telekom, a.s.
20.58 €
105011957 internet 8/2015 upc broadband slovakia, s.r.o.
17.59 €
162015 služby technika PO a ABT 7/2015 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
20150690 dopravné zrkadlo AD značenie s.r.o.
363.60 €
7238412971 plyn obec 8/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
41.00 €
7238412991 plyn TJ budova 8/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
46.00 €
20151570 rozvor vody v kultúrnom dome Mikrolab s.r.o.
39.84 €
5306283535 telefón OÚ EZS Orange Slovensko, a.s.
0.06 €
20151370 rozbor vody v kultúrnom dome Mikrolab s.r.o.
35.86 €
11/2015 vedenie tvorivej dielne Združenie gem. remeselníkov
150.00 €
19/15 vypracovanie požiarnej PD pre KD Ing. Eva Walentinová
250.00 €
7177/15 spracovanie hlásenia o vzniku odpadu FURA, s.r.o.
14.40 €
3715 ubytovanie hostí Parditka Jozef Center
40.00 €
877115 likvidácia odpadu VKK - OB FURA, s.r.o.
351.07 €
1061501632 zber a odvoz BRP- ŠJ Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
032015 vystúpenie šermiarskej skupiny KOLOVRAT
150.00 €
7505774809 telefón starosta 6/2015 Slovak Telekom, a.s.
40.66 €
1775309420 telefón MŠ 6/15 Slovak Telekom, a.s.
20.58 €
2775309436 telefón obec 6/15 Slovak Telekom, a.s.
34.69 €
2015/374 učebné pomôcky ELARIN s.r.o.
194.00 €
2015033 právna pomoc JUDr. Hedviga Gallová
298.75 €
818815 nebezpečný odpad 6/2015 FURA, s.r.o.
24.00 €
818715 likvidácia TKO 6/2015 FURA, s.r.o.
593.82 €
2015260 mäso so ŠJ 6/2015 Štefan Kún
55.98 €
104225672 internet 7/2015 upc broadband slovakia, s.r.o.
17.59 €
201506 potraviny ŠJ 6/2015 ELT ABC - Edita Ibošová
289.53 €
15127 motorový krovinorez HEL-BER srevis
829.00 €
21511430 publikácia riadenie MŠ RAABE s.r.o.
43.85 €
7243377996 plyn obec 7/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
41.00 €
7243378016 plyn TJ 7/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
46.00 €
22/Uh/2015 revízia technického zariadenia TJ Ing. Dušan UHRIN - Revízny technik elektrických zariadení
50.00 €
18015 istič TJ budova Montrel Plus s.r.o.
25.26 €
20151246 rozbor od studňa KD Mikrolab s.r.o.
121.21 €
0872015 služby technika PO a ABT Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
0862015 školenie OPP a BOZP Anastázia Hajdúková - B.P.O.
65.00 €
412015 zameranie stavby dom smútku Geodézia Rožňava s.r.o.
307.00 €
115346 audit účtovnej závierky 2014 GemerAudit, spol. s r.o.
336.00 €
2015021 stavebé úpravy na kultúrnom dome BEVANY s.r.o.
33940.75 €
2015100223 materiál AČ 6/15 JANETE, s.r.o.
576.60 €
4152015 ponorné čerpadlo a prísl. Garant - Hutnícka predajňa
1254.25 €
3059020822 stravné lístky na rok 2015 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
1641.30 €
2015019 stavebné úpravy na dome smútku BEVANY s.r.o.
14651.86 €
1061501470 zer a odvoz odpadu zo ŠJ Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
7504803455 telefón starosta 5/15 Slovak Telekom, a.s.
40.12 €
9774359174 telefón MŠ 5/15 Slovak Telekom, a.s.
20.58 €
1774359189 telefón OÚ 5/15 Slovak Telekom, a.s.
30.34 €
201505 potraviny do ŠJ 5/15 ELT ABC - Edita Ibošová
286.19 €
2015207 m§so do ŠJ Štefan Kún
53.22 €
651715 nebezpečné odpady FURA, s.r.o.
53.22 €
651615 TKO za 5/2015 FURA, s.r.o.
597.50 €
0762015 služby TPO a ABT Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
103440454 internet 6/2015 upc broadband slovakia, s.r.o.
17.59 €
7263332996 plyn TJ buova 6/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
46.00 €
7263332976 plyn za obec 6/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
44.00 €
13715 žiarovka, zásuvka, kábel Montrel Plus s.r.o.
32.63 €
141544 šachta a poklop na studňu KD VIKTÓRIA TRANS s.r.o.
126.00 €
301510669 tovar do KD BADOCO, s.r.o.
130.27 €
12915 žiarovky, káble, sviet.núdzové Montrel Plus s.r.o.
172.34 €
571415 likvidácia odpabu VK od OB 4/2015 FURA, s.r.o.
346.73 €
1061501162 zber a odvoz BRO Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
3015 odborotechnická pomoc, preádzk.poriadok ČOV, výmena oleja BioCompact s.r.o.
352.32 €
201504 potraviny do ŠJ 4/2015 ELT ABC - Edita Ibošová
257.33 €
0642015 služby TPO a ABT za 4/2015 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
7503840472 mobil starosta 4/15 Slovak Telekom, a.s.
43.22 €
0773406728 telefón MŠ 4/15 Slovak Telekom, a.s.
20.58 €
6773406746 telefón OÚ 4/15 Slovak Telekom, a.s.
40.50 €
124/15 elektro. materiál Montrel Plus s.r.o.
2174.95 €
5292/15 neb. odpad FURA, s.r.o.
24.00 €
2260002103 el.energia 3,4,5,/2015 Východoslovenská energetika, a.s.
284.00 €
2260002094 el. energia 3,4,5/2015 Východoslovenská energetika, a.s.
2684.00 €
5291/15 TKO - kontajner hydina FURA, s.r.o.
890.56 €
7387090 internet 5/15 upc broadband slovakia, s.r.o.
17.59 €
2015156 mäso do ŠJ Štefan Kún
46.26 €
5/2015 preprava štrku Švantner Štefan
39.00 €
2015100167 náradie AČ 5/2015 JANETE, s.r.o.
224.10 €
7238346670 plyn pre obec 5/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
102.00 €
7238346689 plyn TJ 5/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
46.00 €
15ZF0584 doména a webhosting webex media, s.r.o.
72.00 €
2015017 podložky z PE peny do MŠ Peter Bertko - CONSULTING
35.70 €
52015 vŕtanie studne KD Milan Kapalko
845.00 €
2015136 mäso do ŠJ Štefan Kún
55.06 €
10115 stykač - vodáreň ON Montrel Plus s.r.o.
50.70 €
20150178 odb.prehliadka a skúška EZS FITTICH
201.96 €
5293737871 relevón EZS Orange Slovensko, a.s.
0.06 €
1061500855 zber a odvoz sep. zber ŠJ Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
2151043 kontajner k pís. stolu - starosta DOMUS
99.00 €
299915 spracovanie hlásenia o vzniku odpadu FURA, s.r.o.
14.40 €
0482015 služby technika PO 3/2015 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
46.47 €
450915 likvidácia odpadu VK od OB FURA, s.r.o.
329.38 €
2015110 mäso do ŠJ 3/15 Štefan Kún
33.98 €
2015100118 ochr. prostriedky k §54 JANETE, s.r.o.
113.30 €
7502868514 mobil starosta 3/15 Slovak Telekom, a.s.
43.36 €
2015100115 materiál - náradie AČ 4/2015 JANETE, s.r.o.
296.00 €
15097 ESET antivir licencia 2 PC Servis Básthy a Koreň s.r.o.
39.12 €
5772474017 telefón OU 3/15 Slovak Telekom, a.s.
62.44 €
0772473996 telefón MŠ 3/15 Slovak Telekom, a.s.
22.58 €
406215 likvidácia TKO 3/15 FURA, s.r.o.
596.81 €
406315 nebezpečný odpad 3/15 FURA, s.r.o.
24.00 €
201503 potraviny do ŠJ 3/15 ELT ABC - Edita Ibošová
306.91 €
101875817 internet 4/2015 upc broadband slovakia, s.r.o.
17.59 €
7233341000 plyn za TJ budovu 4/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
46.00 €
7233340981 plyn za obec 4/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
265.00 €
192015 služby technika PO Anastázia Hajdúková - B.P.O.
46.47 €
63/15 svietidlá KD Montrel Plus s.r.o.
179.94 €
1504664 verejný rozhlas 2015 SLOVGRAM
33.50 €
2015100081 náradie AČ 3/2015 JANETE, s.r.o.
256.02 €
20150135 školské potreby do MŠ - hmot. núdza Ladislav Mihalik - LAAX
33.20 €
1061500544 odvoz odpadu z ŠJ Brantner Gemer s.r.o.
13.20 €
276715 likvidácia VK 2/15 od OB FURA, s.r.o.
346.73 €
501953 syrové pagáče na 15.marec BFZ TRIO, s.r.o.
18.00 €
7501886297 telefón mobil 2/2015 Slovak Telekom, a.s.
43.90 €
5771561945 telefón OÚ 2/15 Slovak Telekom, a.s.
40.64 €
6771561937 telefón MŠ 2/15 Slovak Telekom, a.s.
20.58 €
2015064 mäso do ŠJ 2/15 Štefan Kún
19.48 €
1513039 čistenie MK zimná údržba TIDY SERVIS s.r.o.
216.00 €
2151107191 odmena za licenciu SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
239115 likvidácia TKO 2/2015 FURA, s.r.o.
597.21 €
239215 nebezpečný odpad 2/2015 FURA, s.r.o.
24.00 €
101094584 internet 2/2015 upc broadband slovakia, s.r.o.
17.59 €
7238323042 plyn OÚ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
485.00 €
7238323061 plyn za TJ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
46.00 €
201502 potraviny do ŠJ 2/2015 ELT ABC - Edita Ibošová
113.51 €
21502417 pulikácia MŠ a jej riadenie RAABE s.r.o.
40.75 €
150605 plastový kanister a plastová nádoba do ČOV MEVA-SK, s.r.o.
29.76 €
0122015 služby TPO za 1/2015 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
46.47 €
2015100041 materiál AČ 2/2015 JANETE, s.r.o.
295.85 €
142215 likvidácia odpadu VK 1/2015 FURA, s.r.o.
272.06 €
7500927006 telefón 1/2015 mobil Slovak Telekom, a.s.
77.60 €
7455325015 elektrika OÚ 1,2/2015 Východoslovenská energetika, a.s.
2684.00 €
7455325016 elektrina MŠ-ŠJ 1,2/2015 Východoslovenská energetika, a.s.
284.00 €
9770585203 telefón MŠ 1/2015 Slovak Telekom, a.s.
20.58 €
5770585214 telefón 1/2015 Slovak Telekom, a.s.
43.40 €
108115 zmesový komunálny odpad 1/2015 FURA, s.r.o.
597.40 €
108215 nebezpečný odpad 1/2015 FURA, s.r.o.
24.00 €
100315125 internet 2/2015 upc broadband slovakia, s.r.o.
21.59 €
2403288011 poistka na budovy OÚ Generali Poisťovňa, a.s.
610.04 €
201501 potraviny ŠJ ELT ABC - Edita Ibošová
255.26 €
2015022 mäso do ŠJ Štefan Kún
84.82 €
7184947914 plyn TJ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
46.00 €
7184947895 plyn OÚ 2/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
514.00 €
90608 potraviny do ŠJ ASTERA s.r.o.
11.83 €
20150039 známky pre psov LIM PO s.r.o.
100.00 €
1598514 spracovanie dokumentov 2014 FURA, s.r.o.
14.40 €
5281567383 telefón EZS Orange Slovensko, a.s.
6.73 €
7263248222 plyn 1/2015 MŠ, ŠJ, KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
531.00 €
7263248241 plyn 1/2015 budova TJ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
46.00 €
2015100011 náradie AČ 1/2015 JANETE, s.r.o.
295.76 €
20152033 tlačivná do OÚ CONNECT
18.15 €
15004 oprava kopír. stroja DEVELOP Servis Básthy a Koreň s.r.o.
20.00 €
5720050966 poistné ČOV 2/2015-8/2015 Generali Poisťovňa, a.s.
136.50 €
99536408 internet 1/2015 upc broadband slovakia, s.r.o.
17.59 €
7426190671 plyn za 2014 vyúčtovanie Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-380.21 €
7452060382 plyn za 2014 - vyúčtovanie Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-222.59 €
17513/14 odvoz VKK 12/14 FURA, s.r.o.
267.72 €
7220167094 elektrina vyúčtovanie Východoslovenská energetika, a.s.
247.51 €
7220167093 elektrina vyúčtovanie Východoslovenská energetika, a.s.
-113.21 €
7412062320 telefón starosta 12/14 Slovak Telekom, a.s.
95.32 €
2014/066 právna pomoc JUDr. Hedviga Gallová
298.75 €
16987/14 odvoz komunálneho odpadu 12/14 FURA, s.r.o.
595.81 €
16988/14 nebezpečný odpad 12/14 FURA, s.r.o.
24.00 €
9769632198 telefón OÚ 12/14 Slovak Telekom, a.s.
50.33 €
8769632182 telefón MŠ 12/14 Slovak Telekom, a.s.
20.58 €
1421112019 vasárnap č. 49 Petit Press a.s. divízia
90.00 €
21508291 učebné pomôcky MŠ NOMILAND s.r.o.
194.20 €
2014514 mäso do ŠJ Štefan Kún
50.06 €
20142580 laboratórne vyšetrenie vody v MŠ Mikrolab s.r.o.
117.50 €
1814 vypracovanie žiadosti o dotáciu Ing. Eva Walentinová
300.00 €
2014010 potraviny do ŠJ 15/2014 ELT ABC - Edita Ibošová
95.71 €
5277536020 telefón EZS Orange Slovensko, a.s.
6.73 €
2014111 kalendár na rok 2015 Tóthová Eva - TEVA
169.92 €
FV1400011 čistenie žumpy a rúry Štefan Lipták
110.00 €
6768683017 telefón OÚ 11/14 Slovak Telekom, a.s.
41.89 €
2768683011 telefón MŠ 11/14 Slovak Telekom, a.s.
20.58 €
7411015198 mobil starosta 11/14 Slovak Telekom, a.s.
74.81 €
400220831 predplatné pravda na rok 2014 Slovenská pošta, a.s.
151.50 €
1672014 školenie BOZP Anastázia Hajdúková - B.P.O.
27.00 €
15363/14 červené vrecia na KO FURA, s.r.o.
39.60 €
15362/14 hnedé vrecia FURA, s.r.o.
79.20 €
15361/14 tlač harmonogramov na rok 2015 FURA, s.r.o.
82.80 €
201410431 náradie AČ 12/14 JANETE, s.r.o.
278.00 €
2014009 tovar do šj ELT ABC - Edita Ibošová
239.73 €
2014481 mäso do šj Štefan Kún
48.18 €
1504014 nebezpečný odpad 11/2014 FURA, s.r.o.
24.00 €
1503914 likvidácia odpadu 11/2014 FURA, s.r.o.
600.99 €
98759547 internet 12/2014 upc broadband slovakia, s.r.o.
17.60 €
6300150670 plyn obec 12/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
553.00 €
6300191085 plyn KD 12/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
63.00 €
8533511 obecné noviny rok 2015 Inprost, s.r.o.
67.60 €
99753293 verejná správa ročník 2014 Poradca s.r.o.
66.00 €
114431 audit za 1-3 Q 2014 GemerAudit, spol. s r.o.
180.00 €
8114BCT odbornotechnická pomoc - ČOV BioCompact s.r.o.
1265.62 €
352014 preprava štrku na zimnú údržbu Švantner Štefan
78.00 €
931000 licencia programu W na rok 2015 Asseco Solutions, a.s.
320.20 €
5273522914 telefón EZS Orange Slovensko, a.s.
6.73 €
312014 preprava štrku a odvoz bagra Švantner Štefan
108.00 €
1426814 likvidácia VKK stav.odpad/OB FURA, s.r.o.
516.06 €
00411439 preprava materiálu a zemné práce B.L.B.SPED s.r.o.
990.00 €
6767733614 telefón OÚ 10/2014 Slovak Telekom, a.s.
48.96 €
5767733608 telefón MŠ 10/2014 Slovak Telekom, a.s.
22.79 €
7410129366 mobil starosta 10/2014 Slovak Telekom, a.s.
75.12 €
10140586 prezentácia obce LISA - Peter Jurík
27.88 €
2140004337 nádrž na pitnú vodu MEVA-SK, s.r.o.
97.08 €
201410393 náradie AČ JANETE, s.r.o.
379.95 €
1381114 likvidácia TKO za 10/2014 FURA, s.r.o.
894.15 €
1381214 nebezpečný odpad 10/2014 FURA, s.r.o.
24.00 €
21422761 MŠ a jej riadenie - publikácia 10/2014 RAABE s.r.o.
38.00 €
2014617 učebné pomôcky pre MŠ ELARIN s.r.o.
646.00 €
20146593 kolobežky do MŠ MALUNET s.r.o.
99.99 €
20146546 hračky do MŠ MALUNET s.r.o.
44.56 €
2014437 mäso do ŠJ 10/2014 Štefan Kún
47.85 €
97984757 internet 11/2014 upc broadband slovakia, s.r.o.
17.60 €
7415486945 elektrina školstvo 9-11/2014 Východoslovenská energetika, a.s.
222.00 €
7415486944 elektrina obec 9-11/2014 Východoslovenská energetika, a.s.
2781.00 €
2014008 potrainy ŠJ ELT ABC - Edita Ibošová
217.98 €
7258189613 plyn obec 11/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
470.00 €
7258189631 plyn TJ budova 11/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
63.00 €
3049033023 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
786.60 €
407890 pečivo na večer dôchodcov BFZ TRIO, s.r.o.
50.40 €
201410358 materiál AČ 10/2014 JANETE, s.r.o.
405.75 €
5269535641 telefón EZS Orange Slovensko, a.s.
6.73 €
7/2014 za prenájom časti strechy 8/14 Obec Jovice
17.60 €
6/2014 prenájom prestrešenia a pódia Obec Jovice
200.00 €
5/2014 za prenájom časti strechy 6,7/14 Obec Jovice
35.20 €
4/2014 práce v rámci odbornotechnickej pomoci ČOV-BIOCOMPACT Obec Jovice
558.65 €
3/2014 za prenájom časti strechy 3-5/2014 Obec Jovice
52.80 €
2/2014 za prenájom časti strechy 2/2014 Obec Jovice
17.60 €
1/2014 za prenájom časti strechy 1/2014 Obec Jovice
17.60 €
00331444 materiál na opravu potoka Majstrovský - Barina VIKTÓRIA TRANS s.r.o.
212.00 €
21417492 Zvedavček - časopis MŠ RAABE s.r.o.
16.80 €
21419446 prac.zošit na rozvoj škol. zrelosti RAABE s.r.o.
6.00 €
20140552 školské potreby v MŠ Ladislav Mihalik - LAAX
16.60 €
1299814 likvidácia odpadu VK 9/2014 FURA, s.r.o.
274.23 €
1151614 za spracovanie štatistiky - odpad.hosp. FURA, s.r.o.
14.40 €
7409162122 mobil starosta 9/14 Slovak Telekom, a.s.
74.89 €
9766799089 telefón MŠ 9/14 Slovak Telekom, a.s.
20.98 €
5766799100 Telefón OÚ 9/14 Slovak Telekom, a.s.
40.72 €
201424 verejné obstarávanie na výber dodávateľa "Stavebné úpravy DS" Tóthová Irena
280.00 €
201423 verejné obstarávanie na výber dodávateľa "Stavebné úpravy KD" Tóthová Irena
280.00 €
2014385 Mäso do ŠJ Štefan Kún
32.77 €
12512/14 nebezpečný odpad 9/14 FURA, s.r.o.
24.00 €
12511/14 odvoz TKO 9/14 FURA, s.r.o.
597.21 €
07/14 sprostredkovanie projektu a inžinierska činnosť Ing. Eva Walentinová
800.00 €
7387090 Interner 10/14 upc broadband slovakia, s.r.o.
17.60 €
2014007 Tovar do ŠJ ELT ABC - Edita Ibošová
348.93 €
7243174499 Plyn za MŠ, ŠJ, KD 10/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
285.00 €
7243174515 Plyn za TJ budovu 10/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
63.00 €
9103005021 Poistné školák Generali Poisťovňa, a.s.
43.20 €
2014022 Toner do tlačiarne HP Lendan s.r.o.
31.20 €
5265571814 telefón EZS Orange Slovensko, a.s.
6.73 €
2014358 mäso do ŠJ Štefan Kún
46.14 €
20140304 náradie a ochranné pomôcky AČ JANETE, s.r.o.
434.60 €
1127714 likvidácia VK FURA, s.r.o.
263.38 €
7408187594 telefon starosta mobil 8/14 Slovak Telekom, a.s.
74.89 €
7765855603 telefón MŠ 8/14 Slovak Telekom, a.s.
20.98 €
3765855614 telefón OU Slovak Telekom, a.s.
28.74 €
1079714 likvidácia TKO 8/14 FURA, s.r.o.
600.19 €
1079814 nebezpečný odpad 8/14 FURA, s.r.o.
24.00 €
08614 vertikálne žalúzie ROLL-MONT
307.80 €
96438026 internet 9/2014 upc broadband slovakia, s.r.o.
17.60 €
1192014 služby TPO za 8/14 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
46.47 €
7193217163 plyn za 9/14 OÚ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
92.00 €
7193217178 plyn za 9/14 budova TJ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
63.00 €
682014 stavebné rezivo Jozef Boršodi - stavebné a tesárske práce
300.00 €
9 ochr. odev do ŠJ MEGYTEX
210.40 €
1142207099 tlačivo do MŠ ŠEVT, a.s.
12.74 €
21416464 publikácia do MŠ RAABE s.r.o.
38.64 €
14407279 skriňa univerzálna B2B partner
190.80 €
14037 prenájom mibilných toaliet na jazdecký deň EBEN RV, s.r.o.
110.00 €
5261735603 Telefón ESZ Orange Slovensko, a.s.
6.73 €
55/14/BCT Odbornotechnická pomoc ČOV-JOVICE BioCompact s.r.o.
907.30 €
14120014 PVC krytina + prísl. Diego Árpád Jónás
545.66 €
50/2014 dopravné zrkadlo SANAS s.r.o.
162.00 €
201410263 náradie a ochr.pomôcky ač.8/14 JANETE, s.r.o.
407.90 €
1005714 likvidácia odpadu VKK - bytovky, cintorín FURA, s.r.o.
487.86 €
2141061 interiérové vybavenie OÚ,KD DOMUS
6672.00 €
3764879543 telefón OÚ 7/2014 Slovak Telekom, a.s.
30.01 €
5764879534 telefón MŠ 7/2014 Slovak Telekom, a.s.
20.98 €
7407214663 telefón starosta 7/14 Slovak Telekom, a.s.
76.01 €
965614 nebezpečný odpad 7/2014 FURA, s.r.o.
24.00 €
965514 likvidácia TKO 7/2014 FURA, s.r.o.
596.91 €
95667209 internet 8/2014 upc broadband slovakia, s.r.o.
17.60 €
202014 dovoz štrku Švantner Štefan
117.00 €
182014 preprava dovoz štrku Švantner Štefan
156.00 €
1052014 služby TPO 7/2014 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
46.47 €
0932014 služby TPO 6/2014 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
46.47 €
7258127112 plyn OÚ 8/14 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
45.00 €
7258127130 plyn TJ 8/14 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
63.00 €
14054 poplatok za program Pohrebisko Jovice rok 2014 Slovenská internetová, s.r.o.
82.65 €
7485459768 elektrina mš, šj 6-8/14 Východoslovenská energetika, a.s.
2781.00 €
7485459767 elektrina oú 6-8/14 Východoslovenská energetika, a.s.
2781.00 €
2014008 roztriedenie a usporiadanie písomností do archívu REGIST-SKART s.r.o.
3105.74 €
2140002807 plastová kuka nádoba MEVA-SK, s.r.o.
44.40 €
5258037062 mobil EZS Orange Slovensko, a.s.
6.73 €
7401199765 vyúčtovacia faktúra za plytn TJ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-92.51 €
5720050966 poistné Generali Poisťovňa, a.s.
136.50 €
857514 spracovanie hlásenia o odpade FURA, s.r.o.
14.40 €
836414 likvidácia odpadu - VKK FURA, s.r.o.
252.54 €
201410215 náradie ač JANETE, s.r.o.
432.60 €
6763746076 telefón MŠ Slovak Telekom, a.s.
20.98 €
8763746081 telefón OcÚ Slovak Telekom, a.s.
22.98 €
7406242390 mobil starosta 6/14 Slovak Telekom, a.s.
75.04 €
140100400 SBS na deň obce SBS BERKUT s.r.o.
173.04 €
788714 nebezpečný odpad FURA, s.r.o.
24.00 €
788614 Likvidácia odpadu 6/2014 FURA, s.r.o.
599.50 €
201429 Právna pomoc január - jún 2014 JUDr. Hedviga Gallová
298.75 €
2014006 potraviny do šj ELT ABC - Edita Ibošová
177.96 €
9489813 Internet 7/2014 upc broadband slovakia, s.r.o.
17.60 €
7278/01564 Plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
63.00 €
7278/01545 Plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
45.00 €
2014056 Služby na deň obce Tóthová Eva - TEVA
149.64 €
5254329388 telefón EZS Orange Slovensko, a.s.
6.73 €
404150 pekárske výrobky na deň obce BFZ TRIO, s.r.o.
41.93 €
2140002202 kuka nádoba MEVA-SK, s.r.o.
23.16 €
132014 projektový manažér HUSK 5/2014 Ing. Július Slovák, EUROconsulting
102.00 €
8533411 obecné noviny - doplatok 2014 Inprost, s.r.o.
15.60 €
699514 likvidácia VKK od OB FURA, s.r.o.
282.21 €
7405258450 mobil starosta 5/2014 Slovak Telekom, a.s.
79.88 €
112014 dovoz štrku na ihrisko Švantner Štefan
117.00 €
5762733823 telefón MŠ 5/2014 Slovak Telekom, a.s.
25.97 €
1762733834 telefón OÚ 5/2014 Slovak Telekom, a.s.
44.04 €
0722014 školenie OPP a BOZP AČ Anastázia Hajdúková - B.P.O.
85.00 €
0732014 služby TPO 5/2014 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
46.47 €
112014 údržba vodovod, DS, ČOV OlGaz - Jozef Olexák
324.00 €
657314 nebezpečný odpad 5/2014 FURA, s.r.o.
24.00 €
657214 likvidácia odpodu 5/2014 FURA, s.r.o.
896.09 €
2014235 mäso do ŠJ 5/14 Štefan Kún
71.68 €
94129577 internet 6/2014 upc broadband slovakia, s.r.o.
17.60 €
21411392 publikácia MŠ a jej riadenie RAABE s.r.o.
38.64 €
7233101128 Plyn za obec Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
49.00 €
7233101145 Plyn za TJ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
63.00 €
2014005 potraviny ŠJ 5/2014 ELT ABC - Edita Ibošová
218.93 €
5250523865 telefón EZS Orange Slovensko, a.s.
6.73 €
2014030 plagáty Tóthová Eva - TEVA
149.52 €
VF140758 vlajka SR Signo s.r.o.
13.00 €
140492 doména int.stránky obce webex media, s.r.o.
72.00 €
201410133 náradie AČ 5/2014 JANETE, s.r.o.
371.00 €
0592014 služby TPO 4/2014 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
46.47 €
92014 projektový manažér HUSK 4/2014 Ing. Július Slovák, EUROconsulting
85.00 €
7404278424 telefón starosta 4/2014 Slovak Telekom, a.s.
75.04 €
2014183 mäso do ŠJ 4/14 Štefan Kún
46.14 €
8761726326 telefón MŠ 4/2014 Slovak Telekom, a.s.
20.98 €
5761726336 telefón OÚ 4/2014 Slovak Telekom, a.s.
46.79 €
537114 neezpečný odpad 4/2014 FURA, s.r.o.
24.00 €
537014 likvidácia TKO 2014/4 FURA, s.r.o.
597.70 €
93362339 internet 5/14 upc broadband slovakia, s.r.o.
17.60 €
2140001602 Plastová kuka nádoba MEVA-SK, s.r.o.
162.12 €
21401824 Interiérový vybavenie MŠ NOMILAND s.r.o.
274.30 €
7263054118 Plyn za TJ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
63.00 €
7263054099 Plyn za obec Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
114.00 €
7471362376 Elektrina obec Východoslovenská energetika, a.s.
2781.00 €
7471362377 Elektrina MŠ ŠJ Východoslovenská energetika, a.s.
222.00 €
2014004 Tovar do MŠ za apríl ELT ABC - Edita Ibošová
210.18 €
8/2014 Externý proj.manaž.projekt HUSK Ing. Július Slovák, EUROconsulting
85.00 €
5246723152 Telefón EZS Orange Slovensko, a.s.
6.73 €
4318/14 Spracovanie hlásenia FURA, s.r.o.
14.40 €
2141017 PC stolík Pluto DOMUS
87.00 €
20140210 Odborná prehliadka a skúška EZS FITTICH
243.90 €
201410103 náradie JANETE, s.r.o.
353.77 €
4116/14 odvoz VKK FURA, s.r.o.
237.77 €
2014003 tovar do ŠJ ELT ABC - Edita Ibošová
162.66 €
6760724857 telefón OcÚ Slovak Telekom, a.s.
62.62 €
5760724841 telefón MŠ Slovak Telekom, a.s.
20.98 €
7403272657 mobil starosta Slovak Telekom, a.s.
74.87 €
1055 ponorné čerpadlo DOMINTEX
503.00 €
14075 PC, inštal.práce Servis Básthy a Koreň s.r.o.
194.04 €
3740/14 odvoz nebezpečného odpadu FURA, s.r.o.
24.00 €
3739/14 odvoz odpadu 3/2014 FURA, s.r.o.
600.19 €
2014128 mäso do ŠJ Štefan Kún
46.86 €
92597091 internet 4/2014 upc broadband slovakia, s.r.o.
17.60 €
75001634 upgrade programu Kniha jázd M.Šurina Kamar software
33.60 €
7223059108 plyn OÚ 4/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
296.00 €
7223059127 plyn TJ 4/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
63.00 €
0492014 za služby technika PO 3/2014 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
46.47 €
14069 licencia NOD32 Servis Básthy a Koreň s.r.o.
39.12 €
1405036 odmena za záznam za verejný prenos r.2014 SLOVGRAM
33.50 €
004701 toner J.Adamec-Phobosstudio
11.06 €
21405902 publikácia MŠ a jej riadenie RAABE s.r.o.
38.64 €
6/2014 projektový manažment Ing. Július Slovák, EUROconsulting
136.00 €
20140496 rozbor vody Mikrolab s.r.o.
117.50 €
21401287 zariadenie do MŠ NOMILAND s.r.o.
1322.90 €
7164697464 plyn za TJ 3/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
63.00 €
0362014 služba techika PO za 2/2014 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
46.47 €
5242947549 telefón EZS Orange Slovensko, a.s.
6.73 €
2014/12 náradie Katarína Bernáthová
371.00 €
20140133 školské potreby Ladislav Mihalik - LAAX
132.80 €
8018533987 poistné Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
207.08 €
2/2014 preprava štrku Švantner Štefan
39.00 €
2141107714 licencia na verejné použitie hudobných diel SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
2717/14 Odvoz VKK za február 2014 FURA, s.r.o.
267.72 €
11/14/BCT ČOV Jovice - odbornotechnická pomoc počas skúšobnej prevázky BioCompact s.r.o.
1117.30 €
2014002 Potraviny do školskej jedálne v mesiaci február 2014 ELT ABC - Edita Ibošová
102.21 €
7402278975 Mobil starosta za mesiac február 2014 Slovak Telekom, a.s.
75.01 €
2759730622 Telefón MŠ za mesiac február 2014 FURA, s.r.o.
20.98 €
9759730622 Telefón OÚ za mesiac február 2014 Slovak Telekom, a.s.
69.07 €
2359/14 odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu v mesiaci február 2014 FURA, s.r.o.
24.00 €
2358/14 Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu v mesiaci febrár 2014 FURA, s.r.o.
598.50 €
91833031 Internet 3/2014 upc broadband slovakia, s.r.o.
17.60 €
2014/04 za spracovanie programového odpadového hospodárstva na roky 2014-2015 ENVEX s.r.o.
220.00 €
7258013472 za plyn OÚ 3/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
539.00 €
1486/14 dodanie hnedých vriec FURA, s.r.o.
72.00 €
1485/14 Dodanie červených vriec na komunálny odpad FURA, s.r.o.
79.20 €
1484/14 Tlač harmonogramov na rok 2014 FURA, s.r.o.
79.20 €
3049006134 Stravné lístky zamestnancom DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.
1252.80 €
2014056 Dodanie mäsa do školskej jedálne v mesiaci február Štefan Kún
20.30 €
0162014 Služby technika požiarnej ochrany za mesiac 1/2014 Anastázia Hajdúková - B.P.O.
46.47 €
5/2014 externý projektový manažment v rámci projektu v mesiaci január 2014 Ing. Július Slovák, EUROconsulting
119.00 €
4/2014 externý projektový manažment v rámci projektu v mesiaci december 2013 Ing. Július Slovák, EUROconsulting
255.00 €
5239200450 Telefón EZS - poplašné OÚ 2/2014 Orange Slovensko, a.s.
6.73 €
21402213 Publikácia MŠ a jej riadenie 1/2014 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
40.24 €
201410040 materiál na AČ 2/2014 JANETE, s.r.o.
388.97 €
1102/4 Likvidácia veľkokapacitného kontajnera 2/2014 FURA, s.r.o.
261.21 €
24/2014 Predplatné Gömörország Gemer-malohontský muzeálny spolok
11.20 €
7401167774 Mobil starosta 1/2014 Slovak Telekom, a.s.
75.14 €
5758738863 Telefón MŠ 1/2014 Slovak Telekom, a.s.
20.98 €
9758738876 Telefón OÚ 1/2014 Slovak Telekom, a.s.
62.63 €
0114 Zimná údržba miestnej komunikácie - odhrňanie snehu PRO FOOD s.r.o.
72.00 €
751/14 Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu v mesiaci január 2014 FURA, s.r.o.
24.00 €
750/14 Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu v mesiaci január 2014 FURA, s.r.o.
597.50 €
91070128 Internet 2/2014 upc broadband slovakia, s.r.o.
17.60 €
7262985243 Plyn za TJ budovu 2/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
190.00 €
7262985225 Plyn za OÚ 1-2/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1160.00 €
2014001 Potraviny pre ŠJ 1/2014 ELT ABC - Edita Ibošová
207.96 €
7498226445 Elektrika za MŠ a ŠJ 1/2014 - 2/2014 Východoslovenská energetika, a.s.
222.00 €
7498226444 Elektrina za 1/2014 - 2/2014 Východoslovenská energetika, a.s.
2781.00 €
14702/13 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu FURA, s.r.o.
14.40 €
7451067590 Vyúčtovanie za plyn za rok 2013 - preplatok Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-833.21 €
2403288011 Poistné obecných budov 2014-2015 Generali Poisťovňa, a.s.
610.04 €
3/2014 Externý projektový manažment v rámci projektu v mesiaci október 2013 Ing. Július Slovák, EUROconsulting
170.00 €
2/2014 Externý projektový manažment v rámci projektu v mesiaci august 2013 Ing. Július Slovák, EUROconsulting
119.00 €
1/2014 Externý projektový manažment v mesiaci júl 2013 Ing. Július Slovák, EUROconsulting
85.00 €
2014002 Mäso do školskej jedálne za mesiac január 2014 Štefan Kún
46.14 €
5235438279 Telefón EZS - poplašné Orange Slovensko, a.s.
6.73 €
21400061 Veľký strom so zvieratkami - darček do materskej školy Nomiland, s.r.o.
0.01 €
16019/13 Likvidácia velkokapacitného kontajnera v mesiaci december 2013 FURA, s.r.o.
252.54 €
201410004 Náradie na AČ na január 2014 JANETE, s.r.o.
389.20 €
1/2014 Dodanie a montáž nového bojlera OlGaz - Jozef Olexák
290.00 €
12/2014 Kontrola, oprava a predaj hasiacich zariadení Servis hasiacich zariadení - Mikuláš Feješ
178.80 €
7387090 Internet 1/2014 upc broadband slovakia, s.r.o.
17.60 €
7227989141 Plyn za TJ 1/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
190.00 €
7313907071 mobil starosta za mesiac december Slovak Telekom, a.s.
74.87 €
1757759878 telefón za oú za mesiac december Slovak Telekom, a.s.
52.66 €
7757759865 telefón mš za mesiac december Slovak Telekom, a.s.
20.98 €
1569213 odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu za mesiac december FURA, s.r.o.
24.00 €
1569113 odvoz a likvidácia komunálneho odpadu za mesiac december FURA, s.r.o.
599.59 €
2013040 poskytnutá právna pomoc za 2. polrok JUDr. Hedviga Gallová
298.75 €
5720050966 Poistné na budovu ČOV Generali Poisťovňa, a.s.
136.50 €
3312013 Materiál na oplotenie MŠ Gipsbau SABA
328.69 €
2013004 tovar do šj za mesiac december ELT ABC - Edita Ibošová
96.37 €
2139882 učebné pomôcky do mš Nomiland, s.r.o.
164.10 €
5231689349 telefón EZS - poplašné Orange Slovensko, a.s.
6.73 €
1602013 služby technika požiarnej ochrany za mesiac december Anastázia Hajdúková - B.P.O.
46.47 €
2013/511 mäso do šj za mesiac november Štefan Kún
32.19 €
2403275759 poistenie majetku MŠ Generali Poisťovňa, a.s.
48.98 €
222013 Oprava rozhlasovej ústredne Vojtech Gášpár-GARED
207.94 €
1572013 školenie BOZP pre osoby zaradené na aktivačné práce Anastázia Hajdúková - B.P.O.